Întrebare: La ce înviere face referire aici Daniel și când se va împlini?

 

Răspuns: În Daniel 12:2, GBV 2001, se spune: „Şi mulţi dintre cei care dorm în ţărâna pământului se vor trezi: unii pentru viaţa eternă şi alţii pentru ruşine, pentru dispreţ etern”.

Chiar dacă în multe cazuri contextul ne ajută să înțelegem timpul de desfășurare, când se va împlini profeția, și alte amănunte, nu în toate cazurile contextul indică același eveniment și același timp.

Un astfel de caz este și Daniel 12:2, care nu are legătură cu Daniel 12:3-4, care se referă la necazul cel mare, și astfel unii interpretează învierea din Daniel 12:2, ca fiind spirituală nu literală, însă nu se poate da o astfel de intepretare, deoarece la învierea din Daniel 12:2, și cei răi înviază, pe când învierea spirituală este valabilă doar pentru cei credincioși (Efeseni 2:5-10).

Iar în Daniel 12:1, se referă la ziua de salvare a lui Israel, în ziua Armaghedonului, însă unii fără călăuzire divină și fără înțelegere, au legat Daniel 12:2 de Daniel 12:1, și au spus că învierea morților din Daniel 12:2, are loc în timpul descris în Daniel 12:1, GBV 2001, unde se spune: “Şi, în timpul acela, se va ridica Mihail, căpetenia cea mare, care stă pentru fiii poporului tău; şi va fi un timp de strâmtorare cum n-a fost niciodată de când există o naţiune, până în timpul acela. Şi, în timpul acela, poporul tău va fi salvat, oricine va fi găsit scris în carte”. Și o leagă de V.2, unde se spune: “Şi mulţi dintre cei care dorm în ţărâna pământului se vor trezi: unii pentru viaţa eternă şi alţii pentru ruşine, pentru dispreţ etern”.

La prima vedere v.1 pare o legătură cu v.2, însă noi care avem Biblia completă și ultima revelație sau dezvăluire, trebuie să interpretăm Scriptura, profețiile ei, prin prisma ultimei dezvăluiri care face o diferență între prima înviere la începutul mileniului (Apocalipsa 20:4-6) și învierea celor drepți și nedrepți, învierea generală la sfârșitul mileniului (Apocalipsa 20:11-15).

Nici chiar Pavel nu a avut această dezvăluire, lumină, și de aceea, nici el nu a departajat evenimentele de la venirea Domnului, cu cele de la sfârșitul mileniului în 1Corinteni 15:22-28.

Însă și Daniel 12:1-4, și 1Corinteni 15:22-28, sunt profeții inspirate de Dumnezeu și valabile, dar ele au fost scrise într-un șir continuu la nivelul cunoștinței din timpului celui care le-a scris. Noi însă care avem ultima dezvăluire: cartea Apocalipsa, putem face o departajarea a evenimentelor prin Spiritul Sfânt și prin cartea Apocalipsa, și astfel înțelegem că Daniel 12:1, se aplică la venirea Domnului, la începutul mileniului, iar Daniel 12:2, la sfârșitul mileniului; la fel, 1Corinteni 15:22-23, la venirea Domnului, iar 1Corinteni 15:24-28 la sfârșitul mileniului de domnie a lui Christos.

Datoria creștinilor adevărați este să intepreteze Scripturile prin Spiritul Sfânt și să le interpreteze ca să fie în armonie înțelesul versetelor, după cronologia ultimei revelații, nu să facă speculații și să filozofeze (2Corinteni 2:17; Coloseni 2:8).