Întrebare: Ce este spiritul lumii, este Satan, este un demon, este suflarea lui Satan?

 

Răspuns: Biblia vorbește despre spiritul lumii în 1Corinteni 2:12, SCC, unde se spune: Dar noi nu am primit spiritul lumii; ci, Spiritul Cel din Dumnezeu; ca să le ştim pe cele dăruite nouă de Dumnezeu”. Observăm din acest text, că spiritul lumii este în opoziție cu Spiritul lui Dumnezeu, care ne fac de cunoscut lucrurile dăruite de Dumnezeu. În contrast, spiritul lumii face de cunoscut lucrurile lumii! Despre spiritul lumii este descris și în Efeseni 2:1-3, SCC: “Şi voi, fiind morţi în greşelile şi în păcatele voastre; în care aţi umblat cândva, potrivit epocii lumii aceasta, potrivit conducătorului autorităţii aerului, a spiritului cel lucrând acum în fiii neascultării; între care şi noi toţi vieţuiam cândva în poftele cărnii noastre, făcând voinţele cărnii şi ale cugetărilor, şi eram, potrivit naturii noastre, copii ai mâniei, ca şi ceilalţi”. În acest text se arată că oamenii înainte de a deveni creștini erau morți în greșeli și în păcate, adică morți spiritual, despărțiți de Dumnezeu, căci păcatul face un zid de despărțire între om și Dumnezeu (Isaia 59:1-2). Iar oamenii trăiau potrivit epocii lumii aceasta, adică influențați de lumea aceasta care durează în epoca (gr. aion”: epocă, eră, în Biblia Cornilescu: “veac”) aceasta, până la venirea Domnului. Iar această lume care se manifestă în această epocă, lucrează “potrivit conducătorului autorităţii aerului”, adică potrivit lui Satan!

Mai departe Scriptura face referire la spiritul lumii, ca fiind “spiritului cel lucrând acum în fiii neascultării”, adică cei din lume care nu sunt din Dumnezeu, născuți din nou, în ei nu lucrează Spiritul lui Dumnezeu; ci, spiritul lumii!

Ce este spiritul lumii?

Spiritul lumii nu este doar Satan sau suflarea, puterea lui, nici doar un demon, căci în lume lucrează multe spirite necurate (1Ioan 4:1; Fapte 8:7). Chiar dacă expresia este la singular, uneori o legiune de demoni (6000 de demoni), poate vorbi la singular, artând că ei se pot uni ca un singur spirit și pot vorbi prin conducătorul lor care este unul, un astfel de caz găsim în Marcu 5:1-13, SCC: „Apoi au venit în cealaltă parte a mării, în ţinutul gadarenilor. Şi ieşind El din corabie, îndată L-a întâmpinat dintre morminte un om cu spirit necurat [la singular], care avea locuinţa în cimitire; şi nici cu lanţ, nici unu nu îl mai putea lega. Pentru că el de multe ori fusese legat cu obezi şi cu lanţuri, dar lanţurile fuseseră rupte de el, şi obezile sfărâmate; şi nici unu nu era în stare să îl domolească. Şi era peste tot, noapte şi zi, prin cimitire şi prin munţi; strigând şi lovindu-se cu pietre. Dar văzând pe Iesus de departe, a alergat şi I s-a închinat; şi strigând cu voce mare, zice: ce am eu [la singular] a face cu Tine Iesuse, Fiule al Dumnezeului Cel Preaînalt! Te pun sub jurământ în faţa lui Dumnezeu, să nu mă chinui [la singular]! Pentru că îi zise: să iasă spiritul cel necurat [la singular] din om! Şi l-a întrebat: ce nume îţi este? Şi Îi zice: legiune, îmi este nume; pentru că suntem mulţi [la plural]. Şi Îl ruga mult să nu le trimită afară din ţinut. Dar era acolo lângă munte o turmă mare de porci, păscând. Şi ei [la plural] L-au rugat, zicând: Trimite-ne în porci, ca să intrăm în ei. Şi El le-a permis. Şi ieşind, spiritele cele necurate [la plural], au intrat în porci; şi turma, cam de două mii, s-a repezit de pe râpă în mare, şi s-au înecat în mare”.

În mod asemănător, spiritul lumii, sunt toți demonii de pe pământ, sub conducerea lui Satan, care este conducătorul lumii” (Ioan 12:31; Ioan 14:30; Ioan 16:11), și „dumnezeul epocii aceasta” (2Corinteni 4:4).

Ca să biruim spiritul lumii, în primul rând, trebuie să ieșim din lume, născându-ne din Dumnezeu și fiind strămutați în Regatul lui Christos (Coloseni 1:13; Galateni 1:4; Ioan 3:5).

Astfel supunându-ne lui Dumnezeu, Diavolul va fugi de la noi și implicit și spiritul lumii, așa cum se spune în Iacob 4:7-8, SCC: “Supuneţi-vă deci lui Dumnezeu; dar împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi. Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El se va apropia de voi”.