Şi trupul lui Cristos şi biserica falsă cred într-un Dumnezeu, cred într-un Cristos, cred în Biblie.
Şi unii şi alţii se închină, cântă, se roagă, citesc, postesc, se bucură, se botează, etc.
Însă unii o fac prin Duhul Sfânt, iar ceilalţi prin alte duhuri!
Unii cred în Dumnezeul Bibliei, alţii cred într-un Dumnezeu inventat de mintea omului.
Care este soluţia, care este garanţia, care este siguranţa că eu mă închin la Dumnezeul cel adevărat?
Că eu fac parte din trupul lui Cristos şi nu din biserica falsă?
Garanţia este revelaţia!!!
Revelaţia despre Dumnezeu Tatăl, după cum este scris: Toate lucrurile Mi-au fost încredinţate Mie de către Tatăl Meu. Nimeni nu-L cunoaşte pe Fiul în afară de Tatăl şi nimeni nu-L cunoaşte pe Tatăl în afară de Fiul şi de cel căruia vrea Fiul să i-L dezvaluie - Matei 11:27.
Ai primit tu iubite cititor revelaţia despre Dumnezeu de la Fiul, sau au primit-o alţii pentru tine, oameni care se pretind a fi: „profeţi”, „mesageri”, dar care nu te încurajează ca personal să Îl cunoşti pe Dumnezeu prin descoperire de la Fiul, ci DOAR prin ei!
Descoperirea despre persoana lui Isus, după cum Petru a mărturisit prin descoperire de la Duhul Tatălui, adevărul despre El (Matei 16:16) şi noi trebuie să facem la fel.
Descoperirea Adevăratei Evanghelii ne dă certitudinea că noi suntem adunarea lui Dumnezeu - Galateni 1:6-11. O falsă evanghelie duce la o falsă mântuire şi la o falsă adunare!
Adunarea lui Dumnezeu, are descoperirea despre trupul lui Cristos (Coloseni 1:24-26), ea nu doar se adună, ci ea se adună pentru că Cristos i-a strâns într-un singur trup şi lucrează prin ei după tiparul ceresc. Multe grupuri se adună dar nu după tiparul ceresc, ele niciodată nu au primit revlaţia despre trupul lui Cristos şi nici nu au primit vreo autoritate de la Domnul de a boteza, a da cina, etc. Apostolul Pavel a primit revelaţia trupului (Efeseni 3:5-6), orice întemeitor de adunare dacă nu are revelaţia despre trupul lui Cristos duce pe oameni în rătăcire!
Numai având aceste revelaţii nu prin oameni, prin broşuri, cărţi; ci, prin Duhul Adevărului, comunicând lucruri duhovniceşti prin mijloace duhovniceşti, avem garanţia că suntem creştini autentici şi adunarea noastră este trupul lui Cristos şi nu neghină!