Întrebare: Care este înțelesul lui 2Corinteni 4:6?

 

Răspuns: În 2Corinteni 4:6, SCC se spune: „Pentru că, Dumnezeu Cel zicând: „din întuneric să strălucească lumină!” A strălucit în inimile noastre pentru o luminare a cunoştinţei gloriei lui Dumnezeu în faţa lui Iesus Christos”.

 

Dumnezeu este lumină (1Ioan 1:5), El a poruncit luminii să lumineze și ea a luminat pământul și a fost ziuă (Geneza 1:3). Lumina este de două feluri, cea spirituală (Ioan 8:12) și cea fizică (Geneza 1:5).

Aici, apostolul Pavel, citează din Geneza 1:3, însă dintr-o versiune a Septuagintei ce exista în timpul lui Pavel, Spiritul Sfânt s-a folosit de această versiune care parafrazează sau dezvoltă textul ebraic din Geneza 1:3, ca apoi din acest adevăr măreț referindu-se la lumina fizică: „din întuneric să strălucească lumină!”, să îl aplice la lumina spirituală ce a strălucit în inimile noastre (a creștinilor), cu ce scop?

Ca acestă strălucire de lumină spirituală să lumineze oamenii de cunoștiința gloriei lui Dumnezeu, și această lucrare se face “în faţa lui Iesus Christos”, căci El a promis în Matei 28:19-20, SCC, următoarele: “Ducându-vă deci, faceți discipoli din toate naţiunile; învăţându-i să respecte toate câte v-am poruncit. Şi iată! Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul epocii.

Domnul Iesus este cu noi, astfel lucrarea se face “în faţa lui Iesus Christos”, spre răspândirea cunoștiinței gloriei lui Dumnezeu, adică spre răspândirea cunoștinței despre învățăturile și lucrările lui Dumnezeu care sunt spre gloria lui Dumnezeu (Psalm 104:31; Psalm 145:11).

Prin urmare, responsabilitatea lucrătorilor, dar și a tuturor creștinilor este ca prin toată vestirea și lucrarea să fie glorificat Dumnezeu prin Iesus Christos; pentru care sunt gloria şi puterea în epocile epocilor. Amen” (1Petru 4:11).