În Geneze 44:1-5, GBV 2001, se spune: Şi a poruncit celui care era peste casa lui, zicând: „Umple sacii oamenilor aceştia cu hrană, cât vor putea purta, şi pune argintul fiecăruia la gura sacului său. Şi pune potirul meu, potirul de argint, la gura sacului celui mai mic, împreună cu argintul pentru grâul său“. Şi a făcut după cuvântul lui Iosif pe care-l spusese. Dimineaţa, când s-a luminat, s-a dat drumul oamenilor, lor şi măgarilor lor. Au ieşit din cetate şi nu erau încă departe şi Iosif a zis celui care era peste casa lui: „Ridică-te! Urmăreşte pe aceşti oameni şi ajunge-i şi spune-le: «De ce aţi răsplătit rău pentru bine? Nu este acesta potirul din care bea domnul meu şi în care ghiceşte el cu adevărat? Rău aţi făcut ce aţi făcut!»“

Întrebarea care se ridică din această relatare este: a practicat Iosif: ghicitoria?

Cu siguranță, NU!

De fapt, chiar în v.2, Iosif spune realitatea despre acest potir de argint: Şi pune potirul meu, potirul de argint, la gura sacului celui mai mic, împreună cu argintul pentru grâul său“. Iosif nu meționează că e potirul lui de ghicitorie, ci potirul lui care era folosit de el pentru a consuma lichide.

Faptul că îi spune administratorului de peste casa lui, că era potirul lui de ghicire, arată că nu era în realitate, căci administrtorul casei, fiind unul din ai casei lui, ar fi știut și fără să îi mai spună la ce era întrebuințat acel potir!

Iosif a transmis acest mesaj fraților lui prin acest administrator cu scopul de a-l reține pe Beaniamin (Geneza 44:12) și de ai ajuta pe frații lui să își înțeleagă vina (Geneza cap. 44,45).

Căci așa după cum în realitate Beniamin nu a furat potirul, ci administratorul lui Iosif l-au pus în sacul lui cu grâu, tot așa potirul lui Iosif nu era un instrument de ghicitorie!

De fapt, Iosif nu a practicat ghicitoria. Iosif a accentuat de mai multe ori că numai Dumnezeu poate da inerpretările la vise și să anunţe viitorul (Geneza 41:16,Geneza 41:25,Geneza 41:28,Geneza 41:32,Geneza 41:39).

Doar Dumnezeu cunoaște viitorul, așa cum se spune în Isaia 46:9-10, GBV 2001: Aduceţi-vă aminte de cele de mai înainte, din vechime, pentru că Eu sunt Dumnezeu şi nu este altul; Eu sunt Dumnezeu şi nu este nimeni asemenea Mie, care spun sfârşitul de la început, din timpuri străvechi, cele nefăcute încă, zicând: Planul Meu va sta în picioare şi voi face toată plăcerea Mea”.

Și dacă suntem oameni spirituali, având o bună părtășie cu Tatăl, atunci El ne face de cunoscut planul Lui, așa cum se spune și în Amos 3:7, GBV 2001: „Dar Domnul Dumnezeu nu va face nimic fără să descopere taina Sa slujitorilor Săi, profeţii”.

Domnul Iesus a promis că dacă păzim poruncile Lui, suntem prieteni cu El, și Domnul, Profetul și Învățătorul, nostru ne va încunoștința de toate, așa cum i-a încunoștințat pe apostoli. El spune în Ioan 15:14-15, SCC: Voi sunteţi prietenii Mei; dacă aveţi să faceţi ceea ce vă poruncesc. Nu vă mai zic: sclavi; pentru că sclavul nu a ştiut ce face domnul lui; ci v-am zis: prieteni, pentru că pe toate pe care le-am auzit de la Tatăl Meu, vi le-am încunoştinţat.

Dacă dorim să cunoaștem viitorul, să avem atunci aceea părtășie cu Tatăl și Fiul, care va duce ca Domnul să ne vestească viitorul prin Spiritul Adevărului (Ioan 16:13-14).