Întrebare: În Ioan cap. 14, Isus zice către ucenici că pleacă să le pregatească un loc în casa Tatalui unde sunt multe locuințe. Ce vrea să însemne ,,să vă pregătesc”, adica acțiunea de a pregăti?

 

Răspuns: Domnul a spus următoarele discipolilor Săi, în Ioan 14:1-3, SCC:  „Să nu se tulbure inima voastră; credeţi în Dumnezeu, şi credeţi în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locuinţe; iar de nu, Eu vă spuneam. Pentru că Mă duc să vă pregătesc loc. Şi dacă am să Mă duc, şi am să vă pregătesc loc, iarăşi vin şi vă voi lua la Mine; ca, unde sunt Eu, să fiţi şi voi”.

Creștinii au fost aleși înainte de întemeierea lumii (Efeseni 1:3), dar locuințele lor au fost repartizate după înălțarea la cer a Domnului, deorece El trebuia să facă lucrarea aceasta ca Domn înviat peste casa lui Dumnezeu (Evrei 3:1-6).

Cerul era deja creat din ziua întâi a creațiunii (Geneza 1:1). Deja în casa Tatălui existau „multe locuinţe”, totuși corpul lui Cristos depindea de Capul, de biruința Lui, succesul Lui era succesul lor! Astfel doar după mortea, învierea și înălțarea la cer, Tatăl i-a dat dat autoritate ca Acesta să repartizeze și să le amenajeze aceste locuințe pentru mireasa Lui! Adică, să le pregătească locurile din cer ce vor fi date miresei Lui.

Lucrarea lui Dumnezeu este progresivă, create în ziua întâi, dar repartizare, pregătite și amenajate pentru mireasă, doar după înălțarea la cer, iar discipolii le vor primi doar la venirea Domnului, când se va împlini Cuvântul: „ca, unde sunt Eu, să fiţi şi voi”.

De când a ajuns Domnul în cer, El lucrat și în această direcție. Astfel, în prezent ele sunt amenajate parțial pentru sufletele creștinilor care pleacă la Domnul părăsind acest trup (Filipeni 1:21-25).

Însă, doar când se va încheia strângerea tuturor creștinilor la cer, are loc judecata lor (2Corinteni 5:10) și răsplata, și ca efect: amenajarea finală, îmbodobirea cu toate faptele lor, care vor fi echivalate în locașuri minunate cu ornamente de glorie, doar atunci primim răsplata finală, căci doar atunci se va vedea pe deplin toată roada noastră directă și indirectă prin copiii noștri spirituali.