Întrebare: Cum purta Pavel semnele lui Cristos, conf. cu Galateni 6:17?

 

Răspuns: Apostolul Pavel purta pe corpul său semne rămase de la persecuții pentru Cristos! Acestea erau semnele lui Cristos! Din această cauză, nimeni să nu-l supere pentru că a suferit atâta pentru Isus.

De câteva ori el își descrie suferințele, persecuțiile la care a fost supus: împroșcat cu pietre la Listra (Fapte 14:19); bătut cu nuielele în Filipi și aruncat în temniță (Fapte 16:22-23); lanțuri la Roma de unde scrie Filipenilor (Filipeni 1:12-13). Pavel își descrie purtarea crucii, ca fiind lanțuri și necazuri în fiecare cetate (Fapte 20:22-23; Fapte 26:29). În 2Corinteni 11:23-27, SCC, el își descrie necazurile astfel: “…În osteneli, mai mult; în închisori, mai mult; în bătăi, peste măsură; aproape mort, de multe ori; de cinci ori am primit patruzeci de lovituri fără una; de trei ori am fost bătut cu nuiele; odată am fost lovit cu pietre; de trei ori am naufragiat; o noapte şi o zi le-am făcut în largul mării; în călătorii, de multe ori; în pericole pe râuri; în pericole de tâlhari; în pericole de la neamul meu; în pericole de la naţiuni; în pericole în cetate; în pericole în deşert; în pericole pe mare; în pericole între fraţi mincinoşi;  în osteaneală şi în trudă; în vegheri, de multe ori; în foame şi sete; în posturi, de multe ori; în frig şi goliciune”. Vezi și 2Corinteni 6:3-10.