Milă să avem, Sfânta Scriptură ne învață

Și să iertăm, pe cei ce ne-au greșit în viață,

Să manifestăm față de semeni: îndurarea

Ca și Dumnezeu nouă, să ne ierte greșala.

 

Dumnezeu este un exemplu perfect de milă

De bunătate, compasiune, har și bunăvoință,

Domnul Iesus pe pământ a manifestat milă

Față de sărmani, bolnavi, ca și noi să avem milă.

 

Judecata divină va fi fără de milă, pentru cel nemilos

Totdeauna să învățăm să iubim și să iertăm bucuros.

Căci faptele făcute din milă se vor prezenta la judecată

Și Dumnezeu se va îndura de noi, pentru mila arătată.

 

Ca să creștem în milă, trebuie să dezbrăcăm omul cel vechi

Care este mândru, egoist, nemilos, este Adamul cel vechi,

Să ne îmbrăcăm cu omul cel nou, care are chipul lui Dumnezeu

Astfel să ne înnoim mintea și inima prin adevăr tot mereu.