Întrebare: Cum este Iesus și rădăcina, și urmaș a lui David?

Răspuns: În Apocalipsa 22:16, SCC, se spune: „Eu, Iesus, am trimis pe îngerul Meu, ca să vă mărturisească acestea prin adunări. Eu sunt rădăcina şi urmaşul lui David; steaua cea strălucitoare de dimineaţă”.

Conform cu Apocalipsa 1:1, dezvăluirea dată lui Ioan a venit de la Domnul Iesus Christos pe care El a primit-o de la Tatăl ceresc, iar Domnul Iesus a dat-o printr-un înger la Ioan.

Înspre finalul acestei dezvăluiri, Domnul prin îngerul Lui a dat această mărturie ce trebuie să se răspândească în adunările creștine: “Eu sunt rădăcina şi urmaşul lui David; steaua cea strălucitoare de dimineaţă”. Se ridică întrebările: În ce sens este Iesus: rădăcina? Cum este urmașul lui David? Și în ce sens este steaua cea strălucitoare de dimineaţă?

 

A cui rădăcină este Domnul Iesus Christos?

Cu siguranță Iesus este rădăcina celor cărora le mărturisește prin înger și prin Ioan, și anume al adunărilor creștine! Fraza: “Eu sunt rădăcina şi urmaşul lui David”, se referă la două lucruri diferite, a fi rădăcină pentru cineva (pentru adunări) și a fi urmaș a lui David, un israelit venit pe lina genalogică a lui David care a devenit Mesiah (Unsul) la botezul Său când a fost uns cu Spirit Sfânt!

Să vedem în continuare:

 

Cum este Iesus: urmașul lui David?

Fecioara Maria era sămânţa lui David” (Ioan 7:42; Romani 1:1-3; 2Timotei 2:8), sămânţa lui Avraam (Galateni 3:16), a făcut ca Iesus după carne să provină din David, chiar dacă ca sămânţă cerească El provenea din Dumnezeu (Ioan 3:31; Ioan 8:22).

Fecioara Maria era sămânţa lui David, adică provenia din linie genealogică a regelui David, din Avraam, iar unirea seminţei din cer ce s-a materializat în fecioară, cu sămânța lui Maria, ce constituia sămânţa lui David” (Ioan 7:42; Romani 1:1-3; 2Timotei 2:8), sămânţa lui Avraam (Galateni 3:16), a făcut ca Iesus după carne să provină din David. Dumnezeu a avut grijă ca aceea sămânţă venită din David să fie curată, fără păcat, şi să conţină doar caracteristicile pozitive din Avraam, Isac, Iacob, David, etc. să fie o sămânţă sfântă (Maleahi 2:15), o „sămânţă cu totul bună” (Ieremia 2:21). Astfel ca Fiul să nu moştenească păcatul transmis de Adam rasei umane (Luca 2:21-24; Romani 5:12).

Din cauză că Iesus după carne este “urmaşul lui David”, și astfel El a fost Regele promis de Dumnezeu pentru Israel și apoi și pentru națiuni (comp. Matei 28:18 cu Efeseni 3:5-6), El a devenit rădăcină pentru desicipolii Săi!

De aceea apostolul Pavel ne îndeamnă în Coloseni 2:6-7, SCC: “Deci precum aţi primit pe Christos Iesus, pe Domnul, aşa umblaţi în El; fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în El, şi stabiliţi în credinţă, după cum aţi fost învăţaţi, abundând în ea cu mulţumire”.

Creștinii sunt plasați în butucul de viță de vie (Ioan 15:1): Christos, El este rădăcina lor din care își extrag: putere, viață, dragoste, înțelepciune.

 

Dar în ce sens este Iesus: “steaua cea strălucitoare de dimineaţă”?

Venirea și lucrarea lui Iesus de pe pământ, a servit ca o lumină premergătoare: venirii epocii milenare!

Se știe că steaua de dimineață, Luceafărul, servește ca o ultimă stea luminătoare a nopții, înainte de apariția soarelui, în mod asemănător, învățătura și lucrarea lui Iesus de pe pământ (Luca 24:19; Fapte 2:22), au servit ca stea strălucitoare de dimineață până El va reveni în postura de: “Soarele dreptății” (Maleahi 4:2, GBV 1989), și atunci va începe domnia de o mie de ani și Regatul lui Dumnezeu și pe pământ (Apocalipsa 20:3-6; Isaia 11:1-9; Isaia 65:17-25).

Venirea stelei cea strălucitoare de dimineaţă”, în primul secol d.Ch. este pârga și garanția, că va veni și Soarele dreptății și Regatul Lui care ne va duce în viața veșnică!

De aceea, a Lui să Îi fie gloria; şi acum, şi într-o zi a eternităţii!”2Petru 3:18, SCC.