Credință, cunoștiință exactă și nu mit

Nu falsul, leganda, nu basmul care mint,

Nu tradiția orală, datini care au crescut

Ele sunt ca drojdia, fermentul în aluatul crescut.

 

Administrarea divină cere ca legea să fie în scris

Nu o tradiție orală ce se mărește și schimbă ca-n vis,

Ca toți să o cunoască, să înțelegă voia

Cea sfântă și dreptă și să urmeze legea.

 

Să aibă parte de cunpștiința exactă, de purul adevăr

Să se hrănească, să îmbrace să viețuiască cu el,

Iar la cunoștiință să aduge credința, virtutea

Nu să umble după datini și tradiții atâtea.

 

Iar atunci credinciosul va fi hrănit cu laptele sfânt și bun

Va știi pe ce cale merge, nu va mai umbla spiritual hai-hui,

Nu va mai pleca urechea la tot felul de păreri dar și basme

Pentru adevăr, credință va lasă în urmă aceste fantasme.