Întrebare: Cum vor vedea cei din sinedriu pe Fiul Omului la dreapta lui Dumnezeu și venirea lui Iesus?

 

Răspuns: În Matei 26:63-64, SCC, este relatat: Iesus însă, tăcea. Şi marele preot I-a zis: Te pun sub jurământ în faţa Dumnezeului Cel viu, ca să ne spui dacă Tu eşti Christosul, Fiul lui Dumnezeu. Iesus îi zice: tu ai spus! Totuşi vă spun: de acum veţi vedea pe Fiul Omului şezând la dreapta puterii şi venind pe norii cerului.

Conducătorii religioși evrei s-au împotrivit lui Iesus, Fiului lui Dumnezeu și l-au dat la moarte prin mâna romanilor (Fapte 13:27-28), însă Iesus a avut îndrăzneală și i-a avertizat că de acum, din clipa judecării și crucificării Lui, sinedriu Îl va vedea pe Fiul Omului: “şezând la dreapta puterii şi venind pe norii cerului”. Adică, Îl vor vedea la dreapta lui Dumnezeu ca și Ștefan (Fapte 7:55-56), și Îl vor vedea când va veni pe norii cerului!

Întrebarea care se ridică este: cum Îl vor vedea pe Fiul Omului, odată ce toți din sinedriu vor muri?

Conform Scripturii sufletele merg în locuința morților, sub pământ (1Samuel 2:6; 1Regi 2:2; Ioan 3:13), și de acolo Îl vor vedea pe Fiul Omului la dreapta lui Dumnezeu după înlțarea lui la cer (Fapte 1:3-11), și tot de acolo vor vedea venirea Lui pe norii cerului.

De fapt, și cei de sub pământ sunt obligați să își aplece genunchiul în fața Mielului, conform cu Filipeni 2:8-10, SCC, unde se spune: De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat foarte mult şi I-a dăruit Numele cel ce este mai presus de orice Nume, ca în Numele lui Iesus să se aplece orice genunchi, al celor din ceruri, şi al celor de pe pământ, şi al celor de sub-pământ; şi orice limbă să mărturisească spre gloria lui Dumnezeu Tată, că Iesus Christos este Domn”.   

La fel în Apocalipsa 5:13, SCC, se spune: „Şi orice creatură care este în cer, şi pe pământ, şi sub pământ, şi pe mare, şi pe toate cele din ele, le-am auzit zicând: „Celui şezând pe tron, şi Mielului; să fie binecuvântarea, şi onoarea, şi gloria, şi puterea, în epocile epocilor.”

Astfel și cei din locuința morților, chiar cei răi, vor fi obligați să recunoască autoritatea Domnului și a Regelui Iesus Christos, care domnește după învierea Sa din morți: “ca Domn și peste morţi şi peste vii” (Romani 14:9, SCC).