Zaharia 6:1-5Biblia Romano-Catolică, 2013 (BRC 2013): „M-am întors, mi-am ridicat ochii, m-am uitat şi, iată, erau patru care ce ieşeau dintre doi munţi, iar munţii erau munţi de bronz. La carul dintâi erau cai roşii, iar la carul al doilea erau cai negri; la al treilea car erau cai albi, iar la al patrulea car erau cai bălţaţi şi puternici. Am luat cuvântul şi i-am zis îngerului care vorbea cu mine: „Ce sunt aceştia, domnul meu?”. Îngerul a răspuns şi mi-a zis: „Aceştia sunt cele patru vânturi al cerului care ies după ce au stat în preajma stăpânului întregului pământ”.

 

Unii din îngerii din cer, sunt sub formă de care și cai de foc. Ei sunt organizați ca o armată ce poate interveni pentru poporul lui Dumnezeu (2Regi 6:16-17).

 

Fiecare om are un înger (Matei 18:10).

 

Creștinul după înfiere primește un car, acel car este un înger sau o ceată de îngeri (2Regi 2:11-12; 6:17), care lucrează în direcția în care lucrează și darurile Spiritului Sfânt din el pentru propășirea lucrării lui Dumnezeu.

 

Există patru mari tipuri de care cu cai: roșu – puterea; bălțați – viața; negri – dragostea; albi – înțelepciunea.

 

Fiecare din acest patru tipuri, sau diviziuni, are la rândul ei de 4x4 subdiviziuni. Așa cum heruvimii sunt patru, și fiecare are patru capete (Ezechiel 1:5-6).

 

În sens negativ, apostolul Petru în închisoare, a fost păzit de 4 cete de câte patru soldați (Fapte 12:4).

 

În total 256 de care, la fiecare diviziune, în total: 1024, de subdiviziuni!

 

Iar fiecare creștin din adunarea locală, primește un car și cai, a unei din aceste 1024, diviziuni sau subdiviziuni.

 

Mai multe divizii (4-6) compuse din 1024 de subdiviziuni, formează o legiune (4000-6000) de îngeri și de creștini , echipați cu care și cai de lucru și luptă și cu arme spirituale.

 

Toate legiunile creștine dintr-o țară formează o sub-armată.

 

Toate legiunile de pe glob, formează armata Domnului!

 

Îngerii slujitori, ca și darurile Spiritului, pot fi împărățite după acest 4 criterii: putere, viață, dragoste, înțelepciune.

 

Credinciosul trebuie să fie conștient ce car și cai a primit, adică cu ce îngeri lucreză, în ce diviziune se află, cine sunt conducătorii peste el, cu cine este în echipă. El trebuie să fie ascultător de Domnul generalul armatei și de conducătorii numiți de El pentru a lupta și lucra potrivit darului primit!

 

În total sunt 31 de daruri ale Duhului Sfânt, împărțirea lor după cele patru criterii ar fi:

 

Puterea

Viața

Dragostea

Înțelepciunea

Darul de apostol

Darul profeției

Darul Evanghelizării

Darul învățării

Darul de păstor

Darul vindecărilor

Darul slujirii

Darul deosebirii spiritelor

Darul minunilor

Darul vorbirii în limbi

Darul ajutorării

Darul Cuvânt de înțelepciune

Darul conducerii

Darul tălmăcirii limbilor

Darul dărniciei

Darul Cuvânt de cunoștiință

Darul credinței

Darul rugăciunii

Darul milosteniei

Darul dezvăluirii

Darul exorcizării

Darul Mijlocirii în rugăciune

Darul ospitalității

Darul înţelepciunii şi priceperii în arta sfântă

Darul celibatului

 

Darul de a fi martir

Daruri muzicale

 

 

Darul sărăciei voluntare

Darul fricii de Iehova

 

 

Darul îmbărbătării

 

 

 

Darul căsătoriei