„Dar şi aceştia se rătăcesc de vin şi se clatină din cauza băuturii tari. Preotul şi profetul s-au rătăcit din cauza băuturii tari. Sunt înghiţiţi de vin, se clatină din cauza băuturii tari: au rătăcit în viziune, s-au poticnit în judecată.” – Isaia 28:7, GBV 2001.

 

Dacă preoţii, profeţii, slujitorii din Israel erau îmbătaţi de vin fizic, lucrătorii cultelor sunt îmbătaţi de un vin spiritual care îi duce în rătăcire. Ei merg duminică de duminică, se închină, se roagă, dar uneori nu ştiu la cine, spunând „Doamne”, dar nici ei nu ştiu dacă se adresează Tatălui sau Fiului şi oricum ei nu-i cunosc cu adevărat! Ei cântă, uneori nici nu ştiu la cine cântă, sunt cântări fără a se specifica cui sunt adresate, care conţin doar expresii ca „Doamne”, „Stăpâne”, El, etc. titluri care le are şi Tatăl şi Fiul.

De pildă cântecul:

Din El, prin El şi pentru El

Sunt toate lucrurile

A Lui să fie gloria X 3

În veci de veci, Amin.

Cui îi este adresat acest cântec? (fiecare îşi poate da cu părerea, dar aceasta nu este o închinare în adevăr, ci în ceaţă – vezi Ioan 4:24).

Dar problema mai gravă este că vinul cultelor pe care ei îl beau l-au luat de la filozofi şi de la păgâni ca de pildă: dogma trinităţii, care este o învăţătură nebiblică!

Cântările lor sunt presărate cu erezii, minciuni şi falsităţi! Cum poate Dumnezeu să primească o astfel de închinare? Dumnezeu nu poate aproba minciuna, nici o minciună nu este din El (comp. cu 1 Ioan 2:21). Minciunile vin de la Tatăl minciunii: satan diavolul (Ioan 8:44).

Astfel această închinare, cântece, rugăciuni, ce conţin erezii nu pot ajunge la Dumnezeu, căci Duhul Adevărului nu le transmite pentru că ele nu vin din adevăr!

Să dăm câteva exemple:

În cântarea intitulată: „Sfânt Eşti, Sfânt Eşti, Sfânt Eşti!” (fără a se specifica cine este sfânt) găsim următorul vers de cântare:

1.Sfânt eşti, sfânt eşti, sfânt eşti, Dumnezeu puternic

Chiar din zorii dimineţii Te slăvesc şi-Ţi cânt;

Sfânt eşti, sfânt eşti, sfânt eşti, bun, milos şi darnic,

Doamne eşti veşnic: Tată, Fiu, Duh Sfânt.

Conform cu Ioan 17:3, doar Tatăl este singurul Dumnezeu, şi conform cu Luca 18:19, doar El este bun, Domnul Isus nu a acceptat să fie numit „bun”. Nicăieri slujitorii lui Dumnezeu nu au numit trei persoane când s-au adresat la Dumnezeu aşa cum face această cântare! Nicăieri în Biblie: „Tată, Fiu, Duh Sfânt.” Nu sunt numiţi la singular: „Doamne” !!!

Un alt exemplu:

DE NOI FII SLAVIT

1.De noi fii slăvit pentru-al Tău Fiu iubit

Ce pe crucea Golgotei ca Miel L-ai jertfit.

Aleluia, slavă Ţie! Aleluia, Amin!

Aleluia, slavă Ţie! Părinte divin!

 

2.De noi fii slăvit, Domnul nostru iubit,

Căci prin jertfa-ţi măreaţă Tu ne-ai mântuit.

Aleluia, slavă Ţie! Aleluia, Amin!

Aleluia, slavă Ţie! Isus, Miel divin!

 

3.De noi fii slăvit, Sfinte Duh preaiubit

Că viaţa cea nouă Tu ne-ai dăruit.

Aleluia, slavă Ţie! Aleluia, Amin!

Aleluia, slavă Ţie! Duh de viaţă plin!

Această cântare conţine două greşeli: 1) Aleluia înseamnă: Lăudaţi-L pe Iah (vezi Ap. 19:1, n.s. GBV 1990), Iah este Numele prescurtat al Tatălui: Iehova, astfel nu putem aplica această expresie de laudă la Fiul! Şi cu atât mai puţin la Duhul !!! 2) Nicăieri în Biblie, Duhul nu este slăvit! Este o închinare în afara adevărului biblic!!! Aceiaşi greşală o găsim în cântarea: TATĂ DIVIN, din care redau o strofă:

3. Duh Sfânt ceresc, Te iubesc şi Te slăvesc,

Fii glorificat în veci de veci!

Fii glorificat, fii glorificat,

Fii glorificat în veci de veci!

Aceiaşi greşală o găsim în multe cântece:

Bine ai venit, DUH SFÂNT

Atinge-ne, atinge-ne !

Tu eşti al nostru

Suntem ai tăi

Şi te dorim aproape

Vino lângă noi

Atinge-ne!

Bine-ai venit, DUH SFÂNT!

În prezenţa Ta stăm,

Ne umple de putere

Locuieşte-n noi!

Părtăşia noastră este cu Tatăl şi Fiul (1 Ioan 1:3), nu găsim în Biblie o închinare la Duhul, nici ca învăţătură, nici ca practică a sfinţilor, nici nu putem să vorbim cu Duhul căci nu avem nici un Mijlocitor şi aceea închinare ar fi pe baza meritelor noastre nu pe baza unei mijlociri a unei persoane rânduite de Dumnezeu ca Mijlocitor!

La Tatăl ne închinăm PRIN Fiul (1 Timotei 2:5), la Domnul Isus PRIN Duhul (1 Corinteni 12:3), dar la Duhul nu ne putem închina, căci nu mai este un alt mijlocitor care să ne conducă la Duhul!

O altă rătăcire este închinarea la trei persone, ca de pildă în cântecul:

LAUDĂ PE DOMNUL, SUFLETE !

1.Laudă pe Domnul, suflete,

La tronul său proşterne-te,

Laudă în rugă şi în cânt

Pe Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt !

Unde găsim în Biblie aşa ceva? Când s-au închinat profeţii, apostolii la tri persoane?

O altă greşală asemănătoare este a se acorda calităţi Fiului pe care El nu le are! A spune minciuni despre Fiul acesta nu-L onorează, ci face ca aceea închinare să ajungă la satan, la un alt Isus, la un Isus fals (2 Corinteni 11:4).

De pildă: CE NUME MINUNAT

Ce nume minunat, ce nume minunat,

Ce nume minunat este Isus!

El este Domnul meu, a toate Creator,

Ce nume minunat este Isus!

El e Păstorul, e Stânca cea tare,

Atotputernic e!

Să-I dăm cinstire, slavă, mărire.

Ce nume minunat este Isus!

Isus Cristos nu este Creatorul şi nici Atotputernic, El este Fiul Creatorului! Nu El le-a creat, ci prin El s-au creat, El este doar un agent al creaţiei nu Însuşi Creatorul (Evrei 1:2; Coloseni 1:15-16).

Cultele nu fac diferenţa între Cel care a creat şi instrumentul prin cine s-au creat lucrurile (vezi 1 Corinteni 8:6).

Domnul nu este Atotputernic, căci o personă Atotputernică nu poate spune: „Adevărat, adevărat vă spun: Fiul nu poate face nimic de la Sine Însuşi” (Ioan 5:19 GBV 2001).

Într-un mod asemănător sunt şi alte cântări care susţin nişte erezii despre numele Fiului, ca de pildă:

PE  PĂMÂNT ŞI SUS ÎN CERURI

1. Pe pământ şi sus în ceruri

Nu e nume mai frumos,

Nici mai plin de strălucire

Cum e numele “Hristos”.

Ce facem cu Numele Tatălui (Apocalipsa 14:1)? Oare acesta nu este mai frumos decât al Fiului? Având în vedere că Însuşi Fiul l-a preamărit (Ioan 12:28), şi a dorit sfinţenia Lui (Matei 6:9), iar acest Nume este dintotdeauna (Isaia 63:16), pe când Numele de Isus este primit după naşterea din Maria (Luca 1:31), şi Numele: Cristos este numit aşa de la ungerea cu Duhul Sfânt de la botezul în apă (Ioan 1:29-41 comp. cu Faptele Apostolilor 10:38).

Comentând despre Numele Fiului care trebuie onorat în adevăr şi dintr-o inimă curată, vreau să se înţeleagă adevărul, pentru că a exagera şi a minţi nu este o închinare curată! Şi Domnul nu se bucură de fraza: „Nu e nume mai frumos, Nici mai plin de strălucire Cum e numele “Hristos”. Pentru că El stă la dreapta străluirii (măreţiei, măririi) la dreapta Tatălui (Evrei 1:3), şi nu El Însuşi este strălucirea, ci El o reflectă ca Fiu ascultător!

Asemănător cu această erezie este cântecul:

NU-I PRIETEN SCUMP CA ISUS NIMENEA

 

1. Nu-i prieten scump ca Isus

Nimenea, nimenea, nimenea.

Nimeni nu poate ca El vindeca,

Nimenea, nimenea!

 

R:Isus ştie deplin viaţa mea,

Numai El poate ajuta!

Nu-i prieten scump ca Isus nimenea,

Nimenea, nimenea!

 

Păi Dumnezeu nu se ridică la nivelul Fiului Său? Deci trinitarienii nici nu sunt consecvenţi în ceea ce cred, în egalitatea celor trei, dacă în unele cântece, Isus al lor este de neegalat în bunătate, cunoştinţă, putere, căci nimeni nu e ca El în prietenie, vindecare, ajutare! FALS şi UZ de FALS!

Domnul a spus clar în Luca 18:18-19 (GBV 2001): „Şi un mai-mare al poporului L-a întrebat, spunând:  „Bunule Învăţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa eternă?“ Dar Isus i-a spus: „Pentru ce Mă numeşti bun? Nimeni nu este bun, decât Unul singur, Dumnezeu.”

Cântecul de mai sus este o hulă la adresa Tatălui, iar toţi cei care Îl cântă: hulesc pe Dumnezeu!

O altă erezie cumplită prin care cultele îşi dau arama pe faţă, că membri lor nu sunt spălaţi în sângele lui Isus de păcate, sunt cântece ca de pildă:

 

LA A TA CHEMARE VIN!

 

1.La a Ta chemare vin,

‘naintea Ta păşesc

Şi-n sângele-ţi ce-odată a curs

Vreau să mă mântuiesc.

 

R: La Tine vin cu drag,

Isuse îndurat;

Mă spală-n sângele-Ţi divin,

Pe Golgota vărsat.

 

AŞA CUM SUNT

 

1.Aşa cum sunt la Tine vin,

Putere n-am să mă susţin.

Mă spală-n sângele divin;

O, Mielule, eu vin, eu vin.

 

Păi sângele vărsat de Fiul pe pământ a fost sânge uman sau divin? Dacă a fost divin nu ne-a putut răscumpăra, ci a răscumpărat pe Dumnezeu, care este o blasfemie! Dumnezeu fiind perfect nu are nevoie de răscumpărare (comp. cu Deuteronom 32:4). Domnul Isus cel biblic a fost pe pământ doar om, El a răscumpărat omenirea în calitate de om, un om pentru oameni (1 Timotei 2:5-6). El nu a răscumpărat pe Dumnezeu, ci a fost pedepsit în locul nostru, ori noi nu suntem dumnezei ca sângele Lui să fie divin!

Deci din nou şi din nou, hule, erezii, blasfemii, aceasta este închinarea cultelor care abat pe oameni de la adevărul simplu al Scripturii alergând după filozofii şi teorii babilonice!

În plus, noi nu venim la Cristosul biblic aşa cum suntem, ci câindu-ne, leădându-ne de noi Îl putem urma şi veni la El (Matei 16:24). Doar Isusul fals al cultelor te lasă să vii aşa cum eşti!!!

Un alt mod de abordare greşit al lui Isus:

Vreau să te sărut acum Isus

Vreau să am pacea Ta

Lasă-mă să simt atingerea Ta

Lasă-mă să văd faţa Ta

 

Mulţi doresc o relaţie fizică cu Domnul! Expresii ca: „te sărut”, sau: „să simt atingerea Ta” sau: „Lasă-mă să văd faţa Ta”, nu au de a face cu Isus Cel biblic care este spirit şi cu care avem o relaţie spirituală! (2 Corinteni 3:17-18; 1 Corinteni 7:16-17).

Oamenii aleargă după experinţe şi diavolul le dă din plin. Isusul fals care este satan le dă tot felul de atingeri, căderi pe spate, simt atingeri fizice, şi alte experinţe emoţionale dar false!

 

Cântecele conţin şi alte tipuri de erezii ca de pildă:

 

O,DOAMNE MARE!

 

5.Când mă apasă sarcini mari şi grele,

Când trist mi-e sufletul pân` la mormânt,

El se apleacă plin de mângâiere,

Mă face liber de-orice legământ.

 

Păi dacă Dumnezeu mă face liber de orice legământ, atunci nu mai suntem nici în legământul cel nou!!!

Sau fraza: „E minune când soarele apune, Minune din veşnicii”. Din veşnicii există soarele? Sau din ziua a patra (Geneza 1:14-16)? Conform Bibliei din ziua a patra, dar conform cultelor eretice: din veşnicii!!!

Satan, se bucură de orice minciună, abia aşteaptă să spunem ceva neadevărat ca să ne acuze, sau dacă acel neadevăr este spus în timpul închinării va putea direcţiona închinarea respectivă spre el sau spre un alt demon care se preface în „Isus” pe baza faptului că oamenii cântă minciuni!!!

Exemplele de mai sus sunt doar câteva, ereziile răspândite prin cântece neinspirate de Duhul adevărului sunt mult mai multe!

Cultele, nu sunt interesate de adevărul lui Dumnezeu! Chiar faptul că la 23 de ani de la revoluţie, de la câştigarea libertăţii religioase, ele nu şi-au schimbat crezul scris într-o noapte, la presiunea securităţii sistemului comunist-satanist, arată că pe ei nu-i intereseză credinţa sfinţilor dată o dată pentru totdeauna (Iuda 3).

Faptul că nu folosesc Traduceri ale Bibliei mai bune decât cea a preotului ortodox: D. Cornilescu, ne spun că oamenii aceştia nu sunt interesaţi de cunoştinţa exactă a adevărului, astfel ei nu pot fi adunarea lui Dumnezeu în Cristos.

Sfatul lui Dumnezeu iubite cititor dacă eşti într-un cult este: „Ieşiţi din Babilon, fugiţi dintre caldeeni!” – Isaia 48:20, GBV 2001. Vine timpul când cultele şi organizaţiile omeneşti vor plăti pentru rătăcirea adusă şi răspândită fără nici o verificare scripturală!

Închinarea lor este o încurcătură după cum ai putut observa, ca şi cei de la Turnul Babel (care însemnă încurcătură, confuzie) , aşa este închinarea când la trei, când la unu, când la „un fiu” de neegalat, când o cântare fără a şti cui îi se adresează...sau cu alte erezii strecurate prin ea.

Tu însă nu uita, că Dumnezeu „vrea să fie salvaţi toţi oameni şi să vină la cunoştiinţa exactă a adevărului” (1 Timotei 2:4 SCC), vrei şi tu aceasta? Sau vrei că continui aceea închinare babilonică, confuză, eretică, blasfemiatoare la adresa lui Dumnezeu?