Conform Bibliei, Dumnezeu se prezintă la Moise, ca având un Nume!

El îi spune lui Moise: Numele, când acesta Îl întrebă care este Numele Lui?

Dumnezeu, după ce se prezintă pe Sine spunând: “Eu sunt”, prin aceasta precizând că El este Dumnzeul lui Israel şi nu un alt Dumnezeu! Apoi, îi precizează lui Moise în Exod 3:15:

 

„Aşa vei zice fiilor lui Israel: „Iehova, Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul lui Abraam, Dumnezeul lui Isac şi Dumnezeul lui Iacob m-a trimis la voi; acesta este numele Meu în etern; şi aceasta este amintirea Mea pentru toate generaţiunile.” (SS 1874[1]).

 

Dumnezeu se prezintă ca având Numele de Iehova!

 

El vorbeşte peste tot în Scripturi la singular, Eu, Mie, Meu, etc. Indicând astfel că în Dumnezeu nu sunt trei persoane, ci una singură care spune despre Sine: “Eu sunt” (Exod 3:14)!

 

Dar ce învaţă baptiştii?

 

În The Baptist Encyclopædia prezintă o definiţie similară. Ea spune: „[Isus] este . . . eternul Iehova . . . Spiritul Sfânt este Iehova . . . Fiul şi Spiritul se află la o egalitate exactă cu Tatăl. Dacă el este Iehova şi ei sînt la fel.” [The Baptist Encyclopædia, editată de William Cathcart, 1883, paginile 1168, 1169].

 

Rezultatul unei astfel de credinţe este închinarea falsă!

 

Un exemplu este următorul cântec:

 

Sfânt eşti, sfânt eşti

 

„3. Sfânt eşti, sfânt eşti, sfânt eşti; norul Te ascunde;

Ochiul păcătosului nu poate-a Te vedea;

Sfânt, Atotputernic eşti din veşnicie,

Doamne, Iehova, Tu eşti dragostea.

4. Sfânt eşti, sfânt eşti, sfânt eşti, Domn Atotputernic,

Tot ce ai creat Te laudă-n cer şi pe pământ;

Sfânt eşti, sfânt eşti, sfânt eşti, bun, milos şi darnic,

Doamne, eşti veşnic: Tată, Fiu, Duh Sfânt.”

 

Este „Iehova”: „Tată, Fiu, Duh Sfânt”, aşa cum spune cântarea?

 

Nu! Această învăţătură este o erezie!

 

Biblia învaţă clar:

 

Deuteronom 6:4: „Ascultă, Israele! Domnul („Iehova” SS 1874), Dumnezeul nostru, este singurul Domn („Iehova” SS 1874).Observăm din legea dată lui Israel, că, nu numai că Dumnezeu e Unu; ci, că Iehova Dumnezeu este unul singur, nu trei!

 

Isaia 63:16: „…dar Tu, DOAMNE (Iehova” SS 1874), eşti Tatăl nostru…numele tău este din veşnicie.

 

Isaia 64:8: „Dar, Doamne (Iehova” SS 1874), Tu eşti Tatăl nostru; noi suntem lutul şi Tu olarul, care ne-ai întocmit: suntem cu toţii lucrarea mâinilor Tale.”

 

Deci acest nume de Iehova, se aplică în mod unic, la „Tatăl nostru”. Acest nume este din veşnicie şi pentru eternitate (vezi şi Psalmi 106:48; Psalmi 145:21), iar Fiul are început, atunci este clar că El nu este Iehova.

 

Conform cu Coloseni 1:15 şi Apocalipsa 3:14, Fiul are un început!

 

În Psalmi 110:1, se spune: “DOMNUL („Iehova” SS 1874) a zis: Domnului meu” (SS 1874), aici vorbeşte Iehova cu Domnul lui David: Isus (Matei 22:41-46). Deci Isus este o altă fiinţă, cu care vorbeşte Iehova!

 

De fapt, Isus este Fiul Celui Prea Înalt (Luca 1:32), nu Însuşi: Cel prea Înalt care are Numele de Iehova (Psalmi 83:18).

 

Marcu 12:29-30: „Isus i-a răspuns: „Cea dintâi este aceasta: „Ascultă Israele! Domnul („Iehova” SCC[2]), Dumnezeul nostru, este un singur Domn („IehovaSCC);” şi: „Să iubeşti pe Domnul („Iehova” SCC), Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău şi cu toată puterea ta”; iată porunca dintâi. (vezi şi Matei 22:37-40; Luca 10:27).

 

Domnul Isus, întăreşte mărturia că Iehova este altul decât El, şi că Iehova este UNUL nu trei, şi anume: Dumnezeul suprem, despre care a vorbit Isus, şi pe care L-a predicat, numindu-L: Tată (Ioan 5:43; 10:36).

 


[1] SS 1874, este prescurtarea pentru Sfânta Scriptura 1874.

[2] SCC, este sigla pentru Scripturile Calea Creştină.