Matei 7:21-23, SCC: „Nu oricine zicându-mi: „Doamne! Doamne!” Va intra în Regatul cerurilor; ci cel făcând voinţa Tatălui Meu Cel ce este în ceruri. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne! Doamne!” Nu în Numele Tău am profeţit, şi nu am scos demoni în Numele Tău, şi nu în Numele Tău am făcut multe lucrări puternice? Şi atunci le voi declara: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, cei făcând nelegiuirea.”

 

Citind acest text se ridică câteva întrebări, cum ar fi: Cum poate cineva să facă lucrări supranaturale dar nu prin puterea Tatălui? Cine sunt cei care fac lucrări în Numele Domnului dar ele sunt nelegiuite? Cum sunt profeţii mincinoşi şi lucrările lor?

Observăm din Matei 7:21-23, că aceşti oameni religioşi lucrează „în Numele Domnului”, se folosesc de acest Nume!!! Ba mai mult, chiar au succes, reuşind să profeţească, să scoată demoni, ei nu sunt ca fiii lui Sceva care au folosit Numele Domnului, dar au eşuat în încercarea lor de a scoate demonii (Faptele Apostolilor 19:13-16). Ba mai mult, aceştia fac lucrări supranturale puternice...şi totuşi ei nu au făcut voia Tatălui ceresc! Cum este posibil atunci?!?

Există multe interpretări greşite ale acestui pasaj, printre care menţionez:

· Unii intepretează că „Numele Domnului” este atât de puternic că oricine se poate folosi de el şi poate face lucrări de putere!!! Însă textul din Faptele Apostolilor 19:13-16, infirmă o astfel de teorie.

· Alţi spun că aceştia au fost creştini dar în timp au căzut, au sfârşit-o în fire...însă precizarea Domnului infirmă această interpretare când spune: Niciodată nu v-am cunoscut”. Nu este vorba că în trecut ei au fost recunoscuţi de Domnul ca slujitori ai Săi, ei niciodată nu au fost cunoscuţi ca fraţi ai Lui şi copii ai Tatălui ceresc (comp. cu Galateni 4:9).

Care este interpretarea corectă a acestui pasaj?

Aceşti „mulţi” care lucrează în „Numele Domnului” fac lucrări în afara legii lui Cristos, inima lor vrea minuni fără responsabilitatea ascultării de El, şi de aceea Zeul le trimite o lucrare de rătăcire pentru că ei nu au iubit adevărul (2 Tesaloniceni 2:10). Ei vor minuni despărţite de legea divină!

În 2 Tesaloniceni 2:11,2 Tesaloniceni 1:12, SCC, se spune: „de aceea, Zeul a trimis o putere lucrătoare de rătăcire, pentru ca ei să creadă minciuna, ca să fie judecaţi toţi cei necrezând adevărul, ci bineplăcându-le în nedreptate”.

Aceşti oameni religioşi dar care nu iubesc şi nu trăiesc adevărul, care îşi fac căile după bunul lor plac (2 Timotei 4:3,2 Timotei 1:4), vor să lucreze „pentru Domnul”, dar cum vor ei, nu cum vrea Tatăl ceresc, nu după legea Lui. Şi atunci Zeul le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă minciuna. Minciună pe care ei deja o au în inima lor înainte de lucrarea de rătăcire, această lucrare este imposibil de sesizat de oamenii care nu iubesc adevăul o confundă cu „lucrarea Domnului”, căci este făcută în Numele Lui, şi conţine lucrări ce par a fi: exorcizări, profeţii, etc.

 

 

Însă, să vedem în continuare:

Cine sunt cei care fac lucrări „în Numele Domnului” dar ele sunt nelegiuite?

Toate cultele, sectele, care fac: „lucrări de putere”, „scot demoni”,  „profeţesc”, dar care nu au adevărul biblic, ei au în realitate: o lucrare de rătăcire şi este făcută de un alt Isus, un alt spirit şi la auzirea unei alte evanghelii (2 Corinteni 11:4).

Este o lucrare de rătăcire, chiar dacă aparent omul este „eliberat”, „mântuit”,  se împlinesc anumite prorociri ale lor, etc. lucrarea aceasta este demonică, şi este trimisă de cer pentru ai rătăci căci în inima lor ei au un alt zeu, o alte evanghelie, un alt Isus!!!

 

Dar să analizăm în continuare:

Cum sunt profeţii mincinoşi şi lucrările lor?

În context acestui pasaj, Domnul Iesus face referire la profeţii mincinoşi când spune:

Matei 7:15-21, SCC: „Feriţi-vă de profeţii mincinoşi, cei care vin la voi în veşminte de oi; dar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. După roadele lor îi veţi recunoaşte. Oare se culeg struguri de pe spini, şi măsline de pe mărăcini? Astfel, orice pom bun, face roade bune; dar pomul rău, face roade rele. Nu poate un pom bun, să aducă roade rele; nici un pom rău, să facă roade bune. Orice pom, nefăcând roadă bună, este tăiat şi este aruncat în foc. Aşadar, după roadele lor îi veţi recunoaşte. Nu oricine zicându-mi: „Doamne! Doamne!” Va intra în Regatul cerurilor; ci cel făcând voinţa Tatălui Meu Cel ce este în ceruri”.

Este interesant că Domnul nu spune că aceşti profeţi mincinoşi vor fi recunoscuţi după neîmplinirea vestirilor lor, sau mesajelor lor, ci după roade!!! Ei nu fac voia Tatălui, ei par a fi oi, dar în realitate sunt lupi răpitori care îi răpesc pe cei naivi, fiind doar înveşmântaţi cu blană de oaie, cu o mască religioasă, dar pe dinăuntru sunt înşelători.

Uneori lucrarea vrăjitorilor se împlineşte, vezi cazul vrăjitoarei din En-dor – 1 Samuel 28:7-19; 31:6.

Ba mai mult, Iehova în vechiul legământ a avertizat în Deuteronom 13:1-6, NW: Dacă un profet sau un visător care a avut un vis se ridică în mijlocul vostru şi îţi prezintă un semn sau o minune  şi dacă se împlineşte semnul sau minunea despre care ţi-a vorbit când a zis: «Să umblăm după alţi dumnezei, pe care nu i-ai cunoscut, şi să le slujim», să nu asculţi cuvintele acelui profet, nici pe visătorul care a avut visul acela, fiindcă Iehova, Dumnezeul vostru, vă pune la încercare ca să ştie dacă îl iubiţi pe Iehova, Dumnezeul vostru, cu toată inima voastră şi cu tot sufletul vostru. După Iehova, Dumnezeul vostru, să umblaţi şi de el să vă temeţi, poruncile lui să le respectaţi şi de glasul lui să ascultaţi, lui să-i slujiţi şi de el să vă alipiţi. Iar profetul acela sau visătorul acela care a avut visul trebuie să fie omorât, fiindcă a vorbit de răzvrătire împotriva lui Iehova, Dumnezeul vostru — care te-a scos din ţara Egiptului şi te-a eliberat din casa sclavilor —, ca să te abată de pe calea pe care ţi-a poruncit-o Iehova, Dumnezeul tău. Să îndepărtezi ce este rău din mijlocul tău”.

Iată că Iehova pune la încercare chiar pe poporul Său, trimiţând lucrări de rătăcire, „profeţii”, ce se împlinesc în care se îndemnă la lucruri nescripturale, greşite, cum ar fi: «Să umblăm după alţi dumnezei, pe care nu i-ai cunoscut, şi să le slujim». Astfel chiar dacă unele aşa zise prorocii ale „penticostalilor”, „carismaticilor”, „apostolicilor”, sau a altor secte se împlinesc, dar o dată ce ei au în viaţa lor un alt stăpân, un Dumnezeu triunic, şi îndemnă la o închinare falsă, la trăirea după o altă evanghelie, după alte învăţături decât cele din Scripturi, ele sunt lucrări de rătăcire care lucrează: „nelegiuirea”, ei sunt profeţi mincinoşi care susţin o lucrare de rătăcire, o închinare la zei faşi, a urma unele erezii.

Scriptura este clară: „Oricine mergând înainte, şi nerămânând în învăţătura lui Christos, nu îl are pe Zeu; cel rămânând în învăţătură acesta, are şi pe Tatăl şi pe Fiul”2 Ioan 9, SCC.

Toţi oamenii, toate grupările religioase care fac lucrări supranaturale „în Numele Domnului” dar nu au învăţătura lui Christos, lucrează în realitate lucrări de rătăcire trimise de Zeul!!!!

Domnul a precizat clar că după roade îi vom cunoaşte, roadele profeţilor falşi sunt false, ei nu produc ucenici de calitate, nu produc urmaşi reali ai lui Christos; ci, oameni care se prefac a fi creştini, dar care urmează căi greşite care duc la moarte. În viaţa lor nu este ascultarea de învăţătura Domnului; ci, de învăţătura oamenilor, care învaţă lucruri stricate, care duc la ucidere, implicarea în războaie, în politică, un mod de viaţă lumesc, ei au doar o formă de evlavie, dar nu cunosc poruncile Noului Legământ şi nu le trăiesc!!!

De aceea Domnul Iesus precizează în finalul predicii:

„Deci, oricine, care aude cuvintele acestea ale Mele şi le face, va fi asemănat cu un bărbat chibzuit, care a construit casa lui pe stâncă. Şi a coborât ploaia, şi au venit râurile, şi au suflat vânturile, şi au lovit în casa aceea, şi nu a căzut; pentru că fusese întemeiată pe stâncă. Şi oricine, auzind cuvintele acestea ale Mele şi nu le face, va fi asemănat cu un bărbat nebun, care a construit casa lui pe nisip. Şi a coborât ploaia, şi au venit râurile, şi au suflat vânturile, şi au izbit în casa aceea, şi a căzut; şi căderea ei a fost mare.”Matei 7:24-27, SCC.

Cultele, sectele au clădite „lucrări mari”, au făcut „case” cu duiumul, dar toate zidite pe nisip! Zidite pe lucrări supranaturale, pe lucrări religioase ce seamănă cu cele biblice (dar nu sunt biblice) dar în realitate ei au lucrat: nelegiuirea”, ei nu a lucrat legea lui Cristos, ei nu au construit case pe stâncă, fundate pe ascultarea de stânca care este: Christos!

Oamenii care nu iubesc adevărul care nu sunt sinceri sunt furaţi de imaginea acestor case (lucrări) care sunt mari, dar care se vor dărâma în ziua când Domnul Adevărului va trimite ploaia, râurile şi vânturile, atunci căderea acestor case (lucrări, denominaţi, secte) va fi mare!!!

Iubite cititor mai bine să fi parte dintr-o casă mică zidită pe stâncă, decât într-o casă mare zidită pe nisip! Asigură-te cum este casa la care lucrezi! Verifică lucrările din denominaţia ta, vezi dacă sunt cu adevărat biblice, nu sacrifica adevărul de dragul a ceva ce pare extraordinar dar care poate fi o lucrare de rătăcire!!!