Vedem în zilele noastre multe secte, grupări religioase, cultele se acuză între ele că unii sunt sectanți, conform cu Dicționarul explicativ al limbii române 2009 (ediția a II-a revăzută și adăugită), secta este definită ca: „Comunitate religioasă desprinsă dintr-o religie mare (creștinism, islam, budism etc.), în vederea practicării unui cult independent, bazat pe o doctrină proprie...”.

Oamenii ajung să se acuze unii pe alții și să folosească acest termen sectă și derivatele, într-un mod peiorativ, batjocoritor!

Însă adevărata credință nu se bazează pe declarațiile unor lideri sau oameni care spun: „sectant, sectanți”; ci, pe Cuvântul lui Dumnezeu!

Doar Cuvântul lui Dumnezeu ne poate învăța în dreptate (2 Timotei 3:16-17), Iar adevărata credință își întemeiază credința pe el (Romani 10:17).

Este trist că cei care se auto-intitulează: creștinii, chiar teologi, pe de-o parte afirmă că Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia este inspirată, și adaugă o sumedenie de termeni academici. spunând și învățând: cred în inspirația verbală, plenară, infailibilă și inerentă a Bibliei”, ulterior adăugndu-se și „inerență nelimitată” [Vezi cartea: Teologie Elementară de C. Ryrie, p.59], iar pe de altă parte nevăzând bârna din propriul ochi (Matei 7:3).

Pentru că dacă ar cerceta propria doctrină, ar observa că și cultul sau grupul religios din care face parte sunt o sectă, adică sunt un grup desprins și deviat de la creștinismul primar, și de la doctrina lăsată de Învățătorul Iesus!

Domnul Iesus și apostolii au rânduit o singură adunare într-o localitate, aceasta a fost voința lui Dumnezeu (Ioan 12:49-50).

Astfel, toți creștinii dintr-o localitate, formează adunarea creștină locală, nu pot exista mai multe adunării (numite în unele versiuni ale Bibliei: biserici).

Astfel într-o localitate nu vor exista mai multe adunări; ci, doar una, în lucrarea adevăraților creștini! În Biblie găsim adunarea din Corint (1 Corinteni 1:2), adunarea din Antiohia (Faptele Apostolilor 13:1), studiază și alte referințe: Romani 1:7; Coloseni 1:2; 1 Tesaloniceni 1:1

Însă în Scripturi nu găsim mai multe adunări locale într-o localitate!

La fel conducerea creștină dintr-o localitate este una chiar dacă este formată din mai mulți, ca de pildă, un apostol sau înger (un trimis), ajutat de profeți, supraveghetori, etc.

Studiați în propria Biblie următoarele referințe (Apocalipsa cap. 2,3; comp. Cu 1 Corinteni 4:15; vezi și Efeseni 4:11; Filipeni 1:1).

Astfel oamenii din grupările religiose care se erijează în creștinism primar, acuzând pe celalelte gruări că sunt sete să își pună o simplă întrebare: Câte adunări sau biserici au cultul tău într-o localitate?

Fără a mă lega neapărat de un cult sau grupare religioasă, pot să dau un exemplu cercetat pe internet:

am văzut pe internet că în București există 200, biserici ortodoxe, 18 Biserici baptiste, etc.

Poate unii pot analiza din punct de vedere fizic acest aspect.

Dumnezeu să îi lumineze pe cei sinceri și să revină la credința bibică și apostolică, așa cum au recunoascut și

Nicodim - patriarh BOR.: „Cărţile canonice sunt insuflate de Dumnezeu, adică cuprind într-însele adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu

Atanasie - părintele ortodoxiei: „Acestea sunt izvoarele mântuirii, ca cel ce însetează să se sature de cuvintele cele dintr-însele. În acestea singure se binevesteşte dreapta credinţă. Nimeni să nu mai adauge la acestea, nici din ele să scoată ceva. Pentru aceasta Domnul mustra pe Saduchei zicând: «Vă rătăciţi neştiind Scripturile, nici puterile lor», iar pe Iudei îi sfătuia: «Cercetaţi Scripturile, că acestea sunt care mărturisesc pentru Mine»”, [sublinirea îmi aparţine].

Dacă doriți fercicire și comuniunea familială creștină, unde adevărul duce la dragoste și dragostea la adevăr (Efeseni 4:15-16), atunci verificați învățăturile ca să vedeți care corespund cu Scriptura.