Zaharia 13:7, GBV 2001: „Trezeşte-te, sabie, împotriva păstorului Meu şi împotriva omului care este tovarăşul Meu“, zice Domnul [„Iehova” Sânta Scriptură 1873] oştirilor; „loveşte păstorul, şi oile se vor risipi; şi-Mi voi întoarce mâna asupra celor mici“.

Domnul Iesus a aplicat la sine fraza: „loveşte păstorul, şi oile se vor risipi” în Matei 26:31; Marcu 14:27, când se referă la vânzarea lui și la uciderea Lui, când discipolii vor fugi, se vor ascunde și până la învierea Lui au fost risipiți nu au mai făcut lucrarea de mărturie; ci, au stat ascunși de frica iudeilor (Ioan 20:19).

Profeția din Zaharia se referă la faptul că Dumnezeu L-a lovit pe Fiul Său (Isaia 53:10), prin faptul că a îngăduit să fie ucis de evrei prin romani (Ioan 19:5-16), ca preț de răscumpărare pentru omenire, pedepsit în locul ei (Isaia 53:1-10; 1Timotei 2:5-6).

Trinitarienii în criza lor de dovezi, se folosec și de acest text non-trinitarian!

Astfel unii trinitarieni, evreii mesianici, etc. aduc un argument fals, anume: Zaharia 13:7, care conform interpret[rii lor, susține că acest text poate fi tradus cu: “…asupra omului care este egalul meu…”.

Traducerile din limba română, traduc cu tovarășul”, chiar traducerea trinitariană 2002!

Altele traduce cu „aproapele” sau cu „cetățean”.

Cuvantul ebraic: ‘ă·mî·ṯî, care apare în textul ebraic, nu însemnă: “egal”!

Coform cu Strong's Exhaustive Concordance, la 5997, termenul: ‘ă·mî·ṯî, înseamnă: altul, coleg, vecin”. Iar traducerea: New American Standard Bible, redă cuvintele din rădăcina acestui termen astfel: un alt, asociat, însoțitor, prieten, vecin.

În Targumurile arameice apare un cuvânt care are sensul de: însoțitor, altul.

În Septuaginta apare termenul: “politen”, care înseamnă: cetăţean, coleg, cocetățean. Acest termen mai apare în Proverbe 24:28; Ieremia 31:34 - Septuaginta.

Deci textul nu vorbește de o egalitate între Iehova și păstorul rânduit de El peste oile care sunt poporul Lui!

Un tovarăș, însoțitor, un coleg, aproapele tău, sau chiar un cetățean, nu implică automat egalitatea, fiindcă într-o țară, există un popor cu semenii noștri, cetățeni, însă toți aceștia au diferite vârste, cu diferite poziții și diferite puteri și capacități, nu există doi cetățeni la fel în toate!

Ocurențe a termenului ‘ă·mî·ṯî: Levitic 6:2; 18:20; 19:11,15,17; 24:19; 25:14,15,17; Zaharia 13:7, traducerile redau acest temen cu: aproapele” sau „altul”.

Textul din Zaharia nu susține o egalitate între Iehova și păstorul Lui! Din text rezultă cel puțin două precizări care nu lasă loc de interpretarea egalității sau trinității: 1) Iehova spune că Păstorul este  ‘Păstorul meu’, adică proprietatea Lui, rânduit de El. 2)  Iehova oștirilor are autoritate și putere peste acest păstor, ca să Îl: lovească.

În concluzie, acestă dogmă a trinității se bazeză pe interpretări fanteziste, răstălmăciri, și pe dovezi fabricate, nu pe Cuvântul lui Dumnezeu!