Biblia conţine 66 de cărţi, primele 39 de cărţi, au fost scrise în principal în ebraică, doar mici fragmente în arameică[1]. Pe acestea 39 de cărţi le putem numi: „Scripturile ebraice” şi sunt cărţile de la Geneza la Maleahi, şi descriu creaţia precum şi istoria de la început a omenirii, precum şi relaţia lui Dumnezeu cu poporul Israel. Scripturile ebraice erau împărţite în vechime în trei părţi (Luca 24:44), după cum urmază: legea (primele cinci cărţi ale Bibliei), Psalmii sau Scrierile (următoarele 17 cărţi) şi Profeţii ce conţin (ultimele 17 cărţi).
Ultimele 27 de cărţi, le putem numi: „Scripturile creştine”, iar ele conţin cărţile de la Matei la Apocalipsa, cu excepţia Evangheliei după Matei scrisă în limba ebraică, celelalte cărţi ale Scripturile creştine, au fost scrise în limba greacă.
Scripturile creştine conţine: Evangheliile, unde se descrie viaţa, lucrarea şi învăţătura Domnului Isus, conţine cartea Fapte, unde se descrie viaţa, lucrarea şi învăţătura apostolilor şi a primilor creştini. Scripturile creştine conţin şi mai multe epistole, care sunt scrisori, scrise sub inspiraţie divină, şi ultima carte: Apocalipsa, care este o carte profetică, ce descrie viziuni şi profeţii primite de Ioan pe Insula Patmos.
Biblia declară despre ea că este inspirată de Dumnezeu (2 Timotei 3:16,2 Timotei 1:17), cuvântul grecesc „theópneustos”, înseamnă literalmente „insuflată de Dumnezeu”Tot ea mai afirmă, că scriitori umani ai cărţilor Bibliei, au fost conduşi în scrierea Bibliei nu de mintea sau înţelepciunea lor, ci de Spiritul Sfânt (2 Petru 1:21). Insuflarea divină a Scripturii putem să o comparăm cu un sufler, care într-o piesă de teatru suflă, le şopteşte actorilor ce trebuie să spună. Sau ca un patron căruia îi dictează secretarei ce să scrie.
Chiar dacă omenirea are multe cărţi numite: „sfinte”, totuşi ele nu afirmă despre sine că sunt insuflate de Dumnezeu, sau că conţin însuşi rostirea, cuvântul lui Dumnezeu. Nici o carte sfântă nu conţine legile scrise de Dumnezeu cu degetul Său, aşa cum Moise a primit cele 10 porunci (Exod 31:18; Deuteronom  5:1-22).
În Biblie de foarte multe ori găsim afirmaţii de genul: Aşa vorbeşte Domnul” (Exod 4:22), „Aşa vorbeşte Dumnezeu” (2 Cronici 24:20); „Aşa zice Domnul” (Ezechiel 11:5); Cuvântul Domnului a venit” (Iona 1:1); „Cuvântul lui Dumnezeu a venit”(1 Cronici 17:3)Oamenii care au scris Scriptura au declarat: Spiritul lui Iehova a vorbit prin mine şi cuvântul lui a fost pe limba mea (2 Samuel 23:2 NW[2]).
Sfânta Scriptură conţine cuvintele rostite de Însuşi Dumnezeu pentru omenire, cuvintele rostite de Fiul lui Dumnezeu şi de mesagerii îngereşti sau umani, trimişi de Dumnezeu (Evrei 1:1,Evrei 1:2; 2:2).
Importanţa Scripturii este dată nu doar că ea ne transmite gândurile lui Dumnezeu, Cuvântul Lui, legile şi poruncile Lui, dar ea ne învaţă cum putem primi viaţa veşnică, iertarea păcatelor, intrarea în cer!
Prin Scripturi putem comunica cu Dumnezeu, Tatăl ceresc ne vorbeşte prin Scripturi, ne comunică voia Sa, ne revelează lucruri din cer, din lumea spirituală, lucruri ce vor avea loc în viitor!
Ea ne dă răspunsuri în ce priveşte întrebarea: care este sensul real al vieţii pe pământ? Ea ne poate da un scop real în viaţă, ea ne prezintă trecutul, prezentul şi viitorul, în ce priveşte lucrurile esenţieale pentru noi!
Biblia Îl revelează pe Fiul lui Dumnezeu, pe îngerii lui Dumnezeu, paradisul lui Dumnezeu, un mod de viaţă sfânt şi sănătos, ea revelază adevărul despre om, despre viaţa de după moarte, ea răspunde la întrebări esenţiale pentru existenţa noastră: de ce existăm? Pentru ce scop am fost creaţi? De ce există suferinţă? Care este rostul lumii materiale? Cum să trăim pe pământ într-un mod cumpătat, chibzuit şi binecuvântat de Dumnezeu? Cum să ne ferim şi să luptăm cu duşmanii omului: satan şi demonii săi (spiritele rele)? Cum să-i biruim? Cum să obţinem o viaţă din adundenţă? Cum să ajungem la adevărata viaţă, la bucuria deplină în Domnul Isus? Cum să devenim prieteni cu Dumnezeu? Cum să trăim în lumină? Cum putem să ne păstrăm pacea în necazuri şi suferinţe?
Sfânta Scriptură începe cu începutul creaţiei (Geneza 1:1; Ioan 1:1,Ioan 1:2; Apocalipsa 3:14) şi ne conduce până în veşnicie, ne dă reţeta de a trăi în prezent şi cum să ajungem în Regatul etern al lui Dumnezeu!

După cum este de aşteptat din conţinutul acestei cărţi la care am făcut referire mai devreme, este ca o astfel de carte să fie UNICĂ!

 

 


 

[1] Când arameica, limba caldeenilor, a ajuns să fie folosită pe scară largă de israeliţii aflaţi în exil, Dumnezeu a comunicat uneori cu ei în această limbă, deoarece poporul o înţelegea. În arameică au fost scrise pasajele din: Ezra 4:8-6:18; 7:12-26; Dan. 2:4b-7:28; Ieremia 10:11.
[2] NW este sigla pentru Traducerea Lumii Noi.