Din dragoste față de Dumnezeu

Noi să perseverăm pe cale mereu,

Noi pe El din inimă să Îl iubim

Și prin persevernță noi să Îl servim.

 

Noi prin credință stăm tari, neclintiți

Căci din credință perseverăm uniți,

Credința și speranța ne fac să perseverăm

Nu stăm nepăsători, și nici nu disperăm.

 

Noi la Christos și la sfinți Bibliei, cugetăm

Ei sunt norul de martori, prin ei noi ne încurajăm,

Privim la credincioșia, perseverența lui Christos

El a răbdat și a perseverat cu credință, bucuros.

 

Să umblăm liberi de orice poveri și de păcat

Căci păcatul înfășoară, ne oprește din alergat,

Și atunci numai suntem liberi de a persevera

Cu poveri și păcate, împiedicați vom regresa.

 

Să ne rugăm din inimă, cu credință, perseverent

Căci rugăciunea fierbinte, făcută frecvent,

Ne dă putere în toate, ca noi să perseverăm

Și apoi perseverența în rugăciune să o reflectăm.

 

Noi ca creștini fiind veghetori, vedem mereu: nevoi noi

Iar aceste nevoi, ne împing la perseverență, la a servi ca oi,

De aceea fiind treji mereu, în lucrare vom persevera cu zel

Vegherea ne ajută să perseverăm, pe calea lui Dumnezeu.

 

Dacă noi în inimă vom fi mulțumiți și recunoscători

La greu nu vom abandona lupta, nu vom fi nerecunoscători,

Având noi minunatul har al mulțumiri față de Dumnezeu

Atunci inima, ne va îndemna, să perseverăm de zor.