Întrebare: La ce s-a referit Domnul când a spus: veţi vedea cerul deschis, şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborând peste Fiul Omului”?

 

Răspuns: În context se relatează o discuție cu Natanael, la care Domnul îi spune în Ioan 1:47-51, SCC: “Iesus a văzut pe Natanael, venind către El; şi zice despre el: iată cu adevărat un israelit, în care nu este viclenie! Natanael Îi zice: de unde mă cunoşti? Iesus a răspuns, şi i-a zis: înainte de a te chema Filip, fiind tu sub smochin; Eu te-am văzut. Natanael I-a răspuns: Rabi! Tu eşti Fiul lui Dumnezeu; Tu eşti Rege al lui Israel! Iesus a răspuns, şi i-a zis: pentru că ţi-am zis, că te-am văzut sub smochin, crezi tu? Unele mai mari decât acestea vei vedea. Apoi îi zice: adevărat! Adevărat vă zic: veţi vedea cerul deschis, şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborând peste Fiul Omului”.

La ce s-a referit Fiul Omului când a spus acest lucru?

Domnul Iesus i-a dezvăluit misterele inimii la Natanael (comp. cu 1Corinteni 14:24-25), un lucru pe care îl cunoaștea el, dar și Domnul, atunci când el a stat sub smochin, lucru precizat de Iesus, dar Domnul îi spune că Natanael va vedea lucruri mai mari, și anume: “veţi vedea cerul deschis, şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborând peste Fiul Omului”.

Cu singuranță Natanael ca israelit, cunoștea relatarea cu scara lui Dumnezeu văzută de lacob din Geneza 28:12-13. Atunci când Iacob era în drum spre Haran (Geneza 2810), localitatea Haran a fost conform cu Dicționarul Biblic Ilustrat: „O cetate la cca. 32 km SE de Urfa (Edessa), în Turcia, pe râul Balih, aflată pe drumul principal de la Ninive la Aleppo. Terah a locuit acolo împreună cu Avram (Geneza 11:31; cf. Faptele Apostolilor 7:2,4), înainte ca acesta din urmă să migreze în Canaan (Geneza 12:1). *Rebeca, mireasa lui Isaac, era din Haran. Iacov a fugit acolo ca să scape de Esau (Geneza 29:4), s-a căsătorit cu Lea şi Rahela, fiicele lui Laban, şi toţi copiii săi (cu excepţia lui Beniamin) s-au născut acolo (Geneza 29:32-30:24)”.

Pe acel drum spre Haran în timp ce dormea noaptea, Iacob vede în vis o scară pe care îngerii urcă şi coboară, iar deasupra acelei scări era Iehova Dumnezeu, iar aceea scară a fost făcut cu scopul de a ajuta un om a lui Dumnezeu care este într-o legătură cu Iehova din cer, și astfel ca îngerii cât mai repede, să poată veni în ajutorul credinciosului.

La fel în cazul Domnului Iesus, existau îngeri ai lui Dumnezeu suindu-se şi coborând peste Fiul Omului, care să Îl ajute în: 1) păzirea spiritului, 2) păzirea sufletului; 3) păzirea corpului (comp. cu 1Tesaloniceni 5:23). De asemenea, unele mesaje le primea prin Spiritul Sfânt, altele le primea prin îngeri de la Dumnezeu, mesaje, sfaturi, răspunsuri, etc.

Domnul le promite discipolilor că ei vor vedea cerul deschis, aceasta înseamnă că ei vor vedea pe Dumnezeu și după înălțarea la cer pe Iesus, lucru promis în Ioan 14:19-23, SCC: “Încă puţin, şi lumea nu Mă mai vede. Dar voi Mă vedeţi; pentru că Eu vieţuiesc, şi voi vieţuiţi. În ziua aceea voi veţi cunoaşte că Eu sunt în Tatăl Meu; şi voi în Mine, şi Eu în voi. Cel având poruncile Mele, şi respectându-le, acela este cel iubindu-Mă; iar cel iubindu-Mă, va fi iubit de Tatăl Meu. Dar şi Eu îl voi iubi, şi Mă voi arăta Lui. Iuda, nu Iscarioteanul, Îi zice: Domnule! Ce s-a făcut, că urmează să Te arăţi nouă, şi nu lumii? Iesus a răspuns, şi i-a zis: dacă cineva are să Mă iubească, va respecta Cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi; şi vom veni la el, şi vom face locuinţă la el.

Cei care respectă poruncile divine, vor vedea pe Dumnezeu și pe Fiul Său, fie prin vise, viziuni, ca și Iacob care l-a văzut pe Iehova Dumnezeu (Geneza 28:13).

În plus, pe lângă a vedea cerul deschis, și a vedea lucruri din cer (comp. cu 2Corinteni 12:1-4), cei ascultători vor vedea îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se.

Această suire și coborâre are loc în special dimineața și seara, atunci când îngerii raportează la Dumnezeu, tot ce facem noi, și ei primesc instrucțiuni noi, atât pentru lucrarea lor, cât și mesaje pentru a le transmite omului pe care Îl păzesc (Ieremia 7:13; Daniel 9:21-23). Pot exista și excepții când în anumite situații urgente vin îngerii cu un răspuns sau cu o intervenție necesară!

O situație descrisă în Scripturi despre Iesus, este în Marcu 1:13, SCC: “Şi a fost în deşert patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, fiind încercat de satan; şi era cu fiarele, şi îngerii Îi serveau Lui”.

Un alt caz relatat în Scriptură este cel din Grădina Ghetsimani, unde se precizează în Luca 22:43, SCC: Dar a fost văzut cu El un înger de-al cerului, întărindu-L”.

În viața Domnului, apostolii și alți discipoli ca și Natanael, au văzut îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se, chiar mai mult decât au relatat Evangheliștii în scrierile lor (comp. cu Ioan 21:25).

Fie ca noi să fim ascultători și astfel Dumnezeu și Fiul Său să își facă locuința cu noi (Ioan 14:23)!