Să biruim când lupta e grea,

Să nu părăsim, credința, nădejdea,

Să nu  fim ca și soția lui Lot

Care s-a uitat 'napoi spre confort.

 

Să mergem pe calea îngustă, cerească,

Privim înainte spre ținta noastră cerească,

Și dacă-i îngustă, și sfântă, ea nu este ușoară

Dar vegheați, la orice pas, căci nu e ușoară.

 

Să luptăm, cu satan și demonii

cu autorități, și puteri ale răutății

care ne vor lovi și ataca,

când pe această cale noi vom umbla.

 

Prin credință și răbdare, vom rămâne pe a Sa cale,

Prin, Cuvânt, dar și rugăciuni și zile de post,

Vom birui tot ce e rău, dar nu fără a plăti un cost.

Însă, Dumnezeu va răsplăti, umblarea noastră pe cale.

 

Privește la Domnul și va fi bine

Privește 'nainte, la promisiune,

Privește la cerul, ce a fot promis,

Privește prin Isus, la cel mai înalt vis.

 

Nu privi la tine, nici la iadul din-prejur

Ci privește la a Sale promisiuni,

Căci Dumnezeu e: înțelept, credincios

Ce a spus va-mplini, cu maxim de folos.