1Petru 4:12-14,1Petru 4:16, SCC: „Iubiţilor, nu vă miraţi de focul aprins peste voi, făcut vouă pentru încercare, ca de ceva străin întâmplându-se cu voi;  ci, după cum împărtăşiţi suferinţele lui Christos, bucuraţi-vă; pentru ca şi la dezvăluirea gloriei Lui să vă bucuraţi: veselindu-vă. Dacă sunteţi ocărâţi pentru Numele lui Christos, fericiţi sunteţi; pentru că Spiritul gloriei lui Dumnezeu se odihneşte peste voi… Dar, dacă suferă ca şi creştin, să nu se ruşineze; şi să glorifice pe Dumnezeu în numele acesta”.

 

În acest pasaj sunt două expresii mai greu de înțeles: 1) „împărtăşiţi suferinţele lui Christos”; 2) „Spiritul gloriei lui Dumnezeu”, pe care o să le explicăm în acest articol!

Apostolul Petru le scrie creștinilor, care erau evrei din diaspora, și locuiau în Pont, Galatia, Capadocia, Asia mică şi Bitinia (1Petru 1:1); ca să nu se mire de încercările venite peste ei comparate de Petru cu un foc. Persecuții venite datorită Numelui lui Christos, însă el îi încurajează să nu se rușineze de acest Nume care ne dă salvarea (Fapte 4:12); ci, să glorifice pe Dumnezeu în Numele lui Iesus și pentru harul de a suferi pentru Numele Fiului lui Dumnezeu!

Apostolul Petru le spune că ei împărtășesc suferințele lui Christos!

Să vedem în continuare:

 

1) La ce se referă fraza: „împărtăşiţi suferinţele lui Christos”?

La faptul că ei împărtășesc: tratamentul la care a fost supus și Fiul: persecuțiile, suferința, ocara, și ei au parte de ele, căci Domnul a profețit despre discipolii Lui, astfel în Ioan 15:18-21, SCC: „Dacă lumea vă urăşte, să ştiţi că pe Mine M-a urât înainte de voi. Dacă eraţi în lume, lumea iubea ce este al ei; dar, pentru că nu sunteţi din lume, ci Eu v-am ales din lume, din cauza aceasta vă urăşte lumea. Amintiţi-vă de cuvântul pe care vi l-am zis: Nu este sclav mai mare decât domnul lui. Dacă pe Mine M-au persecutat, şi pe voi vă vor persecuta; dacă au respectat cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor respecta. Dar toate acestea le vor face împotriva voastră, din cauza Numelui meu; pentru că nu Îl ştiu pe Cel trimiţându-Mă”.

La fel apostolul Pavel, iubitul frate a lui Petru (2Petru 3:15), a îndemnat pe frați,  împreună cu Barnaba, astfel în Fapte 14:22, SCC: „Întărind sufletele discipolilor, îndemnând să rămână în credinţă; şi, că prin multe necazuri trebuie să intrăm noi în Regatul lui Dumnezeu.

În primele 3 secole d.Ch., primii creștini au împărtășit din suferințele lui Christos prin ocări, persecuții, închisori, chiar martiraje.

În zilele noastre în majoritatea țărilor există o libertate religioasă, însă Satan și îngerii lui, ne pot persecuta în alte forme, cum ar fi: boli, încercări, probleme, sau chiar din partea rudelor necredincioase, sau altor persoane: ocări, batjocuri, ridiculizări!

O primă formă a persecuției descrisă în Scriptură este batjocura, râsul disprețuitor!

În Geneza 21:9, NTR 2009, se relatează: Copilul a crescut şi a fost înţărcat. În ziua în care Isaac a fost înţărcat, Avraam a dat un ospăţ mare. Dar Sara l-a văzut pe fiul egiptencei Agar, pe care aceasta i-l născuse lui Avraam, bătându-şi joc”. Iar Dumnezeu prin apostolul Pavel descrie această bătaie de joc prin râsul disprețuitor a lui Ismael față de Isaac ca fiind: persecuție! În Galateni 4:29, SCC, se precizează: Dar, după cum atunci, cel născut potrivit cărnii a persecutat pe cel născut potrivit Spiritului; aşa este şi acum”.

Să ne bucurăm când suntem persecutați, așa cum a îndemnat Domnul și Învățătorul nostru în Matei 5:10-12, SCC: “Fericiţi sunt cei persecutaţi din cauza dreptăţii, pentru că al lor este Regatul cerurilor. Fericiţi sunteţi când au să vă defăimeze, şi au să vă persecute; şi minţind, au să zică orice rău împotriva voastră, din cauza Mea. Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentru că plata voastră este multă în ceruri; fiindcă aşa au persecutat pe profeţii cei dinaintea voastră”.

Să vedem în continuare:

 

2) La ce se referă expresia: „Spiritul gloriei lui Dumnezeu”?

Expresia: „Spiritul gloriei lui Dumnezeu”, nu se referă la o glorie care la rândul ei are un spirit, ca și cum gloria lui Dumnezeu ar avea un spirit al ei! Nu, expresia: „Spiritul gloriei lui Dumnezeu”, se referă la faptul că atunci când creștinii sunt persecutați, peste ei vine: Spiritul lui Dumnezeu, care se odihnește peste ei, dar Acesta vine trimis de la un Dumnezeu glorificat de faptele noastre de credincioșie, răbdând în încercare, rezistând la persecuție (Ioan 15:26; Iacob 1:12).

Dumnezeu este glorificat de faptele noastre (comp. cu Matei 5:16), iar acest Dumnezeu glorificat pe care noi Îl servim, ne dă Spiritul Lui, provenit de la El, din starea de glorie a Lui.

Adică pe lângă Spiritul Sfânt primit de ei în botez, și alte daruri pe care acei creștini deja le au, ei primesc un Spirit de la Dumnezeu suplimentar, care să le de-a putere și bucurie în încercare, iar acest Spirit vine când noi suntem hotărâți pentru Christos, și se odihnește peste noi pe parcursul încercării, a persecuției, și prin Acesta noi avem bucuria lui Iehova care este tăria noastră (Neemia 8:10).

Ceea ce a scris Petru, este similar cu ceea ce a spus Domnul Iesus când a fost pe pământ în Ioan 13:31-32, SCC:  „Când a ieşit deci, Iesus zice: acum a fost glorificat Fiul Omului, şi Dumnezeu a fost glorificat în El. Dacă Dumnezeu a fost glorificat în El, şi Dumnezeu Îl va glorifica în Sinea Lui; şi Îl va glorifica îndată”.

Astfel să nu uităm când suntem ocărâți pentru Numele lui Christos, noi să rămânem credincioși; căci prin aceasta Dumnezeu este glorificat, iar Spiritul gloriei lui Dumnezeu se odihneşte peste noi!