Întrebare: La cine se aplică porunca din Matei 5:21-22?

 

Răspuns: Domnul Iesus a învățat în predica de pe munte, următoarele: Aţi auzit că s-a spus celor din vechime: „să nu ucizi!” Iar care are să ucidă va fi supus judecăţii. Eu însă vă zic: oricine, fiind mâniat cu fratele său va fi supus judecăţii; iar care are să zică fratelui său: Raca, va fi supus Sinedriului; iar care are să zică: Nebunule va fi supus gheenei focului” - Matei 5:21-22, SCC.

Evreii care au fost zeci de ani în sclavia babilonienilor, au luat anumite cuvinte din caldeeană (arameică) a babilonienilor și le-au folosit în limbajul zilnic, unul din ele este raca”, care înseamnă: om de nimic, prost.

Acest poruncă de a NU numi frații: proști și nebuni, se aplică în adunarea creștină, unde frații și surorile fac parte din Christos, din corpul Lui, și a-i numi așa, este un păcat împotriva Fiului lui Dumnezeu. A păcătui împotriva fraților, înseamnă a păcătui împotriva lui Christos (1Corinteni 8:12).

Însă, în afara adunării, vedem cum Dumnezeu numește pe cei fără credință: nebuni (Psalm 14:1; Psalm 53:1), pe cei îngâmfați (Proverbe 14:16), pe cel care disprețuiește îndrumarea tatălui (Proverbe 15:5)

De aceea, Iesus, condamnă pe farisei și îi numește nebuni în Matei 23:17, SCC: “Nebuni şi orbi! Ce este însă mai mare; aurul, sau templul, cel sfinţind aurul?” La fel și în Luca 11:39-40, SCC: “Dar Domnul a zis către el: acum, voi fariseii curăţiţi exteriorul paharului şi al farfuriei; dar interiorul vostru este plin de jefuire şi de răutate. Nebunilor! Nu Cel făcând exteriorul, a făcut şi interiorul?”

Învățătura fariseilor era lipsită de rațiune, și astfel nebună, iar cei care o promovau erau lipsiți de judecată, căci cum poate împodobirea templului să fie mai mare ca însuși templul, sau, cum putem crede că suntem curați dacă avem doar exteriorul curat, și inima murdară!?!

În adunare, frații și surorile trebuie să nu își păstreze mânia, căci o mânie de care nu te eliberezi prin împăcare și iertare, duce la a rosti cuvinte jignitoare, de a lovi, răni, jigni!

De accea sfatul divin este: Orice amărăciune, şi furie, şi mânie, şi strigare, şi hulă să fie înlăturate de la voi; împreună cu orice răutate. Faceţi-vă însă plăcuţi unii către alţii, miloşi, iertând unul pe altul; după cum v-a iertat şi Dumnezeu prin Christos” (Efeseni 4:31-32, SCC).