Dacă comparăm: Isaia 6:1-5 cu Ioan 12:37-41, observăm că în timp ce Isaia vorbeşte de Iehova al oştirilor, apostolul Ioan explică că de fapt Acela pe care L-a văzut Isaia în viziune, a fost Isus.

De ce?

Chiar dacă știm că Iehova este doar unul (Deuteronom 6:4-6), doar Tatăl (Isaia 63:16).

Totuși Fiul este descris ca Iehova, deorece El poate fi în anumite relatări, reprezentantul Său, manifestarea Sa (Comparaţi: Isaia 40:3  cu  Ioan 1:23 şi Ioan 3:28).

Și în aceste situașii apare Iehova Tatăl și manifestările Lui prin Fiii Lui (Isus și îngerii).

Dacă citim cu atenţie: Isaia 6:1-13, vedem cum o persoană stă pe tron, şi serafimii în jurul Lui. Da, e vorba de persoana Fiului, şi El este prezentat aici ca fiind Iehova al oştirilor, deorece El aici este manifestarea lui Dumnezeu dacă ar fi fost Tatăl, ar fi fost în jurul Lui heruvimi (Apocalipsa 4:6-7).

Şi chiar dacă Isaia nu-l vede pe Tatăl în aceea viziune, totuși Isaia face referire la persoana lui Dumnezeu Tatăl, când spune în v.8,12:  „Am auzit glasul Domnului întrebând: pe cine să trimit şi cine va merge pentru Noi?…până ce DOMNUL (Iehova SS 1874) va îndepărta pe oameni…” Astfel Domnul, adică Isus, prezentat ca Iehova al oştirilor, întreabă: „cine va merge pentru Noi? Astfel el întreabă în Numele a două persoane, când spune: „Noi”, iar în v.12, arată că Domnul (Isus) spune: „până ce DOMNUL (Iehova SS 1874) va îndepărta pe oameni…” Făcând astfel referire aici Iehova (Isus) la celălalt Iehova (Tatăl) care va îndepărta pe oameni şi vor rămâne cetăţile Israelului fără oameni, adică duşi în exilul babilonian.

O situaţie similară o găsim în Geneza 19:24, unde în mod aparent, apare din nou, doi Iehova, unul: îngerul, şi cel din cer: Iehova (Dumnezeu Tatăl). Tot la fel vezi Zaharia 3:1-2. Astfel uneori, un înger este ca Iehova, sau în cazul Isaia 6, referitor la Fiul; deoarece ei lucrează în Numele lui Iehova (Ioan 10:25), cu autoritatea, măreţia şi cu puterea lui Iehova (Mica 5:4), ei fiind manifestarea lui Iehova, chiar dacă sunt persoane distincte de Iehova.