Dumnezeu este dragoste

Prin Spirit El ne toarnă dragoste,

Noi să fim pentru alții, canale de dragoste

Și astfel să manifestăm a Lui dragoste.

 

Dar să rămânem în dragostea Lui

Prin păzirea poruncilor Lui,

Prin credință în Cuvânt și în dragostea Lui

Vom rămâne etern alipiți de dragostea Lui.

 

Să medităm la dragostea Tatălui

Să cugetăm la dragostea Fiului,

Cu mintea și inima mereu spre dragostea lor

Și apoi cum să manifestăm în lume dragostea lor.

 

Dragostea să o avem fără prefăcătorie

Drgostea nu este o toleranță fără lege și minte,

Prin adevărul biblic ne vom curăța inimile

Și ne vom iubi, călduros fără ipocrizie.

 

Să ne dăm silința la dragoste mereu

Să Îl iubim pe Tatăl și pe Fiul Său,

Să iubim și frații, dar și semenii

Să iubim pe toți, chiar și dușmanii.

 

Atunci când uniți ca un singur om

Cu toți în dragoste vom trăi ca un om,

Uniți în gândire, simțire, voință și faptă.

Va fi dragoste în adunare și în a noastră viață.

 

Să facem totul din inimă

Ca dragostea natural să curgă,

Să ne verificăm să facem din dragoste

Nu mecanic, forțat, ci din drgoste.