Întrebare: De ce îngerul lui Dumnezeu a poruncit: „Scoate-ţi sandalele din picioare, pentru că locul pe care stai este pământ sfânt“?

 

Răspuns: În Exod 3:1-6, GBV 2001, se spune: „Şi Moise păştea turma socrului său Ietro, preotul din Madian. Şi a mânat turma dincolo de pustiu şi a venit la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Şi Îngerul Domnului i S-a arătat într-o flacără de foc, din mijlocul unui ruga. Şi el s-a uitat şi, iată, rugul ardea cu foc, dar rugul nu se mistuia. Şi Moise a zis: „Să mă abat acum şi să văd această privelişte măreaţă, pentru ce nu se mistuie rugul“. Şi Domnul a văzut că s-a abătut să vadă şi Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului şi a zis: „Moise! Moise!“ Şi el a zis: „Iată-mă“. Şi El a zis: „Nu te apropia aici. Scoate-ţi sandalele din picioare, pentru că locul pe care stai este pământ sfânt“. Şi a zis: „Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov“. Şi Moise şi-a ascuns faţa, pentru că se temea să se uite spre Dumnezeu“.

În mod asemănător și în Iosua 5:13-15, GBV2001, este relatat:  “Şi a fost aşa: când era Iosua lângă Ierihon, şi-a ridicat ochii şi s-a uitat şi, iată, un om stătea înaintea lui cu sabia scoasă în mână. Şi Iosua a mers la el şi i-a zis: „Eşti pentru noi sau pentru vrăjmaşii noştri?“ Şi el a zis: „Nu; pentru că Eu am venit acum Căpetenie a oştirii Domnului“. Şi Iosua a căzut cu faţa la pământ şi s-a închinat şi I-a zis: „Ce spune Domnul meu robului Său?“ Şi Căpetenia oştirii Domnului a zis lui Iosua: „Scoate-ţi sandaua din picior, pentru că locul pe care stai este sfânt“. Şi Iosua a făcut aşa”.

 

Dumnezeu la trimis pe îngerul Sau ca conducător peste poporul lui Dumnezeu, pe Arhanghelul Mihail ca căpetenie peste Israel, ca căpetenie a oștirii lui Iehova, cu cele 12 legiuni de îngeri după numărul triburilor lui Israel. El fiind descris în Scripturi ca: îngerul lui Iehova, însă și ca Dumnezeu, și ca Iehova (Exod 3:2,Exod 3:4,Exod 3:6), deorece Îl manifesta și reprezenta pe Iehova.

Acest înger îi poruncește la Moise și apoi la Iosua:  “Scoate-ţi sandalele din picioare”, de ce îi poruncește aceasta, și în ce sens “locul pe care stai este pământ sfânt“?

Terenul unde era Iosua nu era un teren sfânt prin sine însuși, căci era un teren călcat înainte de păgânii de cananiți de lângă Ierihon, și atunci de ce îi spune Arghanghelul Mihail: „Scoate-ţi sandaua din picior, pentru că locul pe care stai este sfânt“, deorece terenul era sfânt prin faptul că era prezent îngerul lui Iehova!

La fel Muntele Horeb, pe care anumiți oamenii pășteau oile acolo, muntele acesta nu era sfânt prin sine însuși; ci, după ce Iehova s-a coborât acolo prin îngerul Său, el a devenit: Muntele lui Dumnezeu.

Astfel Moise care a scris cartea Exod, el îl numește în Exod 3:1: Muntele lui Dumnezeu, însă pe baza experienței lui din trecut, nu că acest Munte era a lui Dumnezeu înainte de întâlnirea cu îngerul, ci doar după întâlnire a devenit: Muntele lui Dumnezeu, Horeb!  

Deci nu terenul în sine era sfânt, și în acest sens vedem un indiciu în Exod 3:5, unde îngerul îi spune la Moise: „Nu te apropia aici”, deci izvorul sfințeniei nu era terenul în sine; ci, era Iehova Cel manifestat, de care Moise nu trebuia să se apopie ca să nu moară! Dar ce trebuia să facă El?

În v.5,6, se explică: „Nu te apropia aici. Scoate-ţi sandalele din picioare, pentru că locul pe care stai este pământ sfânt“. Şi a zis: „Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov“. Şi Moise şi-a ascuns faţa, pentru că se temea să se uite spre Dumnezeu.

Iată Moise la fel ca Iosua, trebuia să își scoată: “sandalele din picioare”, deorece locul pe care ei stăteau era un „pământ sfânt“, datorită îngerului care era în acel loc.

Dumnezeu prin înger i-a poruncit să scoată sandalele deoarece acest pământ sfințit de prezența lui Iehova, el nu trebuia călcat decât de talpa piciorului. Orice încălțăminte omenească l-ar fi profanat, așa cum un altar făcut din pietre cioplite prin unelte omenești ar profana altarul așa cum se spune în Exod 20:25, GBV 2001: “Şi dacă Îmi vei face un altar de piatră, să nu-l zideşti din pietre cioplite; pentru că, dacă-ţi vei pune fierul ascuţit peste el, îl vei profana.  

Sandalele ca și pietrele cioplite erau o îngăduință divină, însă nu erau perfecțiunea!

Perfecțiune este lucrarea lui Dumnezeu! Pietrele, stâncile create de El, talpa piciorului omenesc, etc. sunt lucrarea Lui. Astfel, doar aceste lucruri create de Dumnezeu pot intra pe tărâmul lui Dumnezeu!