Întrebare: Care este marginea cerului?

 

Răspuns: în Deuteronom 4:32, GBV 2001, se spune:Întreabă vremurile străvechi, care au fost înaintea ta, din ziua când a făcut Dumnezeu pe om pe pământ, şi cercetează de la o margine a cerului la cealaltă: a fost vreodată vreo întâmplare aşa de mare, şi s-a auzit vreodată aşa ceva?”

În acest text sensul marginilor cerurilor este atmosfera ce este desupra pământului, deasupra continentelor, atmosfera din zona terestră, vezi articolul: Care sunt marginile pământului?

Marginea cerurilor are sensul și de cerul sau atmosfera aferentă pământului din țări îndepărtate, astfel în Deuteronom 30:4, GBV 2001, se spune: Dacă ai tăi vor fi împrăştiaţi până la marginea cerurilor, Domnul Dumnezeul tău te va aduna de acolo şi te va lua de acolo”. Iar în Neemia 1:9, GBV 2001: “dar, dacă vă veţi întoarce la Mine şi veţi păzi poruncile Mele şi le veţi împlini, chiar dacă ar fi aruncaţi unii dintre voi până la marginea cea mai îndepărtată a cerurilor, şi de acolo îi voi aduna şi-i voi aduce în locul pe care l-am ales ca să fac să locuiască Numele Meu acolo”. Lucrul acesta reise cel mai clar în textul din Isaia 13:5, GBV 2001: Ei vin dintr-o ţară depărtată, de la marginea cerurilor: Domnul şi uneltele mâniei Lui vor nimici tot pământul. Marginea cerului este cerul (atmosfera) unei țări îndepărtate, în context se referă la mezii și perșii care au cucerit Babilonul (Isaia 13:17-22)!

Expresia: margine de cer”, și în Scripturile Creștine, are sensul de cer (atmosfera) raportată la pământ, la granița dintre pământ și cerul fizic în Marcu 13:27, SCC:  “Şi atunci va trimite îngerii Lui, şi va strânge aleşii Lui din cele patru vânturi; de la margine de pământ, până la margine de cer”.

Dumnezeu să fie lăudat pentru cer, așa cum spune Psalmistul în Psalmi 148:3-5, SCC: “Lăudaţi-L, soare şi lună, lăudaţi-L, toate stelele luminii! Lăudaţi-L, ceruri ale cerurilor…Să laude Numele lui Iehova; pentru că El a poruncit, şi au fost create”.