Să stăruieşti în rugăciune,

Biblia, sfatul divin, îţi spune,

Să te rogi şi să nu te opreşti

Până când crezi că o să primeşti.

 

Să nu te dai bătut niciodată

Ci cu îndrăzneală să invoci pe Tatăl,

Să nu descurajezi, dai ‘napoi

Căci Păsatorul are milă de ale Sale oi.

 

Prin Fiul, Mijlocitorul să te rogi

Căci El te-nţelege prin ceea ce treci,

Prin Spirit, fierbinte plin de mulţumire

Căci stăruinţa ta, este a ta jertfire.