Scurt Istoric:

Mărţişorul, este un mic obiect prins într-un şnur alb cu roşu, este oferit persoanelor apropiate, pe 1 Martie. Iniţial el consta doar într-un şnur împletit şi se credea că aduce noroc. Se spune că, în vechime, mărţişorul era confecţionat din două fire răsucite de lână colorată - albă şi neagră sau albă şi albastră - şi era dăruit în prima zi din luna martie. 

Originile sărbătorii mărţişorului se consideră a fi de pe vremea Imperiului Roman, când Anul Nou era sărbătorit în prima zi a primăverii, în luna lui Marte. Acesta nu era numai zeul războiului, ci şi al fertilităţii şi vegetaţiei. Această dualitate este remarcată în culorile mărţişorului, albul însemnând pace, iar roşul - război.

Răspândit în toate zonele ţării, mărţişorul este pomenit pentru prima dată de Iordache Golescu, iar folcloristul Simion Florea Marian relatează în cartea: „Sărbătorile la români”  în Moldova, Muntenia, Dobrogea şi unele părţi ale Bucovinei exista obiceiul ca părinţii să lege, la 1 martie, copiilor lor o monedă de argint sau de aur la gât sau la mână. Moneda, legată cu un şnur roşu, un găitan din două fire răsucite din mătase roşie sau albă sau mai multe fire de argint şi aur se numeşte mărţişor, mărţiguş sau marţ.” 

Mărţişorul era pus la mâinile sau la gâtul copiilor pentru a le purta noroc în cursul anului, pentru a fi ocrotiţi, a fi sănătoşi şi curaţi ca argintul la venirea primăverii. În unele zone, copiii purtau mărţişorul 12 zile la gât, iar apoi îl legau de ramura unui pom tânăr. Dacă în acel an pomului îi mergea bine însemna că şi copilului îi va merge bine în viaţă. În alte cazuri, mărţişorul era pus pe ramurile de porumbar sau păducel în momentul înfloririi lor, copilul urmând să fie alb şi curat ca florile acestor arbuşti.

Folcloristul Simion Florea Marian scrie că mărţişorul serveşte celor care îl poartă "ca un fel de amuletă", în tradiţie se credea că servea pentru ocrotirea de duhuri rele!!!

În prezent, mărţişorul este purtat întreaga lună martie.

 

Mărţişorul în lumina adevărului:

Conform acestor tradiţii mărţişorul provine din păgânism, din superstiţiile unei lumi fără Dumnezeu, care se închina la demoni, căci orice idolatrie şi superstiţie are în spate spirite necurate şi amăgitoare (Deuteronom 32:17; 1 Corinteni 10:20). Purtarea mărţişorului nu ocroteşte de duhuri rele, ci le aduce peste persoana ce poartă mărţişorul, dânduşi mintea unei credinţe false (1 Timotei 4:1).

Purtarea în vechime a mărţişorului era un semn asociat cu săbătorirea: zeul războiului, ci şi al fertilităţii şi vegetaţiei. Credinţa ortodoxă şi catolică nu a repudiat păgânismul! Fraza spusă de naşii: „mă leapăd de satan” este doar o frazologie fără substanţă în viaţa oamenilor din cultele tradiţionale, care continuă păgânsimul în forma mascată!

Doar ascultarea de Iehova singurul Zeu Adevărat (Deuteronom 6:4-6), ne poate aduce prin harul Lui bogat: ocrotire şi binecuvântare!

El a declarat despre cei ce îşi pun încrederea în noroc, în Isaia 65:11,Isaia 1:12 (NW): Dar voi sunteţi cei ce l-aţi părăsit pe Iehova, cei ce aţi uitat muntele meu sfânt, cei ce pregătiţi o masă pentru dumnezeul Norocului şi cei ce turnaţi până la refuz vin amestecat pentru dumnezeul Destinului. Vă voi destina sabiei şi vă veţi pleca toţi ca să fiţi înjunghiaţi, pentru că am chemat, dar n-aţi răspuns, am vorbit, dar n-aţi ascultat, aţi făcut ce este rău în ochii mei şi aţi ales lucrul în care nu-mi găsesc plăcerea.

La ora actuală se declară 2,2 miliarde de oameni: “creştini”, dar ei nu au cunoscut niciodată pe Iehova Creatorul, ci doar au perpetuat practicile demonice, ei păstrează tradiţiile nu de la apostoli, ci de la preoţii păgâni! Sărbătorile lor, închinarea lor, vorbirea lor, faptele lor, indică că ei sunt păgâni mascaţi! Lupi îmbrăcaţi în blană de oaie!

Căci ocrotirea nu o dă o amuletă, mărţişorul, ci Adevăratul Dumnezeu: Iehova! (1 Tesaloniceni 5:23; Iuda 1:24-25; Marcu 13:29-34).

Unii ar putea spune că ei poartă mărţişor fără a-l asocia cu trecutul păgân! Însă care îi motivul pentru care ei Îl poartă? Pentru a se asemăna cu lumea? Pentru a fi aprobaţi şi acceptaţi de lume?

Biblia ne avertizează:

Ø     „Adulteri şi adultere! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie faţă de Dumnezeu? Deci oricine va vrea să fie prieten al lumii se face vrăjmaş al lui Dumnezeu.” (Iacob 4:4 GBV 2001).

Ø     „Nu iubiţi lumea, nici cele din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el.
Pentru că tot ce este în lume: pofta cărnii şi pofta ochilor şi trufia vieţii, nu sunt din Tatăl, ci sunt din lume. Şi lumea trece, şi pofta ei, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne pentru eternitate.”
(1 Ioan 2:15-17 GBV 2001).

Este mărţişorul din Tatăl? Nu! El este din lume şi va pieri cu lumea, toţi cei cel poartă fac parte din lumea condusă de cel rău şi care i-a dirijat pe oameni prin demonii din spatele idolilor (comp. cu 1 Corinteni 12:2).

Dumnezeu condamnă prin Apostolul Pavel modul de viaţă păgân bazat pe superstiţii spunând în Coloseni 2:9,Coloseni 1:20: Luaţi seama să nu fie cineva care să vă ducă ca pradă prin filozofie şi prin amăgire deşartă, potrivit tradiţiei oamenilor, potrivit cunoştinţelor elementare ale lumii, şi nu potrivit lui Hristos... Dacă aţi murit împreună cu Hristos, referitor la cunoştinţele elementare ale lumii; de ce, ca şi cum aţi vieţui în lume, vă supuneţi rânduielilor”. La n.s. în traducerea NTTF-2008, se spune: concepţiile generale despre lume şi viaţă ale naţiunilor păgâne (regăsite în mitologie; filozofie; superstiţii; etc.).”

A purta mărţişor înseamnă a umbla „potrivit tradiţiei oamenilor, potrivit cunoştinţelor elementare ale lumii”  şi prin urmare acei oameni nu sunt în realitate creştini, ei nu au murit cu Cristos în botez, ei trăiesc încă în lumea condusă de satan (vezi şi Efeseni 2:1-3).

Iubite cititor, doar lepădând falsul, practicile demonice, şi supunându-ne Cuvântului divin vei fi cu adevărat izbăvit şi ocrotit ! – Iacob 1:21-27; Iacob 4:7-9.