Din dragoste, Tatăl ne-a creat,

Dragostea din El s-a revărsat,

După chipul Său El ne-a creat,

Ca dragostea s-o preţuim cu adevărat.

 

El ne-a iubit pentru ca noi să iubim,

Să-l reflectăm pe Cel sublim,

Prin dragoste noi să trăim,

Purtaţi de dragoste când servim.

 

Ca astfel să răspundem celui ce ne-a iubit,

Pentru dragostea Lui ne-am jertfit,

Ştiind că Tatăl se va bucura,

Când pentru dragoste vom lucra.

 

Ca apoi din nou din dragostea Sa,

Să luăm putere şi scop de a exista,

Ca apoi prin ea să trăim mereu,

Prin Fiul glorificând pe Cel suprem.