În Ioan 1:1, se descrie în prima frază de când exista Cuvântul: În început era Cuvântul (traducerea literală: Scripturile Calea Creștină). De când era Cuvântul? Din început, deci nu din veșnicie!

Apoi în fraza a doua descrie relația Cuvântului cu Cel care L-a născut, cu Dumnezeu Tatăl, apostolul Ioan spune astfel: şi Cuvântul era la Dumnezeul. La fel și în Ioan 1:2:Acesta, era în început la Dumnezeul. Este interesant că Biblia nu susţine ideea că: Logosul doar era cu Tatăl; ci, că El era la Dumnezeul, în greacă: „pros” = la, către.

Cuvântul a fost la Dumnezeul în sensul că El era îndreptat cu faţa spre El, Cuvântul primea învăţături de la Tatăl (Ioan 8:27), privea faţa Tatălui (Isaia 63:9), era transformat de gloria Tatălui, atât de apropiat era de Tatăl, încât Acesta era în sânul Tatălui, stătea în braţele Lui, ca un Fiu care se hrăneşte din El, soarbe cuvintele Lui, primeşte dragostea Lui!

Apoi Ioan explică rangul ce L-a primit Cuvântul în urma transformări după învățătura Tatălui:şi un Dumnezeu era Cuvântul. După relația cu Tatăl, Logosul a devenit un Dumnezeu, și apoi a început să-L reveleze (dezvăluie). Însă și după ce a devenit un Dumnezeu, Cuvântul a continuat această relație, El știa că va rămâne un Dumnezeu, doar dacă nu va face nimic de la Sine, ci doar ceea ce a văzut la Tatăl. Această relație de după ce Cuvântul a devenit un Dumnezeu prin transformarea Lui prin învățătura Tatălui, este descrisă în Ioan 1:18, SCC:Nici unu nu a văzut vreodată pe Dumnezeu; un Dumnezeu unic-născut, Cel fiind în sânul Tatălui, Acela L-a explicat.

Și apoi după ce Cuvântul a învățat de la Tatăl, după ce a devenit un Dumnezeu, apoi Tatăl s-a folosit de El în lucrarea Lui descrisă în Ioan 1:3: Totul a fost făcut prin El, şi fără El nu a fost făcut nici unu care a fost făcut. Acesta este adevărul pe care l-a transmis Dumnezeu prin apostolul Ioan, și a fost consemnat în Ioan 1:1-3!