Întrebare: De ce are Biblia doar 66 de cărți?

Răspuns: Biblia conţine 66 de cărţi, scrisă pe parcursul a 16 secole, de către peste 40 de scriitori diferiţi, proveniţi din diferitele medii sociale şi totuşi ea este în armonie pe tot parcursul ei, având un singur autor: Tatăl ceresc (2Timotei 3:16), având o tema principală: persoana Domnului Iesus Christos (Luca 24:25-27; Luca 24:44-45; Ioan 5:39-46).

Iar primele 39 de cărţi, au fost scrise în principal în ebraică, doar mici fragmente în arameică.

Pe acestea 39 de cărţi le putem numi: „Scripturile ebraice” şi sunt cărţile de la Geneza la Maleahi, şi descriu creaţia precum şi istoria de la început a omenirii, precum şi relaţia lui Dumnezeu cu poporul Israel. Scripturile ebraice erau împărţite în vechime în trei părţi (Luca 24:44), după cum urmază: legea (primele cinci cărţi ale lui Bibliei), Psalmii sau Scrierile (următoarele 17 cărţi) şi Profeţii ce conţin (ultimele 17 cărţi).

Ultimele 27 de cărţi, le putem numi: „Scripturile creştine”, iar ele conţin cărţile de la Matei la Apocalipsa, cu excepţia Evangheliei după Matei scrisă în limba ebraică, celelalte cărţi ale Scripturilor creştine, au fost scrise în limba greacă.

Scripturile creştine conţin: Evangheliile, unde se descrie viaţa, lucrarea şi învăţătura Domnului Iesus, conţine cartea Faptele Apostolilor, unde se descrie viaţa, lucrarea şi învăţătura apostolilor şi a primilor creştini.

Scripturile creştine conţin mai multe epistole, care sunt scrisori, scrise sub inspiraţie divină, şi ultima carte: Apocalipsa, care este o carte profetică, ce descrie viziuni şi profeţii primite de apostol Ioan pe Insula Patmos.

O dată, cineva m-a întrebat: de ce Biblia are 66 de cărți? O cifră în opinia unora: anticristică!

Însă numărul lui antihrist sau al fiarei (Apocalipsa 13:18), nu este: 666 (trei de 6); ci, este șase sute șaizeci și șase, și este scris în textul grecesc cu litere, respectiv:  

ἑξακόσιοι             ἑξήκοντα             ἕξ.

șase sute              șaizeci        (și) șase

În Biblie cifra șase sute (Geneza 7:6; 1Regi 10:16); șaizeci și șase (Geneza 46:26), șaizeci (Levetic 27:3; Numeri 7:88; 1Regi 4:22; Marcu 4:20), șase (Marcu 17:1; Ioan 2:6; Ioan 12:1), nu este ceva malefic, sau cu o conotație anticristică, astfel o astfel de asociere forțată și răutăcioasă denotă necunoașterea Scripturilor și o lipsă de credință în Cuvântul sacru (2Timotei 3:16-17; 1Petru 1:25).

Chiar însuși cifra de şase sute şaizeci şi şase, în alt contex decât cel al numelui fiarei, cum ar fi contextul financiar (1Regi 10:14; 2Cronici 9:13), sau de statistică a persoanelor (Ezra 2:1-13), nu este ceva anticristic, ci o realitate fizică descrisă prin numere fără o conotație negativă prin sine!

Conform cu Apocalipsa 13:17-18, SCC: “Şi am văzut altă fiară ridicându-se din pământ; şi având două coarne asemănătoare mielului, şi vorbea ca un balaur. Şi ea exercită toată autoritatea fiarei dintâi înaintea ei; şi face pământul şi pe cei locuind pe el ca să se închine la fiara cea dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Şi ea face semne mari; încât să facă să se coboare chiar foc din cer pe pământ, înaintea oamenilor. Şi amăgeşte pe cei locuind pe pământ prin semnele care i s-au dat să le facă înaintea fiarei, zicând celor locuind pe pământ să facă o imagine a fiarei care are rana de sabie şi vieţuia. Şi i s-a dat să dea spirit: imaginii fiarei; încât imaginea fiarei să şi vorbească, şi să facă să fie omorâţi toţi câţi nu au să se închine imaginii fiarei. Şi face ca la toţi cei mici, şi cei mari, şi cei bogaţi, şi cei săraci, şi cei liberi, şi cei sclavi; să li se dea un semn pe mâna lor cea dreaptă, sau pe fruntea lor; şi, ca cineva să nu poată cumpăra sau vinde, decât cel având semnul, numele fiarei, sau numărul numelui ei. Aici este înţelepciunea. Cel având minte, să calculeze numărul fiarei; pentru că este număr de om, şi numărul ei este: şase sute saizeci şi şase”.

Numărul șase sute șaizeci și șase, are o putere rea, doar atunci când va fi introdus în lume: semnul fiarei, de către profetul mincinos la începutul dictaturii anticirstice, nu în prezent; ci în cele 42 de luni când fiara va conduce lumea așa cum este scris în Apocalipsa 13:4-5, SCC: “Şi s-au închinat balaurului, pentru că a dat autoritatea sa fiarei; şi s-au închinat fiarei, zicând: Cine este asemănător fiarei, şi cine se poate război cu ea? Şi i s-a dat o gură de vorbit lucruri mari şi hule; şi i s-a dat autoritate să lucreze patruzeci şi două de luni.

Până atunci, noi să creștem „într-o cunoaştere a Domnului nostru şi Salvator-Iesus Christos. Lui să Îi fie gloria; şi acum, şi într-o zi a eternităţii!” - 2Petru 3:18, SCC. Căci cunoscând pe adevăratul Christos cel biblic (Matei 16:16), vom birui lumea ca și El (Ioan 16:33). Iar în final fiara va fi prinsă și apoi chinuită etern în lacul de foc (Apocalipsa 19:19-20).