Dumnezeu se folosește de exemplele unor animale pentru a ne învăța, El compară intervențiile Lui cu activitatea rânduită de El în viețile unor animale.

De pildă: vulturul.

Potrivit unor rapoarte, vulturii îşi poartă micuţii pe spate pentru scurt timp, astfel încât aceștia să nu se prăbușească la primele lor încercări de zbor. Comentând pe marginea unor astfel de rapoarte, G. R. Driver a spus în Palestine Exploration Quarterly: „Imaginea [biblică] nu este deci un simplu zbor fictiv, ci are la bază un fapt real“.

Un alt lucru interesant la vultur este că el este mereu în căutarea curenţilor invizibili, care îi pot ridica în sus și pot plana fără efort, fără a da din aripi! Când zboară, vulturul profită de coloanele de aer cald ascendent numite curenţi termali. Pasărea se roteşte în curentul termal, care o poartă din ce în ce mai sus. Când ajunge la o anumită înălţime, vulturul pluteşte spre un alt curent termal, putând astfel să planeze ore întregi în aer cu un consum minim de energie.

Ce învățăm din aceste exemple?

vSă ne odihnim pe aripile vulturului-părinte.

vSă folosim curenții Spiritului Sfânt.

 

Să ne odihnim pe aripile vulturului-părinte.

După ce a eliberat pe Israel din Egipt, Dumnezeu s-a îngrijit de ocrotirea lor, de hrana lor, de călăuzirea lor în pustie, astfel este potrivită imaginea transmisă de cuvintele lui Dumnezeu, şi anume că i-a purtat după ieșirea din Egipt „pe aripi de vultur“ (Exod 19:4).

Cu aproximativ 40 de ani mai târziu, Moise a putut compara modul în care Iehova i-a condus pe israeliţi prin deșert cu modul: Cum îşi scutură vulturul cuibul, plutește peste puii săi, îşi întinde aripile, îi ia, îi poartă pe aripile lui tari: aşa l-a condus Domnul singur şi n-a fost nici un dumnezeu străin cu El(Deuteronom 32:11-12, GBV 2001).

Și poporul din Noul Legământ poate trece uneori prin pustie, pentru desăvârșire, și poate ieși biruitor din pustie, doar prin harul și purtarea de grijă a lui Dumnezeu, doar dacă se lasă purtat de aripile Părintelui ceresc, și nu se încred în dumnezei străini, în metode false de “mângâiere”, de “înălțarea”.

Ca să zburăm pe aripile vulturului noi trebuie să avem credință să sărim din cuib, dinzona de confort, căci oricum ne scutură Tatăl și ne dă jos cu forța din cuib! Să încercăm să zburăm dând din aripioare prin credință, dar chiar când nu reușim, să știm, și să fim fermi încredințați că Tatăl ne va ajunge din urmă și ne va lua pe aripile Lui învățându-ne astfel să zburăm!

În momente grele, în care suntem lipsiți de putere, trebuie să învățăm să ne lăsăm purtați pe aripile tari a lui Dumnezeu și nu să încercăm tot felul de metode omenești, firești, de a rezolva problemele, care ne vor duce mai devreme sau mai târziu la faliment, la golirea și stropului de putere pe care o mai avem!

Întrebă-te în mod sincer: ai fost purtat tu de Tatăl în pustie și în momentele grele ale vieții? Sau ți-ai consumat puțina energie pe care o ai încercând tu prin înțelepciunea firească să zbori deasupra problemelor? Ai zburat tu vreodată pe aripile Lui?

 

 

Să folosim curenții Spiritului Sfânt.

Gândindu-se la talentele de zbor ale vulturului, Isaia a scris în Isaia 40:29-31, GBV 2001: El dă tărie celui obosit şi măreşte puterea celui lipsit de puteri. Tinerii vor fi storşi de puteri şi vor obosi şi bărbaţii tineri se vor împiedica şi vor cădea, dar cei care se sprijină pe Domnul îşi vor înnoi puterea; se vor înălţa pe aripi ca vulturiivor alerga şi nu-şi vor pierde putereavor umbla şi nu vor obosi.

Ce promisiune minunată!

Să primești tărie când ești obosit! Să ți se mărească puterea când ești lipsit de ea! Să poți să-ți înnoiești puterea! Să nu-ți pierzi puterea! Să umbli fără a obosi! Oare cine nu ar dori acest izvor de putere?

În contrast cei care lucrează, se luptă, aleargă, doar prin propria putere, ei chiar dacă sunt tineri, vor fi storşi de puteri şi vor obosi şi bărbaţii tineri se vor împiedica şi vor cădea!

Care este secretul?

Iehova este un izvor nesecat de putere, în Isaia 40:28, El declară: Nu cunoşti? N-ai auzit că Dumnezeul cel etern, Domnul, Creatorul marginilor pământului, nu oboseşte, nici nu-Şi poate pierde puterea? Priceperea Lui nu poate fi pătrunsă! Astfel, toți care se sprijină pe El (și nu pe propria putere),îşi vor înnoi puterea; se vor înălţa pe aripi ca vulturii!

De ce își vor înnoi puterea, deoarece El le trimite Spiritul Sfânt care emană putere (comp. cu Fapte 1:8), și îi face să zboare deasupra problemelor, îngrijorărilor, oboselii omului lăuntric, chiar fizice, deasupra problemelor de tot felul! – Efeseni 3:16.

Dar ce trebuie să facă credincioșii?

Ei trebuie să se înalțpe aripi ca vulturii! Cum să se înalțe pe aripi? Oare nu vor obosi dând tot timnpul din aripi? Nu! Există un secret al zborului plutitor al vulturului? Înălţarea îi pretinde doar puţin efort, deoarece vulturul se foloseşte de curenţi termali, sau coloane de aer cald ascendent. Curenţii termali sunt invizibili, însă vulturul este expert în a-i găsi. Odată ce localizează un curent termal, vulturul îşi întinde aripile şi coada şi se învârteşte în coloana de aer cald, care îl ridică tot mai sus. Când ajunge la o înălţime corespunzătoare, el planează până la următorul curent termal, unde procesul se repetă. În felul acesta, vulturul poate sta ore întregi în aer, consumând foarte puţină energie.

Vulturii migratori găsesc deseori curenţii observând alte păsări de pradă. Naturalistul D. R. Mackintosh a afirmat că, odată, au fost văzuţi 250 de acvile şi vulturi rotindu-se în sus în acelaşi curent termal.

Şi creştinii pot învăţa să se înalțe purtați de puterea Spiritului Sfânt, fiind totdeauna în Spirit, care emană: dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, înfrânare, etc. –Galateni 5:16,Galateni 5:18,Galateni 5:22-23,Galateni 5:25.

Privind la alții creștini învățând să fie conduși de Spirit, așa cum vulturii privesc la alți vulturi care sunt ridicați de curenții termali, și ei pot ajunge să-și deschidă aripile, și fără să mai bată din ele, sunt purtați de Spirit pe înălțimi ale odihnei în Cristos (Matei 11:28-30), ale tihnei, păcii, chiar dacă sunt în necazuri!

Așa cum a fost profețit în Isaia 32:15-18, GBV 2001, despre lucrarea Spiritului:până când Duhul va fi turnat de sus peste noi şi pustiul se va preface în câmpie roditoare şi câmpia roditoare va fi socotită ca o pădure. Şi judecata va locui în pustiu şi dreptatea va locui în câmpia roditoare. Şi lucrarea dreptăţii va fi pace; şi rodul dreptăţii, linişte şi siguranţă pentru totdeauna. Şi poporul meu va trăi într-o locuinţă a păcii şi în cămine liniştite şi în locuri de odihnă fără grijă!

Aceste promisiuni se vor împlini literal în mileniu pentru Israel care va locui pe pământ, însă adunarea lui Cristos le poate experimenta în prezent prin Spiritul:dreptate şi pace şi bucurie în Duhul Sfânt – Romani 14:17. Ei purtați de Spiritul se pot înălța dincolo de fum, mizerie, ispită și pot ajunge la stare a dreptății, păcii, liniștei, siguranței, tihnei. Dorești tu lucrul acesta?

Dacă da, nu fă nimic de la tine însuți, căci vei face prin propria putere și vei obosi, fi totul condus de Spirit în toate (Romani 8:14), sprijinite-te pe Iehova și El își va da putere prin Spirit (Romani 15:13) să împlinești voința Lui și să biruiești, pustia și încercările!

Iubite cititor, întreabă-te sincer: ai experimentat acest cuvânt de a-ți fi înnoite puterile ca la vulturi? Trăiești tu prin Spirit? Umbli în Spirit și astfel nu obosești? Te înalți deasupra problemelor prin Spirit în Cristos spre Dumnezeu?