Există grupări religioase, care nu mai cred în darurile Duhului Sfânt, ca vorbirea în alte limbi, profeția, vindecările, minunile, etc.

Ei spun pe de o parte că Îl arată pe “Isus Cristos” în viața lor, în lucrarea lor, prin viața lor, însă cum pot face aceasta fără puterea care era în Cristos prezentat în Biblie și anume fără: darurile Duhului Sfânt? Căci Biblia învață despre Isus următoarele:

Luca 5:17: Într’una din zile, Isus învăţa pe noroade. Nişte Farisei şi învăţători ai Legii, cari veniseră din toate satele Galileii şi Iudeii şi din Ierusalim, stăteau acolo; iar puterea Domnului era cu El, ca să vindece.

Luca 24:19: „Ce?“ le-a zis El. – Şi ei I-au răspuns: „Ce s’a întîmplat cu Isus din Nazaret, care era un prooroc puternic în fapte şi în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea întregului norod”.

Faptele Apostolilor 2:22: Bărbaţi Israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele şi lucrările pline de putere, pe cari le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine ştiţi”.

Astfel întrebarea pertinentă care se ridică este cum pot fi ca Isus, cum pot să mă aseamăn cu El, să Îl arăt pe El în viață dacă nu am puterea Lui darurile Duhului Sfânt?

Astfel, numai punând problema aceasta ne putem da seama că aceste grupări religioase, fără daruri ele nu pot fi creștine, nici nu pot să Îl arate pe Isus (Galateni 1:15-16; Coloseni 3:10-11).

Aceste grupări religioase arată un alt Isus, un Isus fals, o altă evanghelie (2 Corinteni 11:4).

Cu ele se împlinesc cuvintele:

Drept răspuns, Isus le-a zis: „Vă rătăciţi! Pentru că nu cunoaşteţi nici Scripturile, nici puterea lui DumnezeuMatei 22:29.