După cum sugerează și denumirea, membrii acestui cult pretind că ei sunt adevărații urmași ai lui Krishna, unul din zeii hinduși.

Cultul Hare-Krishna aparține sectei hinduse numite Vishnuism, care susține că Vishnu, zeul suprem, s-a manifestat la un moment dat prin Krishna. 

Astfel, cultul este centrat pe venerarea lui Krishna, care este considerat a fi Dumnezeul universal. Aceasta este o încercare de a universaliza hinduismul. Așadar, cultul Hare-Krishna este o versiune de export a hinduismului, adaptată gusturilor din Vest.

Această religie hinduită, bazată pe credința într-o divinitate personală, are ca doctrină mântuirea prin efortul propriu, care constă, în abținerea de la comiterea „celor patru păcate primare”: practicarea jocurilor de noroc; consumul băuturilor alcoolice; practicarea relațiilor extraconjugale și plăcerea actului în afara procreației; consumul cărnii de orice fel, pentru a nu se reîncarna ca animale sau ca oameni pasibili morții prin accidente.

Alimentația trebuie să constea în lapte, iaurt, nuci și fructe. Religioșii își rad părul, lăsându-și o codiță, de care vor fi ridicați la cer de către zeul Krishna.

După anul 1990, acestă mișcare acționează în vestul României (Oradea, Timișoara, Lugoj, Arad) în special, și trebuie să cunoaștem realitatea despre învățătura ei și spiritele din spatele ei, căci orice învățătură are fie spirite bune, fie rele care le-a emis (1 Timotei 4:1).

Cine este Dumnezeul lor?

Conform cu http://www.krishna.ro/cine-este-dumnezeu/

"Este natural ca o minte filozofică să dorească să cunoască originile creaţiei. Noaptea ea vede stelele din cer şi, natural, speculează despre locuitorii acestora. Astfel de speculaţii sunt naturale pentru om pentru că are dezvoltată o conştiinţă superioară oricărui animal. Autorul cărţii Śrīmad-Bhāgavatam oferă un răspuns direct la astfel de speculaţii. El spune că Domnul Śrī Kṛṣṇa este originea tuturor creaţiilor. El nu este doar creatorul acestui univers, dar şi distrugătorul lui. Natura cosmică manifestată este creată într-o anumită perioadă prin dorinţa Domnului. Este menţinută pentru un anumit timp şi apoi este anihilată de dorinţa Sa. Prin urmare, dorinţa supremă este în spatele tuturor activităţilor cosmice. 

Mai departe se învață:

Śrīmad-Bhāgavatam este naraţiunea despre svarūpa Domnului manifestată de către potenţa Sa internă. Această potenţă este distinctă de potenţa externă care este manifestată în lumea materială ce apare în experienţa noastră. Śrīla Vyāsadeva a făcut o distincţie clară între cele două. 

Śrī Vyāsadeva afirmă că potenţa internă manifestată este adevărată, pe când energia externă manifestată în forma existenţei materiale este doar temporară şi iluzorie ca mirajul din deşert. În mirajul din deşert nu există apă. Există doar o apă aparentă. Adevărata apă este altundeva. Creaţia cosmică manifestată apare ca şi realitate. Dar realitatea este în lumea spirituală. Adevărul Absolut este în cerul spiritual, nu în cerul material. În cerul material totul este relativ adevărat. Cu alte cuvinte am putea spune că un adevăr depinde de altceva. Această creaţie cosmică rezultă din interacţiunea celor trei moduri ale naturii, iar manifestările temporare sunt create astfel încât prezintă o iluzie a realităţii minţilor dezorientate ale sufletelor condiţionate, care apar în aşa de multe specii de viaţă inclusiv cel al semizeilor ca BrahmāIndraCāndra ş.a.m.d. De fapt, nu există realitate în lumea manifestată. Apar ca fiind realitate, oricum, datorită realităţii adevărate ce există în lumea spirituală unde Personalitatea Divină trăieşte etern cu podoabele Sale transcendentale” [sublinierile îmi aparțin].

A acorda importanță pe lumea spirituală, pe cer raportat la pământ, este una; și a distruge  realitatea fizică spunând despre ea că este “iluzorie ca mirajul din deşert”, însemnă că 1) Dumnezeu dorește să ne amăgească, printr-o lume iluzorie; 2) dacă lumea fizică este o iluzie venită din puterea eternă a lui Dumnezeu, atunci și cea spirituală este o iluzie, căci fie susținem cele două lucrări, ca fiind lucrări divine ce se susțin reciproc, fie ele cad împreună!

Ei transform realitatea fizică într-un miraj, deoarece socotesc greșite anumite păcate carnale și astfel socotesc greșit corpul omenesc, este ca și cum după ce îmbăiezi un copil, arunci și copilul cu tot cu apa murdară din vană, faptul că lumea fizică este folosită înspre rău, aceasta nu înseamnă că ea este rea, pentru că lucrurile fizice pot fi folosite și spre bine (1 Corinteni 10:31).

Ci, rău este modul de gândire carnal care folosește lucrurile fizice spre rău! – Romani 8:5-8.

Omul poate înțelege creația spirituală, doar cunoscând și respectând creația fizică, căci creația fizică este o copie după cea spirituală! – Romani 1:19-20; Evrei 9:24.

Învățătura mișcării Hare Krishna este o învățătură a morții, ea ucide lumea fizică cu realitățile ei fizice, învățând minciuna că este nu este o realitate, ci un miraj!

Dumnezeul ei universal este moartea care există ca spirite, ca demoni pe toată planeta, ea poate da „revelații”, ea poate „învață”, poate da anumite „stări de bine”, pentru că ea inițial a fost viață, a avut rolul de viață, însă după cădearea lui Lucifer (Isaia 14:10-15; Ezechiel 28:13-15), o parte din îngerii cu rol de viață au devenit moarte și îi păcălesc cu anumite stări de „bine” temporare pe cei neștiutori dându-le învățătura ei drăcească!

Însă cele două lumi nu se pot despărții, ele se întrepătrund!

De fapt, în lumea fizică sunt împletite și cele spirituale, ca rațiunea (Romani 9:1; Romani 12:1-2), sentimentele (1 Corinteni 16:14), relația cu Dumnezeu pe care o avem chiar trăind în acest corp de carne (Romani 6:11-13), dacă ascultăm de Dumnezeu și nu demonii care ne îndeamnă să folosim corpul creat de Dumnezeu în practici greșite; ci, îl folosim spre gloria lui Dumnezeu așa cum a fost creat!

Căci inițial adevăratul Dumnezeu care a dezvăluit adevărul prin profeții Săi, nu prin acești escroci, care transformă realitatea fizică într-o iluzie, dar pe de altă parte cerșesc bani, a creat corpul omenesc fizic și l-a înconjurat cu glorie și onoare (Psalmi 8:5; Evrei 2:8).

Această erezie cu lumea fizică o iluzie, a fost poarta de intrare a dracilor, care i-a dus pe acești oameni în iad, pe post de lumea spirituală, căci nepunând preț pe creația fizică și implicit pe suflarea de viață ce se manifestă în lumea fizică, fiind viața ființelor de pe pământ, ei nu au putut să deosebească lumea spirituală autentică, de iad, și atunci toate revelațiile lor și cărțile lor sunt din iad, căci cerul nu putem să-l înțelegem decât prin imagini din lumea fizică!

De aceea, Iehova Dumnezeul dezvăluit în Biblie, care a creat raiul sau paradisul din Eden (Geneza 2:7-14), l-a făcut după paradisul care există în cer (Apocalipsa 2:7), la fel casa Lui (corpul întâlnirii) de pe pământ fizică, a fost făcută după imaginea cerească (Exod 26:30; Evrei 9:24), ca omul să vadă cerul prin aceste imagini de pe pământ! Ca cerul să nu fie necunoscut de om, o taină, pe baza căreia să speculeze, escrocii, dracii care doresc să le de-a un alt cer: iadul și un alt Dumnezeu: spiritul morții, chipurile „un Dumnezeu universal”, care dorește distrugerea lumi fizice, și care i-a păcălit pe unii că este o iluzie!

Conform adevărului, cerul este o realitate, deoarece imaginea cerului: pământul este o realitate!

 

Experință cu unul din slujitorii din Mișcarea Hare Krishna:

Într-o zi am auzit pe una din străzile din Arad, cântecul lor, cântat de unul ce făcea parte din Mișcarea Hare Krishna, am vrut să îi dau o carte: Evanghelia Adevărului, nu a primit-o și m-a lăsat să înțeleg că nu dorește un dialog. Cu altă ocazie am văzut că de fapt acest om cerșea bani având o geantă deschisă unde trecătorii aruncau bani, astfel pe de o parte ei învață: “dacă un om poate renunța la tendințele lui către bucurie materială, el devine eligibil să guste o fericire mai mare. Astfel renunțarea este menită pentru orice ființă umană” - http://www.krishna.ro/renuntare-lumea-materiala/

Și pe de altă parte ei cerșesc după bani care sunt lucruri materiale, care în opinia lor sunt un miraj, o iluzie, câtă iluzie este în această religie, și inconsecvență!

 

Iubite cititor, doar prin Biblie vei cunoaște adevărul despre Dumnezeu, despre cer și pământ, despre om și relația cu Creatorul! – 2 Timotei 3:16-17.

Această carte Sfânta Biblie nu se bazează pe păreri omenești și cărți scrise de oameni, nici pe moduri de gândire ale morții, nici pe Dumnezei ai Distrugerii cum este “Domnul Śrī Kṛṣṇa” , ale unei culturi conduse de acest spirit, venit din țări unde viața fizică nu este prețuită!

Ci Sfânta Scriptură, Biblia, se bazează pe afirmaţii: Aşa vorbeşte Domnul” (Exod 4:22), „Aşa vorbeşte Dumnezeu” (2 Cronici 24:20); „Aşa zice Domnul” (Ezechiel 11:5); „Cuvântul Domnului a venit” (Iona 1:1); „Cuvântul lui Dumnezeu a venit” (1 Cronici 17:3)!

Oamenii care au scris Scriptura au declarat: Spiritul lui Iehova a vorbit prin mine şi cuvântul Lui a fost pe limba mea” (2 Samuel 23:2 NW).