Însuși conceptul trinitarian este unul imposibil:

Majoritatea religiilor creştinătăţii, au ca învăţătură fundamentală despre Dumnezeu, cea a Sfintei Treimi sau a Trinităţii, care este definită după cum urmează: Tatăl este Dumnezeu deplin, Fiul este Dumnezeu deplin, Duhul Sfânt este Dumnezeu deplin, toţi trei însă nu formează trei Dumnezei; ci, un singur Dumnezeu.

Toate cele trei persoane sunt părtaşe la aceiaşi natură divină, şi sunt deo-fiinţă, fiind absolut egali în atributele divine. Trinitatea învață de existența a unei singure Ființe divine, dar care este compusă din trei persoane, însă cum poate cineva să fie persoană spirituală, dar să nu fie ființă? – PRIMA IMPOSIBILITATE!

Prin raţionamente filosofice, ei au pretins că trei persoane diferite și distincte una de cealaltă pot alcătui un singur Dumnezeu, având în acelaşi timp aceiași natură! Cum pot trei persoane difierite, una având natura de: Tată, alta de Fiu, alta de Spirit (Duh), să aibă aceiași natură divină? – A DOUA IMPOSIBILITATE!

Cum poți să te închini la un Dumnezeu în trei persoane, dar în care două din cele trei persoane sunt mijlocitori în rugăciune? Căci la Tatăl ajungem prin Fiul și la Fiul prin Spiritul Sfânt (Efeseni 2:18; Efeseni 5:20; Efeseni 6:18; 1 Corinteni 12:3) – A TREIA IMPOSIBILITATE.

Biblia vorbește de un singur Dumnezeu: Tatăl ceresc care are Numele: Iehova (Psalmi 83:18; Romani 15:9-11), diferit și distinct de Fiul și Spiritul Sfânt, vezi: Ioan 17:3; Romani 15:30; 2 Corinteni 13:14; Iuda 1:20-25.