Un Foc: ,,Nu este Cuvântul meu ca un foc zice Domnul”. – Ieremia 23:29a.

Un Ciocan: ,,Şi ca un ciocan care sfarmă în bucăţi stânca.” – Ieremia 23:29b.

O înviorare: ,,Legea Domnului este desăvârşită, şi înviorează sufletul” – Psalmi 19:7a.

Izvor de înţelepciune: ,,mărturia Domnului este adevărată şi dă înţelepciune celui neştiutor.”– Psalmi 19:7b.

Aur curat: ,,Ele Sunt mai de preţ decât aurul, decât mult aur curat” – Psalmi 19:10a

Dulceaţa din faguri: ,,Sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri.” – Psalmi 19:10b

O candelă şi o lumină: ,,Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, şi o lumină pe cărarea mea.” - Psalmi 119:105  

O sămânţă: ,,Semănătorul seamănă Cuvântul ... Aceştia Sunt cei ce aud Cuvântul, îl primesc, şi fac roadă: unul treizeci, altul şaizeci şi altul o sută.” - Marcu 4:14-20.  

Puterea lui Dumnezeu: ,,Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede.” – Romani 1:16.

Sabia Duhului: ,, sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.” – Efeseni 6:17.

Cea mai lucrătoare şi tăietoare sabie: ,,Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii.” – Evrei 4:12

Lapte spiritual: ,, ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat,pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire” - 1 Petru 2:2  

Cugetaţi la Sfânta Biblie zi şi noapte!

Iosua 1:8: ,,Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune.

Psalmi 1:2:  ,,Ci îşi găseşte plăcerea în legea Domnului şi zi şi noapte cugetă la legea Lui!

Proverbe 16:20: ,,Cine cugetă la Cuvântul Domnului, găseşte fericirea şi cine se încrede în Domnul este fericit.

Împliniţi şi trăiţi Sfânta Biblie în fiecare clipă!

Iacob 1:22 ,,Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva Cuvântul şi nu-l împlineşte cu fapta, seamănă cu un om, care îşi priveşte faţa firească într-o oglindă; şi, după ce s-a privit, pleacă şi uită îndată cum era. Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui.

Evrei 3:15 „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile.”