În cartea: Care este adevarata credinta de Georg Von Viebahn, se învață minciuna că Cuvântul este apa vieții, citez:

“Prin Cuvintul Lui Dumnezeu si prin dragostea Sa salvatoare, pacatosul este condus sa creada si sa primeasca viata vesnica. O data ce un om primeste Cuvintul lui Dumnezeu, el bea “apa vietii vesnice". Domnul Isus a spus despre Cuvintul Sau: “Oricui bea din apa accasta ii va fi iarasi sete. Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu. in veac nu-i va fi sete: ci apa pe care i-o voi da Eu. se va face in el un izvor de apa. tisnind in viat a vesnica" (vezi loan 4:13-14). Scriptura numeste deseori Cuvintul lui Dumnezeu ca fiind “Apa" (citeste Psalm 1:3: si inca Isaia 55:1Ieremia 17:8,13; loan 4:10; Efeseni 5:26; Apocalipsa 22:17). Aceasta “apa" (Cuvintul lui Dumnezeu) si singele care a curs pe crucea Golgotei sint cele doua mari marturii a ceea ce a facut Dumnezeu pentru a mintui pe pa-catosi. Indata ce pacatosul primeste aceste mari marturii dumnezeiesti si se smereste. primeste in inima sa prin Duhul S fint marturia adevarului mintuirii si harul lui Dumnezeu. Asa primeste un asttel de om viata vesnica. “Caci trei sint care dau marturie: Duhul. apa si singele. si acesti trei sint una in marturia lor. Daca primim marturia oame-nilor. marturia lui Dumnezeu este mai mare: si accasta este marturia lui Dumnezeu. pe care El a facut-o despre Fiul Sau. Cine crede in Fiul lui Dumnezeu are marturia in el insusi: cine nu crede pe Dumnezeu. L-a tacut mincinos. fiindca n-a crezut marturia pe care Dumnezeu a facut-o des-pre Fiul Sau. Si marturia este aceasta: ca Dumnezeu ne-a dat viata vesnica si accasta viat a este in Fiul Sau. Cine are pe Fiul are viata: cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viata. V-am scris aceste lucruri ca sa stiti ca voi care credeti in Numele Fiului lui Dumnezeu aveti viata vesnica" (citeste 1loan 5:7-13).”

 

Cât de mult se luptă acești oameni împotriva Duhului Sfânt, chiar cu Biblia în mână, cu citate, ca și satan (Matei 4:6), ca și păstorii falși ai lui Israel care l-au ispitit pe Domnul cu versete din Biblie (Matei 19:3-9; Luca 20:28-37).

În viclenia lor se rătăcesc necunoscând nici Scripturile nici puterea lui Dumnezeu (Matei 22:29).

Textele despre apa vieții din Ioan nu au o legătură cu textele citate în paranteză, ele sunt într-un alt context, ele nu vorbesc de apa vieții ce o va da Isus, ei le scot din context și le folosesc ca să succească scripturile spre pierzarea lor (2Petru 3:16).

Apostolul Ioan explică clar prin inspirație divină ce este apa vieții, când citează și explică Cuvintele Domnului, în Ioan 4:13-14. GBV 2001: Isus a răspuns şi i-a zis: „Oricine bea din apa aceasta va înseta din nou; dar cine va bea din apa pe care i-o voi da Eu nicidecum nu va înseta niciodată, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el izvor de apă, ţâşnind spre viaţă eternă“.

De unde reiese din text că apa vieții este cuvântul? Nu reiese așa ceva!

Și dacă apa vieții este Cuvântul, atunci pentru ce îl mai citesc, deorece cineva care a băut din această apă „nicidecum nu va înseta niciodată” ???

Însă cineva botezat cu Duhul Sfânt, el nu mai însetează pentru că are în el acest izvor (vorbirea în alte limbi), ce țășnește spre viață veșnică. Și botezul sau pecetluirea este pentru ziua răscumpărării (Efeseni 1:13; Efeseni 4:30).

Apoi, samaritenii avea Cuvântul sub forma legii lui Moise, ei se închinau lui Dumnezeu pe Muntele Garizim (Ioan 4:20-21). Dar samaritenii, implicit samariteanca nu a primit apa vieții prin Cuvânt, căci El vorbește la viitor de primirea apei vieții: „i-o voi da Eu”, tocmai că apa vieții era altceva decât Cuvântul!

 

Ce este apa vieții?

Evanghelistul Ioan explică prin inspirație divină cuvintele Domnului:

“Şi, în cea din urmă zi, ziua cea mare a sărbătorii, Isus stătea şi striga, spunând: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cine crede în Mine, după cum a spus Scriptura, din inima lui vor curge râuri de apă vie“. Dar a spus aceasta despre Duhul pe care urmau să-L primească cei care au crezut în El; pentru că nu era încă Duh Sfânt, deoarece Isus nu fusese încă glorificat”Ioan 7:37-39, GBV 2001.

Deci apa vie, nu este Cuvântul! Ci Duhul Sfânt ce urma să fie turnat la Penticosta, după învierea și glorificarea Domnului, adică botezul cu Duhul Sfânt – Fapte 2:4!

Însă frații din Plymouth”, nu pot avea apa vieții, care se dă tuturor celor ce cred, deoarece ei cred că acest botez s-a dat doar la Penticosta! Așa se explică în cartea: Daruri ale Duhului Sfânt sau fanatism? De Arend Remmers !!!

“Aceasta ar fi o schiţare scurtă a celor întîmplate în ziua Cincizecimii (Rusalii), cînd Duhul Sfînt a fost trimis şi creştinii au primit botezul cu Duhul Sfînt. Acest botez s-a petrecut o singură dată. Prin aceasta a luat fiinţă Trupul lui Hristos pe pămînt; dar el nu se formează mereu şi de aceea mai tîrziu nu mai citim despre botezul cu Duhul Sfînt.

FALS și UZ de FALS!!!

Domnul Isus precizează clar: “Cine crede în Mine, după cum a spus Scriptura, din inima lui vor curge râuri de apă vie“. Ar fi trebuit să spună: “Cine crede în mine din cei adunați în ziua Penticostei“, dar El nu spune așa ceva!

În plus, Botezul cu Duhul Sfânt însemnă primirea unui dar! Darul vorbirii în alte limbi! Apostolul Petru, plin de Duhul Sfânt numește lucrarea Duhului de la Penticosta: „darul Duhului Sfânt (Fapte 2:38, GBV 2001). Ba mai mult, acest dar nu a fost doar pentru cei adunați la Penticosta; ci, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei de departe, pe câţi îi va chema Domnul Dumnezeul nostru“.

Această lucrare a Duhului nu a fost doar pentru o zi, și pentru acei oameni, ci este pentru TOȚI cei chemați de Dumnezeu.

Astfel apa din 1Ioan 5:6-8 este tocmai apa botezului! Unde Duhul Sfânt și sângele lui Isus lucrează (vezi și Ioan 3:5; 1Petru 1:2-3; 1Petru 3:21).

“Frații din Plymouth” care vorbesc de apa Cuvântului, argumentează cu textul din Efeseni 5:26, unde se spune: „spălarea cu apă prin Cuvânt” GBV 1989, observăm că textul nu spune  din Cuvânt’ ci prin Cuvânt” astfel Cuvântul nu este substanţa din care se naşte credinciosul, ci mijlocul (instrumentul) prin care are parte de botezul în apă.

Alte texte asemănătoare sunt Iacob 1:18 „...ne-a născut prin Cuvântul adevărului...” sau 1Petru 1:23 „fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă[1], care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac.” Sau 1Corinteni 4:15 „...eu v-am născut în Hristos Isus, prin Evanghelie”. Sau 2Timotei 1:10 „...a dus la lumină viaţa şi neputrezirea, prin Evanghelie.”

Deci nicăieri nu găsim naşterea din Cuvânt, ci doar naşterea prin Cuvânt sau prin Evanghelie, chiar în limba greacă există această diferenţiere, cuvântul din (gr. ek) este diferit de prin (gr. dia).

Astfel naşterea din apă, despre care vorbeşte Domnul Isus lui Nicodim, nu este alta decât botezul în apă. Este clar că scriitorii Biblici numesc naştere din nou, lucrarea de renaştere ce are loc în botezul în apă (Tit 3:5; Evrei 10:22).

În concluzie, “Frații din Plymouth” nu au mărturia lui Dumnezeu, nu au apa vieții, au o lucrarea contrafăcută în viața lor care nu se bazează pe Cuvântul Adevărului, nici pe Duhul Adevărului!

 


[1] Sămânţa la care face aici referire Petru este Duhul Sfânt nu Cuvântul, vezi: 1Ioan 3:9,1Ioan 3:24.