Spre cerul înalt tânjim prin credinţă,

Spre cerul înalt ne silim prin credinţă.

 

Cu ochii inimii Îl vedem prin credinţă,

Sfinţenia lui e a noastră năzuinţă.

 

Sacrificăm totul pe altarul dreptăţii

Umblând pe calea creştină a libertăţii.

 

Liberi de orice păcat şi legătură

Ce ne-ar lega de demonica cultură.

 

 

Vrem să fim curaţi şi sfinţi,

Prin credinţă să mutăm munţi.

 

Ca într-o zi să fim transformaţi,

Noi prin Spirit trăim şi suntem binecuvântaţi.

 

Cerul este a noastră năzuinţă,

Ce ne leagă de a Domnului Fiinţă.