Diferite ramuri „penticostale”, susţin că oamenii trebuie să străruiască în rugăciuni după „botezul cu Duhul”! Se fac o dată pe an, sau mai des, săptămâni de „stăruinţă” în care oamenii lor sunt invitaţi să vină, să se roage, să strige, să stăruie,...!!!

În crezul penticostal se afirmă: „Cei ce au primit botezul in apa fara a fi obtinut botezul cu Duhul Sfant sunt indemnati dupa Cuvantul lui Dumnezeu sa staruiasca dupa botezul cu Duhul Sfant (Faptele Apostolilor 1:4)”.

Insă din Faptele Apostolilor 1:4, nu reiese că primii creştini au stăruit după botezul cu Duhul Sfânt! Domnul Isus le spune să aştepte în Ierusalim făgăduinţa. Darurile lui Dumnezeu se dau prin har (Romani 12:6), nu prin merite personale, astfel nu depinde de cine vrea; ci, de Dumnezeu care dă (Romani 9:16)! 

Deci declaraţia lor este una mincinoasă! Cuvântul nicăieri nu spune ceea ce ei spun: „sunt indemnati dupa Cuvantul lui Dumnezeu sa staruiasca dupa botezul cu Duhul Sfant”!

Un alt argument adus de ei este Faptele Apostolilor 2:1-4, dar nici în acest pasaj nu ni se spune că primii creştini au făcut ceea ce fac în prezent „penticostalii”, astfel ei nu sunt penticostali, ei nu urmează modelul de la Penticosta!!!

Ei şi-au atribuit în mod fals acest nume!

Discutând recent cu un mebru al cultului, mi-a adus ca argument Luca 11:5-13, pe care îl redau în continuare: „Apoi a zis către ei: cine dintre voi, va avea un prieten, şi se va duce la el la miez de noapte, şi are să îi zică: prietene! Împrumută-mi trei pâini; pentru că un prieten a sosit la mine din drum, şi nu am ce să îi pun înainte. Şi acela, dinăuntru, răspunzând, să zică: nu îmi face tulburare; deja uşa a fost încuiată, iar copilaşii mei sunt cu mine în pat; nu pot, sculându-mă, să îţi dau. Eu vă zic: chiar dacă, sculându-se, nu îi va da pentru că este un prieten al lui; dar pentru stăruinţa lui, sculându-se îi va da câte are nevoie. Iar Eu vă zic: Cereţi, şi vă va fi dat; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide. Pentru că oricine cerând, primeşte; şi cel căutând, găseşte; şi celui bătând, îi va fi deschis.

Dar cine dintre voi este tatăl de la care fiul cere pâine, îi va da piatră? Sau dacă îi va cere un peşte, îi va da un şarpe în loc de peşte? Sau dacă va cere un ou, îi va da un scorpion? Deci, dacă voi, răi fiind, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri; cu cât mai mult Tatăl Cel din cer, va da Spirit Sfânt celor cerându-L” (SCC).

În acest pasaj sunt două exemple: 1. omul care cere pâini de la prietenul său pentru musafir; 2. fiul care cere de la tatăl lui: pâine, sau peşte, sau un ou.

În primul exemplu, Domnul doreşte să sublinieze importanţa stăruinţei, însă să nu uităm prietenul cere pâini, nu îi cere o lucrare contrafăcută, cum sunt manifestările din cultul numit fradulos: „apostolic-penticostal”!!!

De unde ştim că lucrarea penticostală este contrafăcută, vezi:

Este cultul penticostal biserica lui Dumnezeu?

Sunt manifestările „penticostale” de la Duhul Sfânt?

O dovadă în plus, faţă de argumentele din articole, este că doctrina lor, consideră că „vorbirea în alte limbi” ce vine prima dată nu este darul Duhului Sfânt!?!

În „Mărturia de credinţă” a cultului Penticostal, se spune: toti credinciosii vorbesc in limbi noi, insa nu toti au darul de a vorbi in felurite limbi …” Astfel se susţine că toţi trebuie să vorbească iniţial în limbi ca semn al botezului, chiar dacă aceştia nu primesc ‚darul limbilor’ pentru a mai vorbi în limbi pe parcursul vieţii de credinţă. O Învăţătură falsă!

Nicăieri Biblia nu face o diferenţiere între vorbirea în limbi ca semn al umplerii iniţiale cu Spiritul şi darul vorbirii în alte limbi. Cu siguranţă că cei ce au vorbit în limbi ca semn al botezului au primit darul vorbirii în alte limbi. De unde ştim? Din Biblie! Cei ce au primit botezul cu Duhul Sfânt, adică vorbirea în alte limbi la Penticosta şi în casa lui Corneliu, au primit tocmai darul vorbirii în alte limbi! Biblia este clară pentru cei sinceri! Apostolul Petru, numeşte botezul cu Duhul de la Penticosta, ca fiind „darul Sfântului Duh” (Faptele Apostolilor 2:38), tot la fel textul ne spune de ce au vorbit în limbi casa lui Corneliu, şi anume că ei au primit: „darul Duhului Sfânt” (Faptele Apostolilor 10:45).

Astfel nu există în Biblie o vorbire în limbi fără darul aferent (comp. cu 1 Corinteni 12:7-11).

Prin urmare, toată ideea penticostală că toţi credincioşii vorbesc în limbi noi, însă nu toţi au darul de a vorbi în felurite limbi…”, cade ca fiind nescripturală, lucrarea lor nu este de la Duhul Sfânt, căci ei vorbesc „în limbi” fără darul Duhului Sfânt!!!

Astfel „pâinea” cerută stăruitor, prin strigăte şi repetări de cuvinte, în disperarea lor de falşi penticostali este o „pâine” contrafăcută care nu este darul lui Dumnezeu!!!

În ce priveşte a doua pildă, cu fiul care cere: pâine, sau peşte, sau un ou, este clar că acesta este fiu, nu este un străin! Astfel Tatăl din cer va da Spiritul Sfânt fiilor Săi care cer unele daruri ale Spiritului, aşa cum fiii pământeşti cer de la  tatăl lor diferite daruri de măncare, ca: pâine, sau peşte, sau un ou.

Însă, o dată ce cultul penticostal susţine că botezul în apă „este un simbol”, nici un simbol nu poate mântui!!! Simbolul morţii şi îngopării cu Domnul nu ne poate uni cu El! Doar mortea, îngroparea şi învierea cu El ne poate uni în mod real (Romani 6:2-11; Coloseni 2:11,Coloseni 1:12).

Doar botezul autentic poate mântui (1 Petru 3:21). Şi dacă ei nu sunt mântuiţi căci practică „un simbol”, nu o baie cu adevărat regeneratoare (Tit 3:5), atunci ei nu sunt fiii ai lui Dumnezeu pentru că ei nu s-au îmbrăcat cu Cristos aşa cum învaţă Biblia (Galateni 3:27-29).

 

Concluzie:

Oricât ar stărui ei, oricât ar striga până aiurează (comp. cu 1 Regi  18:28-29), ei nefiind nici prieteni cu Dumnezu, nici fii ai Lui, ei primind ca doctrină erezii, ei neavând un botez valabil, ei prin cererile lor nu pot primi decât lucrări de rătăcire (comp. cu 2 Tesaloniceni 2:10-12), pentru că ei au primit în viaţa lor: un alt Isus, un al duh şi altă evanghelie (2 Corinteni 11:4).

 

Citeşte şi: Sunt „proorocii” penticostali, profeţi biblici ?