Întrebare: în ce sens Dumnezeu l-a înviat pe Fiul prin gloria Sa?

 

Răspuns: În Romani 6:4, SCC se spune: Deci am fost îngropaţi împreună cu El prin botezul în moarte; ca, după cum a fost înviat Christos dintre morţi prin gloria Tatălui, aşa şi noi să umblăm într-o înnoire a vieţii”.

Textul spune că Christos a fost înviat din morți prin gloria Tatălui, întrebarea care se ridică este: ce este gloria Tatălui, și cum l-a înviat Tatăl pe Fiul prin ea?

Conform Bibliei gloria Tatălui este o strălucire, o emanație de lumină din Ființa lui Dumnezeu (Psalm 4:6; Psalm 96:6), care locuiește în cer, însă această strălucire poate fi și a Theofaniei, a arătării lui Dumnezeu (prezenței Lui) într-un loc sau altul de pe pământ, cum a fost templul din Ierusalim (Isaia 4:5; Ezechiel 10:4).

Dar gloria poate avea și sensul de renumele, faima, lauda lui Dumnezeu (Isaia 42:8; Isaia 66:19).

Noi știm din Romani 8:11; Romani 10:9, căci Dumnezeu L-a înviat pe Fiul prin “Spiritul Său”, atunci de ce Pavel spune în Romani 6:4, SCC: “înviat Christos dintre morţi prin gloria Tatălui”?

Deoarece prin Spiritul Sfânt, Dumnezeu este glorificat (1Petru 4:11; Efeseni 3:16-21; Efeseni 6:18). 

Astfel Spiritul Sfânt face lucrări care îi aduc glorie lui Dumnezeu, și astfel în acest text, Spiritul este sinonim cu gloria lui Dumnezeu, prin urmare, apostolul Pavel a vrut să spun că Dumnezeu l-a înviat din morți prin agentul gloriei: Spiritul Sfânt!

Așa cum în Luca 4:14-15, SCC se relatează: Apoi Iesus, în puterea Spiritului, S-a întors în Galileea; şi a ieşit o faimă despre El în tot ţinutul din jur; şi El îi învăţa în sinagogile lor, fiind glorificat de toţi. Iată ceea ce a dus la faima și gloria lui Iesus a fost lucrarea Spiritului Sfânt (vezi și  Luca 7:11-17). Prin urmare, lucrările Spiritului duc la gloria lui Dumnezeu sau la gloria Domnului Iesus, astfel ele sunt lucrări ale gloriei, adică lucrări ce duc la gloria lor!