1Regi 8:8, GBV 2001: “Şi drugii erau aşa de lungi, încât capetele drugilor se vedeau din Locul Sfânt, dinaintea părţii din spate, dar nu se vedeau de afară. Şi sunt acolo până în ziua aceasta”.

 

Iehova Dumnezeu i-a dat lui Moise porunca și proiectul pentru construirea cortului întâlnirii, după imaginea cerească arătată lui Moise (Exod 26:30), una din cele mai importante părți din cortul întâlnirii sau tabernacolul a fost chivotul legământului. Care era o ladă dreptunghiulară din lemn de salcâm, poleită cu aur (Exod 25:11), iar lungimea lui era de doi coţi şi jumătate şi lăţimea lui de un cot şi jumătate şi înălţimea lui de un cot şi jumătate (Exod 37:1) și conţinea inițial doar: tablele Legii cu cele zece porunci, apoi a mai conținut: vasul de aur având mana, şi toiagul lui Aaron, care înmugurise (Evrei 9:4). Iar în timpul lui Solomon din nou a conținut doar tabelele legii (1Regi 8:9).

Civotul legământului era păstrată în cel mai lăuntric compartiment, Locul Preasfânt. Pe capacul arcei se aflau doi heruvimi de aur cu aripile întinse. De-o parte şi de alta, arca avea verigi pentru a putea fi purtată cu doi drugi, făcuţi din lemn de salcâm şi poleiţi cu aur. Iar, drugii erau introduşi în verigi, de-a lungul arcei. Aşadar, aşezând arca la locul ei, în Locul Preasfânt din cortul întâlnirii (Exod 25:10-22; Exod 37:4-9; Exod 40:17-21), acest lucru a rămas valabil şi mai târziu, când arca a fost pusă în templul construit de Solomon (1Regi 8:6; 2Cronici 5:7).

Locul Preasfânt era separat de Locul Sfânt printr-o perdea. Preoţii nu puteau vedea din Locul Sfânt interiorul Locului Preasfânt şi nici arca, deasupra căreia se prezenta Dumnezeu însuşi (Evrei 9:1-7).

Astfel textul din 1Regi 8:8, poate stârni nedumerire: Şi drugii erau aşa de lungi, încât capetele drugilor se vedeau din Locul Sfânt, dinaintea părţii din spate, dar nu se vedeau de afară. Şi sunt acolo până în ziua aceasta”. Acelaşi lucru se precizează şi în textul din 2Cronici 5:9, întrebarea care se ridică este:

 

Cum erau drugii vizibili pentru cei aflaţi în Locul Sfânt din templu?

Unii comentatorii inventează teoria potrivit căreia drugii ar fi putut fi văzuţi din sfânta, dacă între perdea şi zidul templului ar fi existat un mic spaţiu (deschizătură), iar drugii puteau fi zăriţi prin acel spaţiu.

Însă aceasta este o răstălmăcire, căci în mod normal perdeaua nu lăsa să se vadă nimic din ceea ce era în sfânta sfintelor (1Regi 6:21; 2Cronici 3:14; Evrei 9:2-3; com și cu Evrei 10:20).

Motivul vedereii drugilor îl găsim chiar în text, când ni se explică: Şi drugii erau aşa de lungi, încât capetele drugilor se vedeau din Locul Sfânt, dinaintea părţii din spate, dar nu se vedeau de afară. Şi sunt acolo până în ziua aceasta”. Iată motivul vederii drugilor! Nu dezchizătura inventată de unii, ci lungimea drugilor! Textul este clar: “drugii erau aşa de lungi”, de aceea ei atingeau perdeaua și astfel se observa capetele drugilor prin perdeauă! Exista o singură perdea la singular în text peste tot, nu două sau mai multe perdele (Exod 26:31-34; 2Cronici 3:14; Evrei 9:3).

Aaron și fii săi, preoții, intrau în cortul întâlnirii dinspre est, conform cu Numeri 3:38, iar chivotul, nu era poziționat pe linia: sud-nord, așa cum cred unii, și s-au făcut filme și reprezntări grafice greșite, pe care 1Regi 8:8, le demască ca fiind false, căci chivotul legământului, era poziționat, tot pe linia est-vest, în cortul întâlnirii, astfel când intra marele prot să servească în sfânta sfintelor, el nu dădea direct în fața chivotului, cu cei doi heruvimi la dreapta și la stângă, nu, marele preot trebuia să o i-a prin dreapta să ocolească drugii și apoi se poziționa în fața chivotului, cu cei doi heruvimi la dreapta și la stângă, și acolo îi vorbea Iehova Dumnezeu, așa cum menționează: Numeri 7:89.

 

Ce învățăm din această problemă ridicată din textul din 1Regi 8:8?

1) În primul rând, învățăm ca să rămânem la detaliile textului inspirat, și nu să inventăm explicații omenești (Ieremia 8:9), care nu sunt reale, și prin care lucrează tatăl minciunii (Ioan 8:44).

2) Ca să intrăm în prezența lui Dumnezeu și să vorbim cu El și El cu noi, aceasta nu se face direct, ci prin Marele Preot Iesus (Evrei 4:14-16), care a intrat în cer, și a făcut ispășire prin sângele Său respectând legea divină (Evrei 5:7-10; Evrei 9:11-12).

3) Elementele din cortul întâlnirii și apoi din templu, nu le putem poziționa noi cum vrem; ci, ele au fost poziționate de servitorii lui Dumnezeu prin poruncă și călăuzire divină, tot la fel elementele din casa lui Dumnezeu din Noul Legământ, trebuie poziționate prin dezvăluire (Efeseni 3:5-6).