Mulţi oameni care se declară a fi creştini, socotesc ca neimportante doctrinele (învăţăturile). Unii spun că sunt: „mântuiţi” şi nu-i interesează o cercetare în amănunţime a doctrinelor!!! Alţii spun că ei au o relaţie cu „Domnul”, iar ei spun că Domnul nu pune accent pe doctrine !!! Aşa să fie oare?

Domnul Isus a spus:

»   „Atunci Isus le-a zis iudeilor care crezuseră în El: Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, atunci sunteţi într-adevăr ucenicii Mei. Veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va elibera.” Ioan 8:31-32 Noua Traducere românească 2007 (NTR).

»   „Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu.” – Ioan 15:14 (NTR)

Într-un alt text se spune: Cine dispreţuieşte învăţătura va suferi pedeapsa, dar cine se teme de poruncă va fi răsplătit.” – Proverbe 13:13 NTR.

Pentru a afla doctrina adevărului este nevoie de muncă, de a o căuta ca argintul şi de a săpa după ea ca după o comoară ascunsă (Proverbe 2:1-5). Oamenii iubitori de sine, superficiali, comozi, nu doresc să se sacrifice prin post, rugăciuni, cercetări, meditări, pentru a afla învăţătura adevărului. Ei se mulţumesc cu „lăturile” ce pe primesc de la lideri religioşi, cu erezii frumos îmbodobite, cu păreri omeneşti pe post de doctrină (comp. cu Matei 15:9). Însă un astfel de mod de viaţă duce la pieire!!!

Să dăm în continuare câteva exemple de învăţături ce îi vor expune pe oameni la închinarea la cel rău!!! Acest pericol existând şi în prezent, şi cu atât mai mult în necazul cel mare!!!

 

Principală dogmă a creştinătăţii care s-a abătut de la învăţătura Domnului Isus, este dogma trinităţii!!!

Ea susţine un Dumnezeu în trei persoane: : Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Prin urmare, Tatăl este Dumnezeu deplin, Fiul este Dumnezeu deplin, Duhul Sfânt este Dumnezeu deplin, toţi aceştia sunt absolut egali, ca putere, ca înţelepciune, co-eterne. Iar cele trei persoane distincte, nu formează trei Dumnezei cum ar fi logic; ci, formează un singur Dumnezeu!

O erezie asemănătoare este modalismul care susţine că există un singur Dumnezeu, o singură persoană, în trei ipostaze, de tată, de fiu, de duh.

Ce au în comun aceste două erezii? Un Dumnezeu manifestat în trei!!!

Pe lângă faptul că o închinare la acest Dumnezeu fals nu este aprobată de Singurul Dumnezeu adevărat: Iehova (Matei 4:10; Matei 22:37), Tatăl, Domnului Isus Cristos (Efeseni 1:17; Coloseni 1:3), în viitor ea poate duce la alte consecinţe mai grave, cum ar fi:

Trinitarienii şi modaliştii spun despre „Isus” al lor, că este „Dumnezeu”. Domnul Isus Cel biblic a spus despre Tatăl Lui că El este: „singurul Dumnezeu adevărat” (Ioan 17:3).

În viitor, când va veni anticrist (1 Ioan 2:18), El se va preamări pe Sine, şi va declara despre Sine că este: „Dumnezeu”. În 2 Tesaloniceni 2:4, se spune: „cel care se opune şi se înalţă pe sine deasupra oricărui aşa-zis dumnezeu sau obiect al închinării. El se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, declarându-se pe sine însuşi Dumnezeu.”

Cine va putea fi păcălit de anticrist că este „fiul venit din cer”, că este „mesia”, că este „Dumnezeu”???

Cei care cred adevărul despre Isus Cristos, Fiul Tatălui ceresc nu pot fi păcăliţi, căci ei ştiu că există un singur Dumnezeu pentru creştini: Tatăl (1 Corinteni 8:6), iar Isus este Fiul Lui, nu Însuşi Dumnezeu!!! – Matei 16:16-17; 2 Ioan 3.

Dar în schimb: trinitarienii, dualişti, modaliştii, care cred că mesia este Însuşi: Dumnezeu, aşa cum pretinde şi anticrist, vor putea fi păcăliţi de anticrist să se închine lui şi să accepte semnul fatal de  şase sute saizeci şi şase” , care duce la pedeapsa eternă conform cu Apocalipsa 13:16-18; Apocalipsa 14:9-11.

 

O altă învăţătură ce duce la acceptarea lui anticrist este învăţătura potrivit căreia:

1. naţiunea lui Israel este şi actualmente poporul lui Dumnezeu;

2. cei care spun că sunt creştini trebuie să fie Pro Israel, să se roage pentru Ierusalim, unii susţin chiar poruncile şi legea vechiului legământ, săbătorile, etc.

Care este pericolul acestei învăţături?

În primul rând există un pericol spiritual al depărtării de Tatăl şi Fiul (2 Ioan 1:9), căci conform Bibliei, Israel nu mai este poporul lui Dumnezeu, ei au fost lepădaţi (Matei 21:43; Matei 23:37-38; Romani cap. 9), ei sunt într-o stare de împietrire (Romani 11:7-10,Romani 1:25), Domnul Isus îi numeşte: „sinagoga lui Satan” - Apocalipsa 3:9.

Creştinii trebuie să se roage pentru ţările şi conducerea ţărilor în care se află (1 Timotei 2:1-3).

Mulţi care pretind că sunt creştini merg ca pelerini în Israel, când se va construi din nou templul cu siguranţă numărul de pelerini în Israel va creşte foarte mult. Anticrist se va prezenta în templul din Ierusalim şi se va da drept Dumnezeu!!! Toţi care sunt legaţi de vechiul legământ, de Israel, de templu, vor putea cădea în cursa lui anticrist!!!

Creştinii adevăraţi ştiu prin Cuvântul veşnic al lui Dumnezeu, că Israel, în ziua venirii Domnului după răpirea bisericii ce va avea loc ca prim eveniment al acelei zile, vor primi duhul de îndurare şi rugăciune, şi Îl vor vedea pe Mesia Cel Adevărat pe care L-au străpuns prin romani şi se vor căi de nelegiuirea lor, însă doar o rămăşiţă (o treime din Israel, va avea acest har) – 1 Tesaloniceni 4:15-17; Zaharia 13:8-9; Zaharia 12:8-10; 2 Tesaloniceni 1:6-10.

Însă adunarea lui Cristos nu are nimic de a face cu iudaimsul, cu zidul plângerii, cu acţiuni proIsrael, ci ei ca şi în orice naţiune unde predică evanghelia, vor căuta oameni asemănător oilor care sunt vrednici şi primească evanghelia (Matei 10:11-14). Astfel în prezent doar evrei individuali pot fi salvaţi prin Evanghelia adevărului!!!

 

O altă erezie care se răspândeşte tot mai mult prin reviste, filme, predici, este teoria potrivit căreia răpirea bisericii are loc fie înainte de necaz. Unii susţin că la jumătatea necazului are loc răpirea!!!

Care este pericolul învăţăturii potrivit căreia biserica va fi răpită înainte sau la mijlocul necazului celui mare?

O astfel de învăţătură nu numai că este o erezie, o învăţătură nebiblică şi drăcească, căci orice minciună nu este de la Dumezeu; ci, de la Tatăl minciunilor (Ioan 8:44; 1 Ioan 2:21), dar mai mult decât atât, mulţi vor accepta semnul fiarei descris în Apocalipsa 13:11-18, tocmai crezând că nu este semnul fiarei, căci răpirea încă nu a avut loc!!!

Ei vor putea interpreta semnul fiarei ca ne fiind semnul fiarei, bazându-se pe faptul că răpirea aşteptată de ei nu a avut loc!!!

 Această învăţătură drăcească amăgeşte pe mulţi oameni, iar în viitor ea va duce la pierzare pe mulţi, care cred că ei vor scăpa de prigoanele din necazul cel mare şi vor fi răpiţi înainte de domnia anticristului. Această amăgire, îi va prinde nepregătiţi pentru încercările din necaz, şi nepregătiţi pentru a nu accepta semnul fiarei: şase sute saizeci şi şase” .

Adunarea lui Dumnezeu în Cristos, va fi păzită în necazul cel mare (Apocalipsa 3:10-11; Apocalipsa 12:6-17), şi nu răpită înainte de necaz.

 

Avertismentul Domnului Isus este atât de potrivit pentru adunarea Sa: „Dar cine va răbda până la sfârşit, va fi mântuit” (Matei 24:13).