Gruparea auto-intitulată: „Biserica lui Hristos”, susţine că este greşit a cânta laude lui Dumnezeu cu instrumente muzicale!?!

 

Ce arată Biblia?

1. Primii creştini cântau din Psalmii Scripturilor ebraice (Efeseni 5:19; Coloseni 3:16), în Biblia ebraică, această carte poartă numele Séfer Tehillím, care înseamnă „Carte de laude“, sau simplu, Tehillím, adică „Laude“. Titlul „Psalmii“ provine din Septuaginta, unde este folosit cuvântul Psalmói, care face referire la cântările intonate cu acompaniament muzical. Psalmii sunt cântări sau poeme sacre prin care i se aduce laudă şi închinare lui Dumnezeu. Conform cu LS Lexicon: Psalmi însemnă cântări cântate la harfă, iar conform cu Thayer Lexicon: însemnă cântări ce foloseşte instrumente cu coarde. Deci primi creştini care cântau din Psalmii conform cu Efeseni 5:19; Coloseni 3:16, aceasta implica instrumentele de acompaniament!!!

2. Domnul Isus în Matei 11:17 (GBV 2001), îşi descrie lucrarea prin cuvintele: «V-am cântat din fluier şi n-aţi jucat», astfel El nu a fost împotriva instrumentelor de cântat!

3. De fapt, conform cu cartea Apocalipsa, sfinţi din cer cântă la instrumente, vezi: Apocalipsa 5:8,Apocalipsa 1:9; 15:2. În cer nu intră nimic necurat, atunci cum se face că creştinii din cer cântă la instrumente (Apocalipsa 15:2), iar pe pământ este greşit să cânte la instrumente?

Motivul este apostazia, îndepărtarea de la Unicul Dumnezeu Iehova (Deuteronom 6:4-6; Psalmi 83:18), şi adorarea unui Dumnezeu fals triunic!!!

Doar când doctrina despre Dumnezeu a început să devieze de la adevăr, atunci la sfârşitul secolului II a început şi stilul de muzică să devieze! Conform cu The Catholic Encyclopedia: „Cuvântul τρίας [tri´as] [tradus în latină prin trinitas] este întâlnit pentru prima dată la Teofil din Antiohia prin 180 d.Chr. (. . .) La puţin timp după aceea, el apare în forma sa latină trinitas în lucrările lui Tertullian.”

În anul 325 la consiliul de la Niceea s-a stabilit egalitatea Tatălui cu Fiul. Iar la Conciliul din Laodiceea din 367, e.n. a fost interzise instrumentele muzicale!!!

Astfel, întunecaţi de satan, cei apostaţi în anul 367 au interzis instrumentele, pentru că închinarea lor nu era călădită pe Scripturi, pe serviciul sacru adus lui Iehova, pe felul de închinare poruncită de El, ci pe basme (comp. cu 2 Timotei 4:3,2 Timotei 1:4). Ei au început să lucreze fărădelegea nu voinţa Tatălui ceresc (Matei 7:21-23).

La fel această grupare religioasă susţine treimea inventată de oameni, şi prin urmare şi tradiţia lor de a cânta fără instrumente, ca unui „Dumnezeu mort”!!!