Domnul ne-a îndemnat ca noi s-avem răbdare,

Să răbdăm până la sfârşit, aducând rod în răbdare.

 

Prin Spirit vom primi ca rod: îndelunga răbdare,

Şi-L vom manifesta pe Christ’, prim multă răbdare.

 

Să avem răbdarea lui Iov, Iacob ne îndemnă,

Ca să primim plata Lui, Iacob ne îndemnă.

 

Să avem răbdarea sfinţilor, şi chiar pe-a lui Christos,

Ca să putem să-ajungem sus, în cerul glorios.