În Biblia Cornilescu și în alte traduceri se redă Matei 28:19-20,  astfel:

“Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezîndu-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v’am poruncit. Şi iată că Eu sînt cu voi în toate zilele, pînă la sfîrşitul veacului. Amin”.

În timp ce Biblia ediția Nume Sfinte se redă următoarea variantă:

“Duceți-vă și faceți ucenici din toate popoarele și botezul lor să fie în Numele Meu și învățați ucenicii să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului.”

Evanghelia după Matei a fost scrisă inițial în ebraică, scriitori creştini vechi (Papias 80-164; Irineu 115-202; Origen 185-255; Ieronim 340-420; Epifaniu 315-403) susţin că Matei și-a scris Evanghelia în limba ebraică.

Un Manuscris în ebraică, din secolul XIV d.C.(1380) ce conţine Evanghelia după Matei pe nume: Shem–Tob, redă diferit Matei 28:19. Acest manuscris a fost confiscat de Biserica Catolică de la evrei, şi se presupune a fi o copie după un manuscris din primele patru secole.  Profesorul George Howard, care a făcut cercetări ample cu privire la această chestiune, sugerează că „Textul ebraic al lui Matei copiat de Shem - Tob datează cam din primele patru secole ale erei creştine”. (Vezi şi New Testament Studies, volumul 43, nr. 1, ianuarie 1997, paginile 58-71).

În prezent există 9 manuscrise Shem-tob folosite de G. Howard în studiile sale, cu excepţia lui Shem Tob din 1380-1385 d.Ch, celelalte manuscrise sunt din secolele 15-17 d.Ch.

În acest manuscris Shem–Tob, textul din Matei 28:19-20 este redat astfel:

În ebraică:

Matei: 28:19: לכו אתם.

Matei: 28:20: ושמרו אותם לקיים כל הדברים אשר ציויתי אתכם עד עולם.

Tradus în limba română:

Matei: 28:19: Duceţi-vă înşivă

Matei: 28:20: şi învăţaţi să continue toate lucrurile pe care eu vi le-am poruncit vouă în etern.

Deci Domnul NU a vorbit în Matei 28:19-20, de vreun botez!

Este şi logic că nu putem face ucenici sau discipoli prin botez, aşa cum spune textul falsificat, atât cel trinitarian cât și ediția Nume sfinte, căci nimeni nu poate face ucenici „botezându-i”, ca apoi să-i învăţăm „să păzească tot ce v’am poruncit” !!! Sau cum spune în Biblia ediția Nume Sfinte: “învățați ucenicii să păzească tot ce v-am poruncit”! Întrebare cum au devenit aceștia ucenici fără să cunoască dinainte poruncile Domnului?

Căci conform Bibliei, ucenicii sau discipolii se fac prin învăţătură, şi doar după aceea aceştia sunt botezaţi. Conform Scripturii, deci devii ucenic prin învăţătură căci este scris despre Domnul, că: „Isus face şi botează mai mulţi ucenici decât Ioan” (Ioan 4:1). Este interesant că Scriptura nu spune: „ face ucenici prin botez și apoi să îi înveți”? Nu prima dată Domnul Isus făcea ucenici prin învăţătură şi apoi după ce deveneau ucenici prin păzirea poruncilor, după ce Îl urmau, îi boteza!

Există alte texte despre botezul în Numele lui Isus: Faptele Apostolilor 2:38; Faptele Apostolilor 8:16; Faptele Apostolilor 10:48; Faptele Apostolilor 19:5; Romani 6:3; 1 Corinteni 1:12-13; Galateni 3:27, însă Matei 28:19-20, nu se referă la botez; ci, la a face discipoli (ucenici) prin învățătură!

Ucenicizarea se face prin învăţarea adevărurilor începătoare ale lui Cristos, a doctrinelor elementare a adevărului (Evrei 6:1-2), a poruncilor Domnului (Matei 28:20), şi apoi prin împlinirea lor în viaţă, din dragoste şi prin credinţă (Luca 6:40; Galateni 5:6). Aşa îţi vei arăta dragostea faţă de Mântuitorul Isus (Ioan 14:15,Ioan 14:21-24; Ioan 15:10-14; 1 Ioan 5:3).

Atunci înţelegem ce a vrut să spună Domnul în Matei 28:19, ca apostolii să meargă să facă discipoli (ucenici) din oamenii tuturor naţiunilor, şi să îi înveţe pe aceştia tot ceea ce El, le-a poruncit lor. [ca apoi după ce ei păzesc poruncile şi astfel au devenit ucenici, să fie botezaţi]. Astfel ei devenind ucenici prin învăţătura Domnului, trebuia ca şi ei, la rândul lor, să facă ucenici.

 

Acesta este sensul adevărat al textului din Matei 28:19. Poruncile Lui din Evanghelii, sunt doar câteva şi au legătură cu fundamentele vieţii de creştin, nu sunt lucruri neimportante care putem să le învăţăm după botez, ci tocmai aceste porunci trebuie predate ucenicului înainte de botez:

Să-L iubim pe Dumnezeu în mod deplin, cu toată fiinţa noastră, şi pe aproapele nostru ca pe noi înşine (Matei 22:37-40; Marcu 12:29-34; Luca 10:27). Să nu te mânii pe fratele tău (Matei 5:22,Matei 1:23); Să nu pofteşti o persoană de sex opus (Matei 5:28); să nu divorţezi din alt motiv decât desfrânarea (Matei 5:32); să nu faci jurăminte (Matei 5:34); să nu vă împotriviţi celui care vă face rău (Matei 5:39); fă mai mult bine decât ţi se cere (Matei 5:40-41); celui ce-ţi cere dă-i, nu te întoarce de la cel care îţi cere împrumut (Matei 5:42); iubeşte-ţi duşmanul (Matei 5:44); practică milostenia şi rugăciunea în ascuns, nu una făţarnică (Matei 6:1-6), posteşte în ascuns (Matei 6:16-18); nu vă strângeţi comori pe pământ, ci în cer (Matei 6:19-20); nu vă îngrijoraţi, căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu (Matei 6:25-34); nu judecaţi (Matei 7:1-5); nu risipiţi lucrurile sfinte la oamenii care nu le preţuiesc (Matei 7:6); nu vă îngrijoraţi, cu privire la ce veţi vorbi când ajungeţi în faţă stăpânirilor (Matei 10:19-20).

Cine voieşte să vină după Isus, trebuie să se lepede de sine şi să-şi i-a crucea şi să-l urmeze încontinuu (Matei 16:24; Marcu 8:38); este interzis divorţul cu excepţia motivului de desfrânare (Matei 19:9); faceţi ucenici şi învăţaţii (Matei 28:19-20); iubiţi pe vrăşmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, nu întoarce rău pentru rău (Luca 6:27-29); fiţi darnici (Luca 6:30); daţi cu împrumut fără să nădăjduiţi să mai primiţi înapoi (Luca 6:34-35); să ţineţi Cina Domnului în amintirea jertfei lui Isus (Luca 22:19-20); să se predice în Numele lui Isus pocăinţa şi iertarea păcatelor către toate popoarele (Luca 24:47); ne-a poruncit să ne spălăm uni altora picioarele (Ioan 13:1-17), El ne-a dat o poruncă nou, de a-i iubi pe fraţi, cum ne-a iubit Isus, o iubire care nu a fost poruncită în legea vechiului legământ (Ioan 13:34-35; Ioan 15:12-14). Toate aceste porunci date de Domnul, sunt fundamente pentru viaţa de creştin şi ele trebuie predate înainte de botez, conform cu o redare corectă a lui Matei 28:19-20.

Redarea corectă a vorbelor lui Isus: „Ducându-vă deci, faceți discipoli din toate naţiunile, învăţându-i să respecte toate câte v-am poruncit. Şi Iată! Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul epocii”, Scripturile Calea Creștină, concordă cu restul Bibliei, observaţi:

Faptele Apostolilor 19:8-10: „În urmă, Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de trei luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu, şi căuta să înduplece pe cei ce-l ascultau. Dar, fiindcă unii rămâneau împietriţi şi necredincioşi, şi vorbeau de rău Calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărţit pe ucenici de ei, şi a învăţat în fiecare zi pe norod în şcoala unuia numit Tiran. Lucrul acesta a ţinut doi ani, aşa că toţi cei ce locuiau în Asia, Iudei şi Greci, au auzit Cuvântul Domnului”. [vezi şi Faptele Apostolilor 13:14-14:48].

1 Timotei 2:7 „şi propovăduitorul şi apostolul lui am fost pus eu-spun adevărul în Hristos, nu mint-ca să învăţ pe Neamuri credinţa şi adevărul”.

2 Timotei 1:11 „Propovăduitorul şi apostolul ei am fost pus eu şi învăţător al Neamurilor.

Cu toate că ucenicia poate să difere ca durată, de la caz la caz, omul trebuie să devină ucenic ca apoi să fie botezat. Astfel trebuie ca înainte de botez, el să fie un ucenic, adică o persoană care Îl urmează pe Domnul, ascultă de El, se leapădă de sine, iubindu-l pe Cristos mai persus de iubirea familiei, sau a altor lucruri, luând cruce, adică o viaţă de suferinţă, de renegare, şi urmndu-l pe Cristos zilnic şi continuu, lăsându-se învăţat de El (Matei 10:37-39; Matei 16:24-26Marcu 8:34-38; Luca 9:23-26; Luca 14:25-35).

Este prea târziu ca după botez să înceapă să se lepede de sine, să-L iubească pe Cristos mai mult decât pe tatăl său sau mama sa, să i-a doar atunci crucea, pentru că s-ar putea ca după botez, omul să i se pară greu şi să renunţe. Ei trebuie să se întâlnească cu Cristos înainte de botez, să guste din El, să se apropie de El, să înceapă să calce pe urmele Lui (Faptele Apostolilor 9:3-5; Faptele Apostolilor 9:17-20; 1 Petru 2:3-4,1 Petru 1:21).

 

Scripturile Calea Creștină pot fi descărcate de aici:

https://www.caleacrestina.ro/download/SCC.pdf