Majoritatea oamenilor de pe planetă au auzit expresia: „în Numele Domnului”, „În Numele lui Isus”.

Mulţi fac tot felul de lucrări spunând, fără să gândească şi fără să înţeleagă: „În Numele lui Isus”!

Însă ce înseamnă a acţiona în Numele?

În Biblie acţiunea în Numele, însemna: o acţiune în locul acelei persoane (Deuteronom 10:8; 1 Samuel 25:5-9; 1 Regi 21:8; Exod 5:23; Deuteronom 18:19,Deuteronom 1:20; Estera 3:12; 8:8; Matei 7:22), sau ca reprezentant al acelei persoane (1 Samuel 17:45; 2 Corinteni 5:20).

Cultele, chiar cele neoprotestante, spun că ei se adună „în Numele lui Isus”, folosind versiunea preotului ortodox: Dumitru Cornilescu!!!

Însă dacă folosim şi credem versiunea preotului ortodox: Dumitru Cornilescu, urmăm o erezie!!!

Căci atunci cei doi sau trei se adună „în Numele”, ceea ce ar denota că se adună în locul lui Cristos, ceea ce ar fi o minciună, chiar o erezie!

Sensul din Matei 18:20, nu este nici ca reprezentant a lui Cristos, o dată ce partea finală a textului precizează: „sunt Eu în mijlocul lor”, o dată ce este El prezent, nu mai are nevoie de reprezentant!!!   

 

Care este traducerea corectă a lui Matei 18:20:

Astfel în loc de redarea eronată din Cornilescu : Căci acolo unde sînt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sînt şi Eu în mijlocul lor“.

Redarea corectă este: „Pentru că unde sunt doi sau trei adunaţi pentru Numele Meu, acolo sunt Eu în mijlocul lor” – Matei 18:20, SCC.

În greacă nu este „en”: în; ci, este „eis” şi care însemnă: pentru, spre, înspre, etc., aici sensul este de „pentru Numele Meu”, adică de dragul Numelui sau a persoanei Domnului Isus!

Dezinteresul cultelor pentru adevăr, pentru o redare corectă a sensului cuvintelor Domnului Isus, denotă un dezinteres faţă de Domnul, şi faptul că ei i-au numele lui în deşert!!! Lor nu le pasă de mesajul Lui, de sensul corect al cuvintelor Lui!!!

Ei folosesc numele, dar în realitate, ei fac o lucrare de rătăcire (2 Tesaloniceni 2:10-12), ca cei descrişi de Domnul în Matei 7:22,Matei 1:23, căci ei nu sunt interesaţi de adevăr şi prin urmare, ei nici nu fac voinţa Tatălui ceresc, ei lucrând nelegiuirea!!!

Lor Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună şi să se strângă în numele unui Isus fals (2 Corinteni 11:4), pentru ca să fie judecaţi toţi cei necrezând adevărul, ci bineplăcându-le în nedreptate”2 Tesaloniceni 2:12, SCC.