În decembrie 2012 este prezis sfârşitul lumii conform calendarului Mayas, posturi de televiziune, grupări de oameni care se pregătesc chipurile de „Apocalipsa”, îşi fac depozite de hrană, buncăre, oameni care sunt tulburaţi, politicieni care îndeamnă la calm, filme şi documentare care arată „chipurile” cum va fi sfârşitul? Ce au toate aceste lucruri în comun?

OMUL!

Frica omului, prezicerile omului, închipuirile omului, munca omului de a se salva, dar în toate acestea nu este implicat Dumnezeu şi Cuvântul Lui!

Domnul Isus când a fost pe pământ a spus: Vedeţi să nu vă amăgească cineva! Şi apoi a precizat: Dar despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nimeni nu ştie, nici îngerii cerurilor, ci numai Tatăl – Matei 24:4,Matei 1:36 GBV 2001.

Nimeni nu ştie ziua sfârşitului, păgânii maya au făcut un calendar din care se deduce că ar fi pe 21 decembrie 2012. Dar Biblia care este Cuvântul lui Dumnezeu ne spune contrariul. Ea nu ne lasă în ceaţă! Creştinii adevăraţi vor fi pregătiţi pentru aceea zi, chiar dacă nu o cunosc ca dată exactă, ei au prin Biblie anumite semne şi nu vor fi amăgiţi de tot felul de profeţi falşi şi preziceri pentru că ei nu sunt în întuneric, în necunoştinţă, ca neamurile fără Dumnezeu.

Din păcate, mulţi care se pretind ucenici ai Domnului, nu cunosc Cuvintele Domnului, semnele şi profeţiile spuse de El şi sunt duşi încoacea şi încolo de orice vânt de învăţătură prin viclenia oamenilor şi prin lucrarea de rătăcire a celui rău.

Însă noi care ştim în cine ne-am pus încrederea, nu suntem în întuneric ca ziua aceea să ne prindă fără veste, cum spune şi apostolul Pavel: Iar despre timpuri şi vremuri, fraţilor, nu aveţi nevoie să vi se scrie, pentru că voi înşivă ştiţi prea bine că ziua Domnului aşa vine, ca un hoţ în noapte. Când spun: „Pace şi siguranţă!“, atunci deodată vine pieirea peste ei, ca durerea peste cea însărcinată; şi nicidecum nu vor scăpa. Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, ca ziua să vă surprindă ca un hoţ. – 1 Tesaloniceni 5:1-4 GBV 2001.

Chiar dacă nu ştim „ziua”, ea nu ne va surprinde! De ce? Pentru că Domnul ne-a dat semne clare prin care să distingem timpul în care trăim.

Auzim de aşa zişi creştini care vorbesc idei ca de pildă: „Domnul poate să vină şi la noapte sau mâine”! Ei vorbesc din necunoştinţă ne cunoscând învăţătura Domnului şi cuvântul profetic! Ceea ce îi descalifică ca ucenici ai Lui care ascultă cu fidelitate de El şi cercetează Cuvântul pentru a vedea timpurile şi împrejurările (comp. cu 2 Petru 1:10-12). Dar noi care suntem prin harul lui Cristos în lumină, vrem să umblăm în lumina Cuvântului profetic, după cum este scris: Şi noi avem mai tare cuvântul profetic, la care bine faceţi că luaţi aminte ca la o lumină strălucind într-un loc întunecos, până se va ivi ziua şi va răsări steaua de dimineaţă în inimile voastre – 2 Petru 1:19 GBV 2001.

Iată! Cuvântul profetic este o lumină care pe zi ce trece, străluceşte tot mai mult, Dumnezeu revarsă tot mai multă lumină asupra Cuvântului Său!

Finalul Cuvântului profetic pentru adunarea Lui este apariţia stelei de diminiaţă, Luceafărul: Cristos.

Să facem câteva precizări:

În primul rând, până la venirea Domnului mai sunt zeci de profeţii ce trebuie să se împlinească, cei ce spun: „Domnul poate să vină şi la noapte sau mâine”, sunt în ignoranţă de ele! Apoi, Învăţătorul Isus ne-a dat semne clar prin care să distingem două epoci finale, care vor culmina cu revenirea Sa.

Mulţi confundă epoca: „Zilelor din urmă” cu „timpul sfârşitului”, cu „necazul cel mare”, alţii consideră că „începutul durerilor” este începutul „zilelor din urmă”! Prin urmare trebuie făcute câteva precizări pe baza Bibliei:

 

Care este perioada zilelor din urmă?

Zilele din urmă au început în primul secol d.C. nu din sec. XIX d.C. cum cred unii, sau din 1914, sau din 1948, când s-a înființat statul Israel.

Nu, conform cu Faptele Apostolilor 2:1-21, unde este relatată turnarea Duhului Sfânt la Penticosta, apostolul Petru care citează din profetul Ioel 2:28-29, şi plasează această turnare a Duhului în „zilele de pe urmă” (Faptele Apostolilor 2:17 BCR).

Iar apostolul Pavel vorbeşte şi îi sfătuieşte pe creştini să aibă grijă căci ei trăiesc zilele din urmă (1 Timotei 4:1-3; 2 Timotei 3:1-5), toate aceste avertizări ar fi inutile dacă ei nu ar fi trăit în realitate zilele din urmă.

Zilele din urmă continuă şi în timpul nostru şi se vor finaliza în viitor, cu venirea Domnului Isus şi a sfârşitului epocii actuale.

 

Ce are loc în perioada începutul durerilor?

Înainte de a veni sfârşitul, trebuie să se împlinească Cuvintele Domnului care le dă răspuns ucenicilor care L-au întrebat de semnul sfârşitului veacului.

El vorbeşte de două epoci în răspunsul Lui, de „începutul durerilor” şi de „necaz mare” (Matei 24:8,Matei 1:21).

Începutul durerilor este clar că sunt evenimente ce au loc înainte de apariţia: „urâciunea pustiirii” (Matei 24:15), cu care începe necazul cel mare.

În Evanghelia după Matei cap. 24, versetele 4-8, se referă la „începutul durerilor”, iar v.9-26, la necazul cel mare, iar v.27-31 la ziua revenirii Domnului Isus.

Începutul durerilor deschide calea nenorocirilor şi prevestesc epoca cea mai întunecată a omenirii: „necazul cel mare”, atunci când va fi un necaz aşa de mare cum n-a mai fost şi nu va mai fi! (Matei 24:21).

Însă înainte de necazul cel mare, vor apărea diferite nenorociri pe pământ, descrise în Matei 24:4-8, Apocalipsa 6:1-8.

Aceste nenorociri vor fi: apariţia multor profeţi falşi, o libertate religioasă reprezentată de calul alb, apoi vor fi războaie de proporţii reprezentate de calul roşu, când se va lua pacea de pe pământ, apoi foametea reprezentată de calul negru, şi epidemii, cutremure de pământ, moartea. Aceste nenorociri aduse de cei patru călăreţi apocaliptici, nu vor însemna decât „începutul durerilor” (Matei 24:4-8), iar ele vor culmina cu necazul cel mare.

 

Ce evenimente au loc în: necazul cel mare?

Anticrist (1 Ioan 2:18) mai este numit în Biblie şi: Fiară (Apocalipsa 13:1-8), omul nelegiuirii (2 Tesaloniceni 2:3,2 Tesaloniceni 1:4), iar  el va domni, timp de doar 42 de luni (Apocalipsa 13:4-5), adică aprox. Trei ani şi jumătate.

Aceea perioadă de 42 de luni, începe cu lupta din cer, când satan va fi aruncat din cer, şi atunci încep vaiurile, căci va fi: Vai de voi, pământ şi mare, pentru că diavolul a coborât la voi, cuprins de mânie mare, ştiind că are puţin timp, atunci începe necazului cel mare (Apocalipsa  12), iar atunci anticrist are putere pe pământ şi îi supune pe toţi care nu sunt scrişi în cartea vieţii (Apocalipsa 13:1-8).

Deci necazul cel mare nu durează 7 ani, cum cred unii; ci, doar a doua jumătatea din săptămâna din Daniel 9:27, este necazul cel mare sau timpul sfârşitului. Adică doar trei ani şi jumătate, căci necazul începe când se introduce urâciunea pustirii şi se va opri jertfa necurmată (Daniel 7:25-27; 11:31; 12:7), iar din acel moment, templul va fi profanat şi anticrist va domni 42 de luni, sau trei timpuri şi jumătate (Apocalipsa 11:1-7; 13:1-8).

Despre ce templu este vorba? Nu este vorba de un templu spiritual, ci de cel din Ierusalim, care chiar dinainte de necazul cel mare, va fi reconstruit din nou, căci în necazul cel mare, curtea de afară a templului va fi sub stăpânirea neamurilor (Apocalipsa 11:1-2; 2 Tesaloniceni 2:4), ceea ce nu este posibil pentru un templu spiritual.

Apoi un om va primi autoritate să conducă lumea de la cel rău, acel om va intra în templul din Ierusalim, prezentându-se drept „Dumnezeu” (2 Tesaloniceni 2:4). Acest Prinţ numit în Biblie şi: Fiara cu şapte capete şi zece coarne (Apocalipsa 13:1; 17:7); omul fărădelegii, fiul pierzării (2 Tesaloniceni 2:3), Anticrist (1 Ioan 2:18), va introduce un sistem ce va controla financiar, economic, religios şi politic, întreaga lume, el va introduce un semn, un număr: şase sute şaizeci şi şase (Apocalipsa 13:15-18).

Satan îi va da toată puterea lui, Fiarei (anticristului), şi în acea perioadă de 42 de luni (trei ani şi jumătate), Satan va conduce lumea în mod tiranic prin acel om descris ca o Fiară (Apocalipsa 13:5-7; Daniel 7:25; 11:31-35; 12:7).

Ei vor face o singură religie universală, cea care se închină la Balaur şi la Fiară, toţi cei ce nu vor accepta semnul: şase sute saizeci şi şase” , care va fi un semn de supunere faţă de Anticrist, vor fi omorâţi (Apocalipsa 13:15), astfel se va lansa prigoana asupra sfinţilor (Apocalipsa 12:17; Apocalipsa 13:6-7; Daniel 11:31-35; 12:7).

 

Mireasa lui Cristos va fugi în pustie unde va fi ocrotită în această perioadă (Apocalipsa 12:7-16). Necazul se va scurta brusc, şi se va opri la cei trei ani şi jumătate, deoarece Isus va veni pe norii cerului să-şi răpească mireasa, şi să-i pedepsească pe oamenii Diavolului (Apocalipsa 16:14-17; Matei 24:29-31; 25:31-46), iar pe Satan şi îngerii lui îi va arunca în adânc (Apocalipsa 20:1-3).