Primul tip de credință este în Tatăl ceresc

El este Dumnezeu, Atotînțelept și Stăpân,

El este Capul lui Christos și Tatăl ceresc

Să credem în Creatorul, Cel preaÎnalt și Stăpân.

 

Pe baza Evangheliei predicată, și de noi auzită

Dacă inima ne este curată, vom crede în Fiul,

Vom crede în Iesus Salvatorul, prin Evanghelia vestită

Și cu gura vom mărturisi pe Domnul înviat, pe Fiul.

 

Creștinii au o singură lege, o singură credință

Un ansamblu de convingeri, principii sau un crez,  

Pe baza Cuvântului o singură mărturie de credință

Credința dată sfinților pentru totdeauna, aceea să crezi.

 

Pe baza Cuvântului adevărului și prin credința cu inima

Vine în credincios Spiritul Sfânt care rodește credincioșia,

Spiritul Sfânt îți dă credincioșie să iubești pe Iah în toată inima

Prin adevăr și ascultare Spiritul Sfânt rodește credincioșia.

 

La unii frați și surori, care cu inima cred și pășesc spre cer

Dumnezeu le trimite de sus, prin Spiritul Sfânt: darul credinței,

Să poate s-arate, s-ajute, să ridice, să întărească:  mersul spre cer

Ce minunat când Dumnezeu a răspuns prin minuni la darul credinței.

 

Conform Sfintelor Scripturi, frații și suorile sunt liberi în Domnul

Indiferent dacă sunt iudei sau greci, El le vorbește, le dă încredințări,

Încredințarea este o convingere personală, ce vine prin Spirit de la Domnul

Fie în ce privește mâncarea sau obiceiuri, viața creștină are încredințări.

 

Dar credința creștină trăită cu Dumnezeu, are și hotărâri din inimă.

Acele hotărâri de a fi căsătorit sau nu, sau altele, ele se iau prin credință,

Aceste hotărâri prin care urmăm un mod de viață, creștin din inimă

Duce să fim stabili, statornici pe calea îngustă și să trăim prin credință.