Omul care este ales la suflet,

Nu trăieşte fără planuri în cuget,

El face planuri şi le împlineşte

Pentru că el cu Cristos trăieşte.

 

Planuri alese, ţinte şi obiective

Pentru ca viaţa lui să aibă directive,

Să aibă direcţie pe calea îngustă

Mergând pe ea, el din Domnul gustă.

 

Prin care să ţintească mai sus, tot mai sus

Prin care să împlinească voinţa Celui de sus,

El are ţinte pe termn scurt, mediu şi lung

Căci este preocupat de ceea ce este sfânt.

 

El nu trăieşte o viaţă, anostă, fără rost,

Ci el are gândirea şi mintea lui Cristos.

În mintea lui, planul divin este clar

Căci la el se gândeşte, şi nu în zadar.

 

Viaţa acestui creştin este ordonată

De voinţa sfântă, de la Tatăl,

El pune şi inimă, voinţă şi pasiune,

Ca-n ziua judecăţii să nu fie dat de ruşine.